Brev fra en amerikansk lærer: «Under en pandemi er ingen trygg, med mindre vi alle er det»

30 May 2020

WSWS Teacher Newsletter har mottatt dette brevet for publisering fra en AP-biologilærer [Advanced Placement Biology]som underviser påen videregående skole i Bay Area, California, somopponerer mot gjenåpningen av skoler og oppmøte meddirekteundervisning. Brevet ble opprinnelig sendt til skoleinspektører og styremedlemmer på hans egen og hans barns skoler, og gir et annotert argument som peker på det skrikende behovet for en massiv økning av skolefinansiering for å kunne hanskes med krisen.

**

Kjære skoleinspektører og skolestyremedlemmer,

Jeg er far til en ungdomsskoleelev og er lærer i biologi og AP-biologi. Før jeg var lærer var jeg forsker ved University of California San Francisco, ved instituttet for infeksjonssykdommer. I mer enn et tiår har jeg undervist mine elever om Pandemiberedskap, som del av min fagplan om Menneskekroppens systemer og Immunsystemet. Som resultat av dette pensumet har flere av mine elever overfor meg gitt uttrykk at de følte seg mindre skremte og engstelig under forordningen om å forbli hjemme (SIP) [Shelter-in-Place] fordi de hadde en bedre vitenskapelig forståelse av hva som skjedde og hvordan vi selv kunne beskytte oss.

Vennligst les grunndig hvert av argumentene jeg utlegger nedenfor. Ethvert av dem, alene, burde være tilstrekkelig begrunnelse for å holde skolene fysisk stengt og fortsette fjernundervisning (DL) [Distance Learning] for skoleåret 2020-2021. I kontrast til all hypen og propagandaen vi hører om «sikkerhet» og om å komme seg tilbake til normalen, er det ingen virkelig sikker måte å kunne gjenoppta skolevirksomheten eller å kunne jobbe, mens en pandemi spiller seg ut.

1. Den mest signifikante begrunnelsen for å videreføre DL er å bidra til å forhindre at denne tragedien blir mye verre. Pandemien vil ikke ta slutt med det første. Den eneste måten å bremse den på, eller få begrenset den, er ved fortsatt SIP/DL, kombinert med universell ukentlig testing, PLUS kontaktsporing og karantene. Alt mindre enn dette, og vi vil få se bølgende oppsving, som i New York, Italia og Spania, der mennesker døde fordi det ikke var nok ICU-senger [Intensive Care Units; intensivavdelinger], ventilatorer eller engang tilstrekkelig med leger og sykepleiere. Beklageligvis ser vi ikke at disse nødvendighetene er oppfylt noe sted i USA, medregnet vårt Bay Area, og det vil vi sannsynligvis heller ikke se innen august.

• En nylig studie av forskere ved University of Washington forutså at det kunne bli 1,2 millioner amerikanske dødsfall innen utgangen av året, selv om delstatene videreførte SIP.

• Uten avbøtende tiltak vil dette lett kunne overgå den død og økonomisk forødelse forårsaket av spanskesyken, eller til-og-med svartedauden. Ta i betraktning at uten avbøtende tiltak forutser CDC og WHO at 60 til 70% av alle mennesker vil pådra seg denne sykdommen (det vil si 196 til 230 millioner amerikanere). Med en dødelighetsrate på 3,8% vil det være 7,6 millioner amerikanske dødsofre, mer enn 10 ganger så mange som av spanskesyken, og mer enn 200 millioner dødsfall på tvers av hele verden.

• Selv om bare halvparten av dette antallet skulle bli syke eller død, vil dette fortsatt forpurre produksjonen og distribusjonen av mat og andre grunnleggende tjenester på grunn av mangelen på tilstrekkelige med friske arbeidere, og det kan føre til hungersnød, også her i USA. FN har allerede advart om flere tilfeller av hungersnød av bibelske proporsjoner i de fattigste krigsherjede nasjonene. Det vi opplever nå vil se ut som en tur i parken til sammenligning.

