Verdens helsekonferanse dominert av USA-Kina konflikt, mens koronaviruset brer seg over kloden

20 May 2020

Midt under dystre spådommer om at Covid-19-pandemien fortsetter å spre seg, og med utsikter til å påføre de fattige og undertrykte landene i det globale sør massivt med død og lidelse, forsøkte Washington å gjøre Verdens helseorganisasjons (WHO) årlige konferanse på mandag til en arena for sin nådeløse kampanje for å gjøre Kina til syndebukk.

Den 73. årlige konferansen [World Health Assembly], som samlet representanter fra WHOs 194 medlemsland, ble arrangert på mandag, da det verdensomspennende antallet bekreftede koronavirustilfeller utgjorde anslagsvis 4,8 millioner og antallet dødsfall var 317 000, mens hundrevis av millioner arbeidende mennesker over hele kloden har mistet sine jobber og inntekter.

Covid-19-pasienter behandles inne i et ikke-invaderende ventilasjonssystem kalt ‘Vanessa Capsule’, ved det kommunale feltsykehuset Gilberto Novaes i Manaus, Brasil, mandag den 18. mai 2020. [Foto: AP Photo/Felipe Dana]

Under disse betingelsene leverte Trump-administrasjonen en krigshissende forhåndsinnspilt video fra sin helse- og humanitærminister Alex Azar, som forskanset seg bak Washingtons ubegrunnede anklager mot både WHO og Kina.

«Vi må være ærlige og oppriktige om en av de viktigste årsakene til at dette utbruddet spant ut av kontroll,» sa Azar. «Det var denne organisasjonens fiasko når det gjaldt å fremskaffe den informasjonen som verden trengte, og det var en fiasko som kostet mange liv.»

Azars fordømmelse kom samtidig med rapporter om at USAs president Donald Trump har bestemt seg for på ubestemt tid å forlenge frysingen hans administrasjon har pålagt USAs finansiering av WHO, $ 400 millioner som utgjør en femtedel av WHOs årlige budsjett.

Azar dreide sin ildgiving mot Kina og gjentok de uhyggelige konspirasjonsteoriene klekket ut av Trumps Hvite hus, og fremstilte Beijings svar på utbruddet av pandemien som et bevisst forsøk på å infisere og svekke USA.

«I et tilsynelatende forsøk på å skjule dette utbruddet gjorde minst ett medlemsland hån av deres transparensforpliktelser, med enorme kostnader for hele verden,» sa Azar. «Vi så at WHO mislyktes i sitt kjerneoppdrag om deling av informasjon og åpenhet når medlemslandene ikke opptrer i god tro.»

Alt dette er tull og tøys. Som WHO-sjefen Tedros Adhanon Ghebreysus gjorde rede for i sin egen tale til møtet slo WHO «tidlig alarm, og vi meldte den ofte». Den 30. januar erklærte WHO en global helsenødssituasjon, det høyeste varslingsnivået, basert på informasjon besørget av Kina. På det tidspunktet var det under 100 bekreftede tilfeller og ikke et eneste dødsfall utenfor Kina.

Den amerikanske regjeringen bestemte seg for å ignorere varselet, og var fremfor alt bekymret for å bagatellisere farene ved koronaviruset for å få opprettholdt aksjekursenes stigning på Wall Street. Landets respons, så snart pandemiens innvirkninger var ubestridelige, var å dirigere den overveldende største andelen av ressursene til en massiv redningspakke på flere billioner dollar til finansmarkedene.

Washingtons kriminelle uaktsomhet og likegyldighet hadde sine uunngåelige konsekvenser, som gjorde USA til nasjon nummer én hva angår spredning av koronaviruset og dets massekostnad i antall dødsfall. Med knapt fire prosent av verdens befolkning har USA registrert nær en tredel av verdens bekreftede infeksjoner og hele 29 prosent av verdens dødsfall.

Det kan ikke være en mer ugjendrivelig tiltale av USAs politikk. De hyklerske angrepene på WHO og Kina tar sikte på å få avledet oppmerksomheten fra denne kriminelle historikken, samtidig som de fremmer amerikansk imperialismes jakt etter globale geostrategiske interesser, ved å eskalere krigspådrivet mot sin viktigste globale rival.

Mens de kapitalistiske styringsklassene i USA og Europa, pandemien første episentere, nå forsøker å få igangsatt en for tidlig «gjenåpning av økonomien» for å få gjenopptatt den ubehindrede utbyttingen av arbeiderklassen – uansett hva det måtte koste angående liv og helse – fortsetter pandemien sin globale spredning.

