Tilbake-til-arbeid-pådrivet setter talløse tusener i fare

19 May 2020

Denne uka markerer et betydelig vendepunkt i den globale koronaviruspandemien. I USA, landet med flere infeksjoner og dødsfall enn noe annet, har Trump-administrasjonen og regjeringene i nesten alle delstater gitt tillatelse til gjenåpning av større fabrikker og andre arbeidsplasser, og en bredere gjenåpning av økonomien.

Denne politikken vil få katastrofale konsekvenser. Koronaviruset er ekstremt smittsomt, der det spres via aerosoler eller overflater. Oppmuntret av Trump-administrasjonen og mediene begynner det å utspille seg scener med masseansamlinger på offentlige steder. Mennesker engasjerer seg i atferd som de ikke forstår konsekvensene av, som de vil angre.

Bare dager etter at regjeringens øverste vitenskapsrepresentanter Anthony Fauci og Rick Bright fortalte Kongressen at en for tidlig gjenopptakelse av arbeidet risikerer en stor gjenoppblomstring av Covid-19 begynte titusener av amerikanske bilproduksjonsarbeidere i går å vende tilbake til tettfylte fabrikker.

Bilproduksjonsarbeidere avslutter et skift ved Fiat Chryslers karosserianlegg i Warren, Michigan [Foto: WSWS Photo]

USA, med knapt fire prosent av verdens befolkning, har 32 prosent av verdens registrerte tilfeller av infeksjoner og 29 prosent av pandemiens totale dødsfall. Den kommende uka vil USAs antall døde forårsaket av pandemien, som allerede topper 91 000, nærme seg 100 000. Det totale antall tilfeller har allerede passert 1,5 millioner. På grunn av virusets lange inkubasjonstid vil den virkelige innvirkningen av politikken som nå blir antatt vise seg ved slutten av måneden.

Styringsklassens kriminelle politikk blir iverksatt selv om mye fremdeles er ukjent om koronavirusets karakter. I en av de mest alarmerende rapportene har det blitt avslørt at 13 av mannskapet ombord på hangarskipet USS Theodore Roosevelt har testet positivt for Covid-19 for andre gang, etter først å ha frisknet etter sykdommen og de var tilbake ombord på skipet. Dette reiser spørsmål om hvorvidt det å overleve et koronavirusangrep gir noen langvarig immunitet.

Arbeidere blir tvunget tilbake til arbeid uten universell testing for å screene, isolere og behandle de som allerede er smittet av koronaviruset. Hver eneste arbeidsplass har derfor potensial til å bli et nytt fokuspunkt for et nytt utbrudd av pandemien.

En nylig artikkel publisert i tidsskriftet Health Affairs anslår at uten sosial distansering og forordning om nedstenging vil «10 millioner flere mennesker i USA ha blitt smittet med viruset innen slutten av april». En slik belastning, som øker eksponentielt måned for måned, er det forutsigbare resultatet av opphevingen av disse beskyttelsestiltakene.

Til tross for påstander fra Trump finner ikke gjenåpningen sted fordi koronavirusepidemien har blitt beseiret, eller engang begrenset. Fabrikker og arbeidsplasser gjenåpnes fordi selskapseiere krever det: Arbeidere må tilbake til arbeidet og gjenoppta prosessen med å generere merverdi og profitt, uansett hva kostnadene måtte være hva angår lidelse og menneskeliv.

Enhver som måtte ønske å vite om den brutale psykologien som råder på Wall Street kan konsultere denne ukas rapport av William Cohan fra Vanity Fair, basert på intervjuer med investeringsbankierer. Overskriften formidler kommentaren fra en Wall Street-representant: «Folk vil dø. Folk dør.»

Den samme bankmannen brukte sjargongen fra finansmarkedet for å avvise virkningen av pandemien. «Vi kan ikke stenge landet for et eller annet bittelite antall mennesker,» sa han. «Dette er ikke en 100% dødsrate. Det er et antall basispunkter.»

«Basispunkter» – et begrep som anvendes i finanskretser for å diskutere renteutviklingen – er hvordan titusener av dødsfall blir sett på.

