Trump-administrasjonen versus vitenskap

16 May 2020

President Trumps offentlige kritikk av sin egen øverste koronavirusekspert dr. Anthony Fauci er del av en bredere politikk for å benekte vitenskap og appellere til de mest bakovervendte og reaksjonære sosiale elementene i Amerika. Det hvite hus søker å få pisket opp en fascistisk bevegelse for å styrke kravene fra storselskaper om å «gjenåpne» den amerikanske økonomien, uansett kostnadene for arbeidsfolks liv og helse.

Faucis nøye overveide bemerkninger til en senatkomitéhøring på tirsdag uttrykte epidemiologers og andre folkehelseeksperters konsensus. Han advarte for at delstatsmyndigheter som i vesentlig grad har opphevet restriksjonene for forretningsoperasjoner de tre siste ukene baner vei for en katastrofal gjenoppblomstring av Covid-19 og «unødvendig lidelse og død».

Under høringen gjorde Fauci det klart at pandemien ikke er «under kontroll», at det reelle antallet mennesker som er døde av Covid-19 er høyere enn det offisielle antallet 80 000, at effektiviteten av Remdesivir antiviral behandling er «beskjeden», og at det å friskne fra Covid-19 ikke garanterer immunitet.

Denne høringen ble etterfulgt på torsdag av folkehelsefunksjonæren Rick Brights knusende vitneforklaring for en komité i Representantenes hus, der han dokumenterte sine gjentatte og fånyttede bestrebelser for å få advart administrasjonen om den kommende Covid-19-pandemien, og for å få sikret en tilstrekkelig tilførsel og lagerbeholdning av tester, verneutstyr og medisiner. Bright gjorde det klart at administrasjonens beslutninger fører til utallige dødsfall.

Amerikanske helsetjenesterepresentanter, som opptrådte i tråd med Trumps forsøk på å bagatellisere pandemien, sparket ham fra hans stilling som sjef for helsedepartementets etat for biomedisinsk forskning og utvikling [Biomedical Advanced Research and Development Authority], i stedet for å følge advarslene.

Trump snakket på onsdag med journalister da han møtte to guvernører – den ene en Demokrat, den andre en Republikaner – som har droppet de fleste koronavirusrelaterte restriksjoner, og han erklærte at Faucis kritikk av delstatenes gjenåpninger «ikke var et akseptabelt svar».

«Vel, han vil spille alle sider av likningen,» sa Trump og kommenterte spesielt Faucis uttalelse om at ingen vaksine eller annen medisinsk behandling mot Covid-19 ville være klar innen august, når skoler og colleges normalt ville gjenopptas. «Jeg ser det ikke sånn at landet vårt vil komme tilbake dersom skolene er stengt,» sa Trump.

Trump avfeide rapportene om et nytt og dødelig syndrom som rammer barn som har overlevd Covid-19, og sa: «Når du har en hendelse, én av en million, én av 500 000, vil noe kunne skje? Kanskje ... men du kan kjøre til skolen og da kan også noen dårlige ting skje.» Han gikk videre til å gjenta motbeviste påstander om at Covid-19-faren er begrenset til eldre og personer med eksisterende helseproblemer.

Trump fordømte på torsdag Bright og kalte ham «misfornøyd», mens helseminister Alex Azar falskt hevdet at alt Bright hadde bedt om var blitt utført.

Den amerikanske presidenten fortsatte sitt angrep på torsdag morgen da han fortalte Fox Business Network at han er «fullstendig» uenig med Fauci angående hans forbehold om å gjenåpne skolesystemene. Han gikk videre til å fortelle sin intervjuer, Wall Street-heialeder Maria Bartiromo: «Vi må åpne landet vårt… så raskt som mulig. Vi kan ikke fortsette slik.»

Dr. Fauci har blitt et mål for ultra-høyre angrep over flere måneder, med emneknaggen #firefauci [#sparkFauci] som trender på høyresidens sosialmedier. Kommentatorer på Breitbart.com, Fox News og andre slike mediekanaler har fordømt ham som en politisk motstander av Trump, siden han har frasagt seg å støtte Trumps godkjenning av kvakksalveribehandlinger mot koronavirus og har vedgått at en raskere respons fra den amerikansk regjeringen på pandemien ville ha reddet liv.