FNs generalsekretær Antonio Guterres advarte i sine kommentarer til det globale helsemøtet for at «viruset har spredd seg over hele verden og nå beveger seg inn i det globale sør, hvor dets virkning kan bli enda mer ødeleggende.»

WHOs generaldirektør Tedros meldte en lignende advarsel om at «utviklingsstater og de som lider av vold og konflikt prøver å konfrontere denne trusselen under de mest utfordrende omstendigheter.»

Han spurte: «Hvordan praktiserer du fysisk distansering når du bor under overfylte forhold? ... Hvordan blir du hjemme når du må jobbe for å kunne brødfø din familie? Hvordan praktiserer du håndhygiene når du mangler rent vann?»

Dette er betingelsene som konfronterer størstedelen av menneskeheten, og som fører til den mest eksplosive veksten av pandemien i de tidligere koloniene og de historisk undertrykte landene.

I Sør-Amerika har antallet bekreftede tilfeller steget til over 443 000, og antallet dødsfall til over 23 000. Brasil, kontinentets største land, står for godt over halvparten av de bekreftede tilfellene, mer enn 244 000, mens studier indikerer at det reelle antallet sannsynligvis er 15 ganger høyere. Antall bekreftede dødsfall utgjør over 16 000.

I Sao Paulo, Brasils største by og episenter for landets Covid-19-utbrudd, har ordføreren innrømmet at byens offentlige sykehus er «nær kollaps». Allerede fylt til 90 prosent av kapasiteten vil de måtte avvise nye pasienter i løpet av to uker.

Med antallet tilfeller og dødsfall som går i været har Brasils fascistiske president Jair Bolsonaro krevd en uhemmet gjenopptakelse av kapitalistproduksjon, og oppfordret landets finans og selskapsoligarki til å gå til «krig» mot selv de begrensede sosiale distanseringstiltakene som er innført av noen delstatsmyndigheter. Han har også signert et dekret som innvilger full immunitet til offentlige myndigheter for eventuelle «feiltak» begått i håndteringen av pandemien.

Selv der Bolsonaro og hans støttespillere innen militæret forflytter seg for å konsolidere stadig mer autoritære styreformer for å håndheve drivingen av arbeidere inn til usikre fabrikker og arbeidsplasser, har det vært en eksplosiv vekst av protester og streiker fra helsepersonell, som har lidd verdens høyeste antall dødsfall, med 116 sykepleiere som er døde siden utbruddet av pandemien.

Sør-Asia lider også en av de høyeste ratene av koronavirusinfeksjoner på planeten. Indias bekreftede tilfeller har økt til over 100 000 og dødstallet til over 3 000. Det dødelige viruset tar sin største uttelling i slummene i Delhi og Mumbai. Mens den høyreekstreme hindunasjonalistiske regjeringen til statsminister Narendra Modi har pålagt en av de mest ekstreme nedstengingene i verden, er ikke landets vaklevorne helsevesen beredt til å håndtere utbruddet. Landet bruker knapt 1 prosent av BNP på helsetjenester. Resultatet er sykdom, sult, politivold og brutalitet for massene av arbeidere og undertrykte.

Utarming og sult blir brukt til å presse arbeidere tilbake til fabrikkene, mens regjeringen utnytter krisen til å presse gjennom et massivt program for privatisering og økonomisk omstilling som tar sikte på å tiltrekke selskaps- og finansinvesteringer vekk fra Kina.

Den 18. mai nådde Sri Lankas antall bekreftede koronavirustilfeller 986, med ni dødsfall. Til tross for faren for å spre viruset har regjeringen til president Gotabhaya Rajapakse gjenåpnet landets økonomi fra den 11. mai, og avsluttet nedstengingen. Selv om Colombo og det tilgrensende Gampaha-distriktet fortsatt er underlagt portforbud har alle offentlige og private virksomheter fått lov til å fungere over hele øya, med en tredjedel av deres normale arbeidsstyrke. Samtidig, i tråd med dens politikk om å bruke pandemien for å intensivere militariseringsplanene, har Rajapakse-regjeringen utplassert soldater i Colombo og inne på tog, på jernbanestasjoner og bussterminaler, der de fører tilsyn med offentlighetens forflytninger.

