Trump intensiverer kampanjen for å få brennmerket innenlands opposisjon som terrorisme

6 June 2020

Trump-administrasjonen fortsetter sin kampanje for militær intervensjon mot masseprotestene over politibrutalitet som har feid over USA siden politidrapet på den 46-år-gamle afroamerikaneren George Floyd den 25. mai. Justisminister William Barr og FBI-direktør Christopher Wray holdt en pressekonferanse på torsdag ettermiddag for å gi stemme til løgnaktige påstander om at venstreorienterte grupper besatt av å begå vold hadde «kapret» protestene, i et forsøk på å skaffe til veie et påskudd for undertrykking.

Barr tok til orde for bruk av antiterrorenheter for å pågripe «agitatorer» som han beskylte for «kapring» av demonstrasjonene. Brennmerkingen av innenrikspolitisk opposisjon som terrorisme er rettet mot å delegitimere og kriminalisere all opposisjon mot politivold og oligarkiets politiske retninglinjer.

Nivået av løgn under Barrs pressekonferanse ville vært beundret av nazitalsmannen Josef Goebbels, propagandasjefen for Hitlers «store løgn». Barr tryllet frem en oppfunnet verden der demonstrasjoner som har involvert millioner av mennesker i hundrevis av byer, store, mellomstore og små, blir manipulert av Antifa, en «organisasjon» som ikke har et eneste identifisert medlem. Han hevdet også at «utenlandske aktører» intervenerer i protestene, og la til spøkelset av en rolle som kunne være russisk, kinesisk, iransk eller av Al Qaida.

Soldater fra Utahs Nasjonalgarde står i politirekka der demonstranter samlet seg for å protestere mot drapet på George Floyd, torsdag den 4. juni 2020, nær Det hvite hus i Washington. [Foto: AP Photo/Alex Brandon]

Antifa er lite mer enn en etikett adoptert av ungdom som protesterer mot det ekstreme høyre og mot provokasjoner fra hvite sjåvinister. Som organisert gruppe eksisterer den hovedsakelig i FBI-informanters og agenters feberhete forestillingsverdener – de som sannsynligvis utgjør det meste av den angivelige gruppas «medlemskap». Om ikke Antifa eksisterte (og det gjør den kanskje ikke), ville Trump, Barr & Co. være tvunget til å oppfinne den, som et påskudd for den masserepresjonen de utøver mot den amerikanske arbeiderklassen.

Barr tok til orde for bruk av eksisterende antiterror-spesialtropper (JTTF) [Joint Terrorist Task Forces] mot den angivelige Antifa-trusselen. JTTF forener føderale og statlige politiagenter i en fellesinnsats, opprinnelig rettet mot de islamske fundamentalistene som utførte angrepene den 11. september 2001 i New York City og Washington, men som nå skal rettes mot all venstreorientert opposisjon mot politikken til Trump-administrasjonen og dens samarbeidspartnere på statsnivå.

FBI-agenter som opererer gjennom JTTF skal gå ut for å avhøre folk om deres politiske synspunkter, i et grovt brudd på Konstitusjonens første endringstillegg [First Amendment], og søke å få kriminalisert deres deltakelse i protester. Et memorandum fra departementet for hjemlandsikkerhet (DHS) [Department of Homeland Security], fremskaffet av Politico, refererte nødvendigheten for at etterretningsagenter er «årvåkne i søken etter enhver form for trussel som oppstår mot hjemlandet», samtidig som dokumentet kom med den avslørende innrømmelsen at «noen av de observerte mistenkelige opptredener inkluderer konstitusjonelt beskyttede aktiviteter ...»

Barr har fremstått som en av Trumps hovedagenter i forberedelsene for et presidentdiktatur. Justisministeren, med stillingsbeskrivelsen «sjef for lovhåndhevelsen» [‘chief law enforcement officer’], er faktisk en fullbefaren med-konspiratør i angrepet på den amerikanske Konstitusjonen og demokratiske rettigheter.

Trump har truet med å påkalle Oppstandsloven [Insurrection Act of 1807], men i motsetning til i 1992, har ingen delstatsguvernør forespurt om føderal militær assistanse. Derfor har Det hvite hus som mål å anvende District of Columbia [D.C.], som er føderalt territorium og ikke del av noen stat, som en demonstrasjon av bruken av overveldende militær makt for å knuse protester og intimidere territoriets stort sett afroamerikanske befolkning.

Som presserapporter har begynt å vise var det Barr som spilte hovedrollen i mandagskveldens politi-militær-angrep mot fredelige demonstranter i Lafayette Park, tvers over gata fra Det hvite hus. Antiopprørsstyrker fra den føderale fengselsetaten (FBP) [Federal Bureau of Prisons], under Barrs direkte myndighet siden etaten er del av justisdepartementet (DoJ) [Department of Justice], var spydspissen for innsatsen for å få ryddet parken med bruk av tåregass, pepperkuler og annet opprørsutstyr, slik at Trump kunne ta sin massivt publiserte spasertur over parken og posere med en Bibel i hånda foran St. John’s Episcopal Church, som i løpet av helgen hadde blitt påført mindre brannskader.