• Det har allerede vært bølger og oppsving i mange av delstatene som har lempet på deres SIP, inkludert i California. Som kontrast indikerer studier at det å ha startet SIP tidligere kunne ha redusert dødeligheten med 55%. En studie av influensapandemien vi kjenner som spanskesyken viste at regioner med den mest aggressive politikken for sosial distansering hadde de færreste dødsofrene og den raskeste økonomiske gjenvinningen.

• Derfor beskytter det å holde skolene stengt ikke bare elevene, personalet og deres familier, det beskytter hele samfunnet og bidrar til å forhindre at denne pandemien spinner ut til en katastrofe.

2. En av de mest effektive måtene å få bremset en pandemi på er ved å stenge skolene.

Innemiljøer er de mest risikofylte stedene å være under en pandemi.

Infeksjonsraten innendørs er 19 ganger høyere enn den er utendørs.

Jo lengre tid man tilbringer innendørs sammen med mennesker utenfor din nærmeste familie, jo større er eksponeringen for deres bakterier og desto større er ens sjanser for å bli smittet. Dette gjelder for våre elever, og enda mer for våre lærere, som vil forventes å tilbringe timer i et potensielt infisert rom.

Studier viser at Det å holde skolene stengt reduserer overføringsratene betraktelig.

Denne studien viser 40 til 60% reduksjon av infeksjoner når skolene er stengt.

• Og denne studien, gjennomført av pandemiekspertendr. Howard Merkel, viser at det å stenge skolene tidlig og holde dem stengt, er en av de beste måtene å begrense en pandemi.

• Som kontrast til dette, dersom vi gjenåpner skolene i august, vil vi nesten helt sikkert måtte stenge dem igjen lenge før desember, når den andre bølga rammer samtidig med influensasesongen. Dette ville være langt mer forstyrrende enn bare å starte med DL og videreføre det ut året. Som dere kanskje har lest, måtte de stenge ned skoler i Frankrike bare ei uke etter at de gjenåpnet dem, på grunn av et oppsving av nye infeksjoner.

3. Det er IKKE sant at barn ikke får denne sykdommen.

• Studier viser en tilsvarende infeksjonsrate blant barn og voksne.

• Følgelig, selv om barn dør med lavere rate, kan de likevel spre viruset til sine eldre lærere og familiemedlemmer som har større risiko for alvorlige komplikasjoner og død.

• Dessuten, unge mennesker blir likevel akutt syke, og i betydelig antall. 20% av amerikanske sykehusinnleggelser for Covid-19 har vært av personer under 44 år.

• Og hva med det sjeldne, men skremmende Kawasaki-lignende syndromet? Hvor mange barn må bli utsatt for dét, før et søksmål driver skoledistriktet til konkurs?

4. Det er åpenbart at læring med direkteundervisning er bedre enn DL. Barn har nytte av den sosiale interaksjonen med sine jevnaldrede og lærerens personlige oppmerksomhet. Imidlertid vil den måten direkteundervisning må gjennomføres på under pandemien undergrave mange av disse fordelene. Tenk på at hovedoverføringsveien er dråper og aerosoler som flyr ut av menneskers munn og nese når man hoster, nyser, snakker, synger og puster tungt. Alle disse aktivitetene øker volumet, hastigheten og avstanden infiserende materier forflytter seg i miljøet.

• Derfor må vi kanselere band og orkester (der studenter blåser kraftig i instrumenter); kor (der elever sprer virus med hver en stavelse som blir sunget – husker dere korutbruddet i Washington State?); friidrett (der elevene peser kraftig av anstrengelse og er i nærkontakt med lagkamerater og konkurrenter).

• Imidlertid vil selv det å sitte stille ved en pult være risikabelt (mindre dersom det er i taushet), fordi det å snakke øker frigivelsen av potensielt smittsomme dråper 10 ganger. Bare 5 minutter i prat ansikt-til-ansikt ville være nok til å smitte den i nærheten.