Filippinene har registrert 12 718 bekreftede tilfeller og 831 dødsfall. President Rodrigo Duterte har forlenget en nedsstenging frem til juni. Duterte har forsterket sitt tilslag mot demokratiske rettigheter under pandemikrisen. Hans regjering har stengt ned landets største TV-nettverk ABS-CBN, under det syltynne juridiske påskuddet at franchisen var utløpt. Men den virkelige årsaken var nettverkets kritiske holdning til Dutertes autoritative trekk.

Afghanistan har fremkommet blant de hardest rammede landene i Sør-Asia. Ødelagt av den nesten to-tiår-lange amerikanske imperialistkrigen har Covid-19-utbruddet bare forsterket befolkningens lidelser. Foreløpig har Afghanistan 7 072 bekreftede Covid-19 tilfeller og rundt 173 mennesker er døde på grunn av viruset. Med lite testing er disse tallene utvilsomt en brøkdel av virusets virkelige beskatning.

Afrika så per mandag sine bekreftede tilfeller stige til nesten 87 000, med nærmere 2 800 dødsfall. Da Lesotho rapporterte sin første infeksjon har hvert av de 54 landene på kontinentet blitt del av den globale pandemien. Med sine utarmede helsevesener, som er minst utrustet for å konfrontere det dødelige viruset, har WHO spådd at rundt en kvart milliard afrikanere vil bli smittet og at så mange som 190 000 vil dø i løpet av pandemiens første år.

Sør-Afrika hadde per mandag 15 515 bekreftede tilfeller og 264 dødsfall. Landets region Western Cape har sett den høyeste frekvensen av lokaloverføringer av viruset, konsentrert i regionens fattige og tettbygde townships som Khayelitsha, Cape Towns største uformelle bosetning.

Det høyeste antallet bekreftede dødsfall i Afrika – 630 – er registrert i Egypt, med 12 229 rapporterte bekreftede tilfeller. Det USA-støttede diktaturet til general Abdel Fattah el-Sisi har utnyttet pandemien til å eskalere sin politistatundertrykking, og har pågrepet journalister for å ha skrevet artikler som stiller spørsmål ved regimets bekjentgjorte tall og håndtering av krisen.

Det er også rapportert om kraftige økninger i antallet tilfeller i Nigeria, kontinentets mest folkerike nasjon, med nesten 6 000 bekreftede tilfeller og 182 dødsfall. Med bare 28 000 tester som er utført og som har resultert i 21 prosent positive resultater, er de reelle tallene utvilsomt langt høyere.

Ghana har også sett en kraftig økning av landets tilfeller, der mer enn 500 arbeidere på en fiskeforedlingsfabrikk testet positivt for koronavirus.

Siden den 1. mai har Sør-Afrika, Nigeria og Ghana sett antallet koronavirustilfeller dobles, samtidig som myndighetene i alle tre land introduserte en gradvis gjenåpning av næringsvirksomheter og produksjon.

I Midtøsten steg på mandag antallet Covid-19 tilfeller til over 465 000. Det høyeste antallet tilfeller – 150 000 – er registrert i Tyrkia. Iran har over 122 000 tilfeller og det høyeste antallet bekreftede dødsfall i regionen, med 7 057. Landet rapporterte om den skarpeste én-dag-økningen av tilfeller på mandag, med 2 294 flere som testet positivt. Regjeringen begynte å gjenåpne landets økonomi sent i forrige måned og slakket på karantenerestriksjonene.

Mens det dødelige viruset også sprer seg gjennom Syria, Libya og Jemen, tre land med sosiale infrastrukturer som har blitt desimert av USA-støttede imperialistintervensjoner, har manglende testing utført av lokale myndigheter eller internasjonale organisasjoner besørget at krisens omfang er ukjent.

Over hele verden, fra USA og Vest-Europa til Latin-Amerika, Asia, Afrika og Midtøsten, har Covid-19-pandemien eksponert og forsterket de tidligere eksisterende forholdene av gjennomgripende sosial ulikhet, overføringen av rikdom fra massene av arbeidende mennesker til et styrende finansoligarki, en uthuling av demokratiske styreformer og en økende vending i retning av autoritære styreformer og oppbygging for imperialistkrig.

Med livene til millioner av mennesker over hele verden som henger i vektskåla fremstår kampen mot pandemien stadig mer åpent som en politisk kamp som bare kan lykkes ved hjelp av den uavhengige politiske mobiliseringen og internasjonale foreningen av arbeiderklassen i kampen for sosialisme.

Bill Van Auken