På pressekonferansen hyllet Barr rollen til de utallige føderale etatene i DC-undertrykkingen, og erklærte: «Vi har utplassert alle departementets viktigste lovhåndhevende komponenter i dette oppdraget, deriblant FBI, ATF, DEA, fengselsetaten [Bureau of Prisons], og US Marshals Service.»

Han påminnet sin egen rolle i 1992, under hans forrige periode som justisminister i administrasjonen til George H.W. Bush, forrige gang en president påkalte Oppstandsloven, under opptøyene i Los Angeles som etterfulgte frikjennelsen av politibøllene som banket løs på Rodney King – en tidligere rasistisk politiuhyrlighet, som i likhet med drapet på George Floyd ble en nasjonal skandale fordi det ble filmet av utenforstående, og hele landet var i stand til å bevitne den sanne karakteren av amerikansk «lov og orden».

Visepresident Pence, som var fraværende under provokasjonen på Lafayette Square, har dukket opp igjen som en inderlig forfekter for Oppstandsloven og anvendelsen av føderale tropper. I et intervju med en fjernsynsstasjon i Pittsburgh fordømte Pence Demokrat-guvernøren i Pennsylvania for bare å kalle ut 500 til 600 Nasjonalgardetropper, og truet med å sende inn US Army i stedet.

«Presidenten og jeg vil fortsette med presserende å oppfordre guvernørene, som guvernør Wolf, til å kalle ut Nasjonalgarden, utplassere dem på gatene og på en sterk og besluttsom måte få gjenopprettet orden. Det amerikanske folket forventer intet mindre,» sa Pence.

Selv om løgner på en skala som dem Barr har fremmet kan virke forvirrede og utrolige, er det en klar logikk som ligger til grunn. Det er del av en spillplan for å rettferdiggjøre et militært coup d’état som ville plassere ubestridt makt i presidentens hender. Gangsterspråket til Trump og hans medskyldige, deriblant medhjelpere som Stephen Miller og rådgivere som Steven Bannon, demonstrerer at de ikke spiller etter noen form for konstitusjonelt-demokratisk regelbok. De vil gjøre og si hva som helst for å få gjennomført deres planer om å etablere et autoritært regime basert på militæret og politiet.

Den største faren for arbeidende mennesker og ungdommen ville være å undervurdere farene, og tro – som foretaksmediene og Det demokratiske partiet antyder – at Trump har gitt opp sine planer for militærstyre på grunn av motstand innenfra det politiske og nasjonale sikkerhetsetablissementet. Det å spre denne giftige selvtilfredsheten var hovedformålet med prekenen som ble avlevert av Det demokratiske partiets operatør Al Sharpton under minnestunden som ble holdt for George Floyd i Minneapolis på torsdag.

Sharpton ble tvunget til å innrømme at den enorme deltakelsen i de landsdekkende protestene, med store antall unge hvite som utgjør et klart flertall av alle de som er opprørte og rasende over drapet på George Floyd, markerte noe nytt i det amerikanske politiske og sosiale liv. Men han vendte seg raskt til sitt virkelige formål: Det å få fremstilt angrepet på Floyd som rent hudfargebasert, og dermed få skjult drapets klassekarakter som et angrep på arbeiderklassen, og politiets rolle, enten de er hvite eller svarte, som kapitaliststatens undertrykkende arm.

I bagatelliseringen av Trumps trussel om å bruke militærmakt mot de protesterende kalte Sharpton presidenten «bare bjeffing og ingen biting». Dette under forhold der minst et dusin mennesker allerede er drept av politiet og Nasjonalgarden siden protestene begynte, og hvor Trump og hans medsammensvorne aktivt forbereder en intervensjon fra militæret på gatene i Amerika, som ville bety et forferdelig blodbad.

Ikke én prominent Demokrat har fordømt Trump for å ha truet en militærovertakelse, eller har krevd at han blir fjernet fra vervet. Demokratenes formodede presidentkandidat Joe Biden har vært tilnærmet usynlig. House Speaker Nancy Pelosi, den øverste Demokraten i Washington, sendte bare et brev til Det hvite hus på torsdag, som forespurte om å besørge Kongressen ei liste over hvilke militærenheter og politiagenturer som var involverte ved Lafayette Park, som om det ikke er en pågående bestrebelse for å få omveltet De forente stater av Amerikas konstitusjonelle struktur.

Socialist Equality Party har utstedt en oppfordring til arbeidere og ungdommen om å motsette seg Det hvite hus’ planer om å få undertrykt de demokratiske rettighetene og innføre et politi-militært regime. Vi sa:

Arbeiderklassen må gripe inn i denne uforlignelige krisen som en uavhengig sosial og politisk kraft. Den må motsette seg konspirasjonen i Det hvite hus, ved hjelp av klassekampens og den sosialistiske revolusjonens metoder.

De millioner av arbeidere og ungdommer som tar del i masseprotester mot politivold må begynne å reise politiske krav mot Trump-administrasjonens gangstermetoder, og oppfordre til fjerningen av Trump, Pence og deres konspiratører fra vervet.

Forfatteren anbefaler også:

Oppfordring til arbeidsklassen! Stopp Trumps coup d’état!

[5. juni 2020]

Patrick Martin