• Elevene vil IKKE kunne samarbeide ansikt-til-ansikt ved bord eller laboratoriebenker uten å krenke 6-fots regelen.

• Likeledes vil ikke lærere kunne bøye seg ned ved siden av elevenes pulter for å hjelpe dem. K-5-lærere [grunnskolen] vil ikke kunne klemme eller holde rundt elever som er forferdet eller såret.

• Mange av de sosiale aktivitetene som skaper og opprettholder sunn skolekultur og barns relasjoner vil ikke være mulig å gjennomføre med sosial distansering (f.eks. de fleste idretter, band, kor, forsamlinger, danser, det å spise lusj sammen, gi hverandre klemmer og high-fives).

• Og hvor skal de ekstra ansatte komme fra for å ha kontroll med elevene for å sørge for at disse tingene ikke skjer utenfor klasserommet, når vi står overfor enorme budsjettkutt?

5. Ikke alle sosiale interaksjoner som skjer på skolen er nødvendigvis sunne og positive.

• Her er en interessant kronikkartikkel skrevet av en tenåring fra NY som elsket å ha sin skole nært og kunne gjøre DL hjemme, fordi det tillot henne å arbeide i eget tempo, til hennes selvvalgte tider, og hun kunne unngå noen av de plagende og forstyrrende interaksjonene som kan skje på skoler.

• Fra min egen erfaring i år hadde jeg minst et halvt dusin elever som lå på D eller F før den 16. mars, på grunn av fravær og manglende utførte oppgaver. Men i løpet av SIP fullførte de hver eneste oppgave og gikk til-og-med tilbake og fullførte ting fra tidligere i semesteret og nå står de. Under samtale med dem fikk jeg vite at de hadde mange lignende opplevelser som NY-tenåringen som skrev kronikken.

6. Det er mange sammenflettede logistiske problemer med Blended-Learning-modeller der elevene går til skoleklasseen 2 dager i uka, med sosial distansering, og deretter fortsetter å gjennomføre DL hjemme i ukas resterende 3 dager.

CDCs retningslinjer for å gjenåpne skoler sier at hvert årskull av elever skal forbli i samme rom med samme lærer hele dagen, for å redusere den sosiale blandingen, og ikke veksle klasserom, som ungdoms- og videregåendeskoler tradisjonelt gjør.

• CDC sier at ingen enheter og redskaper eller noe utstyr skal deles, som da betyr 1 chromebook per elev (ikke noe klassesett).

• CDC sier at elevene bør spise i klasserommene og ikke samles i korridorer, på kafeteriaen og skoleplassen. Skal vi ansette flere sikkerhetspersonal for å sikre at elevene ikke samler seg?

• Mange skoledistrikters forslag til blandet læring foreslår at bistandspersonal skal desinfisere klasserom mellom undervisningsklasser, men dette er ikke gjennomførbart uten å ansette mange flere for bistandsfunksjonen. Og med de kraftige budsjettnedskjæringene som alle skoledistrikter står overfor på grunn av skatteinntekter som er tapt på grunn av pandemien er dette høyst usannsynlig, siden de driver med langt flere oppsigelser enn ansettelser.

• Dersom elevers ankomst og avganger skal forskyves for å redusere sosial blanding kan det komme til å forlenge skoledagen betydelig, og alvorlig forsinke når klasseundervisning faktisk kan starte.

• Det største problemet er at 48% av alle lærere har egne barn som bor hjemme med dem. Dersom alle skoler går over til blandet læring, hva skjer med de av oss med yngre barn som må være hjemme 2 til 3 dager i uka fra egne skoler? Skal disse lærerne få vikarer og tape 60% av deres inntekt? Eller må de ansette barnevakter? Det synes knapt rettferdig at lærere blir pålagt å jobbe under farlige forhold for å besørge gratis barnepass til lokalsamfunnene når de selv må betale for barnevakt eller barnepass ut av egen lomme. Det er klart at den enkleste løsningen er at alle skoledistrikter fortsetter med DL ut hele skoleåret.