Under en opptreden på torsdag hos et Pennsylvania-foretak som distribuerer medisinsk utstyr, omfavnet Trump en politikk om bevisst å undertrykke informasjon om pandemien. «Når du tester, da har du et tilfelle,» sa han. «Når du tester, da oppdager du at noe er galt med personer. Om vi ikke gjorde noen tester, da ville vi ha veldig få tilfeller.» Senere la han til: «Kan være at testing er, ærlig talt, overvurdert. Kanskje er det overvurdert.» På dagen for Trumps besøk i Pennsylvania i Lehigh Valley – der han igjen demonstrativt nektet å bære maske – passerte antallet koronavirusdødsfall i nærliggende Philadelphia 1 000.

Samtidig som han angrep vitenskapelig og medisinsk kunnskap gikk Trump god for protester i Pennsylvania og Michigan mot koronavirusnedstenginger, og hyllet onsdagens domstolavgjørelse i Wisconsin som opphevet den delstatens nedstengingsordre.

Trump appellerer til de mest bakovervendte og forvirrede høyreekstreme elementer, deriblant kristenfundamentalister, militsgrupper og vaksinemotstandere [‘anti-vaxxers’]. Disse gruppene har liten folkelig støtte – torsdagens demonstrasjon i Lansing, Michigan samlet eksempelvis bare 200 mennesker – men de blir gitt stor og bred omtale av foretaksmediene og presenteres som uttrykk for massefiendtlighet til en tilnærming til pandemien som gir prioritet til folkehelsen.

For eksempel fokuserte medieomtalen av rettsavgjørelsen i Wisconsin på gjenåpningen av barer og restauranter og på tilfredse kunder, mens den ignorerer det faktum at det store flertallet av statens befolkning støtter nedstenging og har etterfulgt den samvittighetsfullt. Koronavirusets kostpris i Wisconsin utgjør nå nesten 11 000 tilfeller og 421 dødsfall.

Konsekvensene av disse handlingene vil bli dødlige. Mens de initielle utbruddene av Covid-19 i USA var konsentrert i urbane områder er fire av de ti counties med høyeste dødsrater fra sykdommen nå i det rurale sør, deriblant tre counties i Georgia og Louisiana-menigheten St. John the Baptist Parish.

I det stadig mer voldsomme angrepet på vitenskapen og medisinske eksperter taler Trump-administrasjonen for finansoligarkiet. Mens Trump har vært den mest høylytte og konsistente forkjemperen for prematur gjenopptakelse av arbeid blir denne politikken gjennomført av både Demokrat- og Republikaner-guvernører.

Lenin bemerket en gang at dersom matematikkens prinsipper stred mot klasseinteressene ville de møte bitter motstand. Her er det ikke snakk om matematikkens fundamenter, men om de mest grunnleggende tiltakene basert på vitenskap og folkehelsekunnskap som er nødvendige for å bekjempe koronaviruspandemien og redde utallige tusener av liv.

Etter å ha mottatt den massive finansielle redningspakka fra Kongressen og [sentralbanken] Federal Reserve bryr milliardærene og deres politiske representanter, både Demokrater og Republikanere, seg ingenting om skjebnen til arbeiderne som de nå prøver å få tvunget tilbake til arbeid for å gjenoppta utvinningen av merverdi fra deres arbeidskraft.

Denne kampanjen vil ikke bare innebære trusselen om å bli avskjært fra arbeidsledighetskompensasjon og andre rettigheter. Den kan meget vel være tilstrekkelig for å få tvunget millioner av arbeidere til å melde seg tilbake til deres arbeidsplasser, men det vil ikke være nok til å få holdt dem der etter hvert som kostprisen i antall infeksjoner og dødsfall gjenopptar sin klatring oppover.

Poseringen med automatvåpen i delstaten Michigans hovedstad Lansing, og ved andre protester mot nedstenging, er en advarsel om hva som er under forberedelse for arbeidere som opponerer mot gjenopptakelse av arbeid og som motsetter seg å jobbe under utrygge, til-og-med dødelige betingelser.

Socialist Equality Party (SEP) opponerer mot tilbake-til-arbeid-kampanjen som føres av big business og dens politiske representanter i begge partier. Alle de som er involvert i denne innsatsen, fra president Trump til hans Demokrat-«motstander» Joe Biden, til Demokratene og Republikanerne i Kongressen som vedtok enstemmig storselskapenes redningspakke, og til guvernørene fra begge partier som nå lemper på eller opphever nedstenginger, vil få tituseners blod på deres hender, om ikke langt flere.

___________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Patrick Martin