Enda mer ubehøvla tenking, om det kan kalles dét, gjennomsyrer Trump-klanen. Trumps sønn Eric avviste sosial distansering som et komplott fra Det demokratiske partiet, og fortalte Fox News på lørdag at det var ment for å sabotere hans fars gjenvalgskampanje. «De tror at de tar bort Donald Trumps største redskap, som er å gå inn på en arena og fylle den med 50 000 mennesker hver gang,» sa han. «Du skal bare få se,» la han til, og fortsatte: «De vil melke det hver eneste dag, fra nå og til den 3. november. Og gjett hva, etter den 3. november, da vil koronaviruset magisk, helt plutselig, bli borte og forsvinne, og alle vil kunne åpne opp igjen.»

Den amerikanske regjeringen er i krig med sin egen befolkning. Trump-administrasjonen leder denne kampanjen, men den har blitt opprettholdt av mediene og den angivelige opposisjonen i Det demokratiske partiet.

Det er Demokrat-guvernøren Gretchen Whitmer som autoriserte gjenåpningen av Michigan bilanleggene i går. Det er Demokrat-guvernøren Andrew Cuomo som inkluderte i nylig delstatslovgivning en bestemmelse som fritok sykehusene i New York for ansvar for de fryktelige dødstallene av Covid-19, der uaktsomhet, underbemanning og eiernes profittbegjær spilte en så vesentlig rolle.

Så er det Trumps Demokrat-forgjenger. Tidligere president Barack Obama serverte velpubliserte bemerkninger til to grupper av studenter på lørdag: studenter uteksaminert fra Historically Black Colleges and Universities, og studenter som ble uteksaminert fra en samling av amerikanske videregåendeskoler.

Obamas kommentarer var useriøse, overfladiske og banale, avlevert av Obamas falsk-populistiske persona. Han henviste bare til Trump-administrasjonen indirekte, der han erklærte: «Denne pandemien har til slutt revet forhenget vekk for forestillingen om at så mange av folka som er ansvarlige vet hva de gjør.»

Faktisk vet Trump-administrasjonen, Det demokratiske og Det republikanske partiet og Wall Street nøyaktig hva de gjør. De tvinger millioner av arbeidere til å gå tilbake til deres jobber og de vet meget vel at at mange av dem vil pådra seg koronaviruset og dø. De gjør dette for å gjenoppstarte utvinningen av profitt fra arbeidere, for å få betalt for billionene som ble utdelt til Wall Street, godkjent enstemmig av begge partier.

Socialist Equality Party (SEP) fordømmer tilbake-til-arbeid-kampanjen. Vi avviser det falske valget mellom fattigdom og død. Den økonomiske krisen som titalls millioner mennesker nå står overfor er ikke konsekvensen av pandemien, men av styringsklassens og det kapitalistiske systemets politiske retningslinjer.

Hvert et tiltak som er tatt av Trump-administrasjonen, sammen med regjeringer over hele verden, har vært basert på interessene til selskaps-finansoligarkiet. I opposisjon til denne kriminelle politikken insisterer SEP på at interessene og behovene til arbeidende mennesker og til samfunnet som helhet, ubetinget må prioriteres fremfor alle hensyn til profitt og privatformue.

Gjennomføringen av tiltak for å stoppe pandemiens spredning, og for å sikre arbeiderklassens interesser – deriblant videreført nedstenging av ikke-essensiell produksjon, et massivt program for universell testing og kontaktsporing, allokeringen av samfunnets ressurser for å sikre helsetjenester av høy kvalitet for å ivareta alle, og besørgingen av full inntekt til alle arbeidere som har jobber berørt av pandemien – er uforenlig med selskaps- og finansoligarkiets fortsatte dominans av samfunnet.

Alt som skjer demonstrerer ett uunngåelig faktum: Kampen mot Covid-19-pandemien er samtidig en kamp for å organisere arbeiderklassen uavhengig av, og i opposisjon til kapitalismen. Bare på denne måten kan det smies en vei ut av krisen i arbeiderklassens interesser.

________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Patrick Martin