7. De fleste tilbake-til-arbeid-modellene omfatter en form for screening ved begynnelsen av arbeidsdagen. Selv om dette var ganske effektivt for SARS, der smittsomheten sammenfalt med starten av symptomene, som feber, så er det praktisk talt uanvendelig for Covid-19, der 44% av infeksjonene er forårsaket av personer som er asymptomatiske. Det kan også gi en falsk trygghet som kan føre til at mange mennesker engasjerer seg i mer risikofylt oppførsel og ikke respekterer sosiale regler for distansering og hygiene. I tillegg anbefaler CDC å opprette et isolasjonsrom for mistenkte tilfeller, og en oppnevnt Covid-19-pointperson på hver lokalisering for oppfølging og rapportering til de ansatte og myndighetene om trender i lokalsamfunnet. Hvor skal finansieringen og menneskene for dette komme fra, spesielt dersom skoledistriktene kutter personal og sliter med budsjettunderskudd?

8. I følge Ed Week har en tredjedel av alle lærere økt risiko for alvorlige Covid-19-komplikasjoner eller død, på grunn av alder og/eller underliggende helsemessige forhold.

• Nesten 30% av alle lærere er eldre enn 50 år, som er ei mye høyere risikogruppe enn de under 50 år.

• På grunn av det lukkede innendørs arbeidsmiljøet, og den betydelig høyere frekvensen av sosiale kontakter sammenlignet med andre voksne, har lærerne mye større risiko for å pådra seg sykdommen.

Viruset kan forbli reproduserbart i lufta i opptil 3 timer, som betyr at lærere, som må være i klasserommene hele dagen, vil ha mye større eksponering for eventuelle virus.

CDC sier at alle med en underliggende helsetilstand bør få lov til å selv-identifisere og bli tillatt å telearbeide (eller fortsette å undervise med DL). Det ville være mye lettere å implementere dette dersom hele skoledistriktet gjennomførte DL fra starten av

• Og hvor vil de finne nok vikarer til å dekke opp for alle disse syke lærerne?

9. Pandemien og SIP er belastende for alle, elever, lærere og deres familier. Akkurat nå trenger alle mer fritid, ikke mindre, for å håndtere de økte utfordringene, stresset og tidskravene forårsaket av pandemien, som det å vente i lange køer for å få handlet, vaske og sanitere sine hjem og kunne tilbringe ekstra tid med barn og familiemedlemmer for å bidra til å berolige og trøste dem.

• Det å omstille direkteundervist pensum og klasseromsstrukturer for å imøtekomme sosial distansering kan doble lærernes arbeidsmengder. Imidlertid forventes det at lærere ikke bare konfigurerer det de gjør i klasserommet, de må også lage, rette og evaluere DL-leksjoner, som potensielt tredobler deres arbeidsmengde.

• Tatt i betraktning at de fleste lærere allerede jobbet langt ut over deres kontraktstid før pandemien (de fleste lærere kommer tidlig, blir igjen sent og/eller jobber helger og høytider), hvor skal all all denne ekstra tiden komme fra?

• Heller enn å besørge lærere mer tid til å ivareta deres familier og deres egen mentale helse kan Blended Model forårsake en epidemi av utbrenthet, stress, depresjoner og til-og-med fravær blant lærere.

10. En siste bemerkning: Det å videreføre DL for hele skoleåret 2020-2021, kunne spare mange skoledistrikter helt mye midler der de allerede står overfor store budsjettunderskudd. Ved å holde skolene stengt ville det være langt lavere energiregninger; mindre vedlikeholdskostnader; og ganske sannsynlig færre lærere og ansatte på lønningslista.

I en pandemi er ingen trygge, med mindre vi alle er trygge.

I Helse og Solidaritet,

Michael Dunn

_________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.