Bilarbeidere initierer ny bølge av aksjoner i kampen mot Covid-19-pandemien

30 June 2020

Oppsvinget av nye tilfeller av Covid-19 og opphevingen av ethvert offisielt tiltak for å få begrenset og kontrollert viruset har utløst ei ny bølge av arbeideraksjoner, der bilproduksjonsarbeidere i Detroit de siste dagene har lansert arbeidsnedleggelser med krav om at det treffes tiltak for å beskytte deres liv.

Pandemien har spunnet ut av kontroll. USA registrerte landet høyeste og nest-høyeste antall nye tilfeller for fredag og lørdag, med over 90 000 som testet positivt i løpet av 48 timer. Antallet dødsfall i USA har nå passert 125 000, og med den nåværende raten er landet satt til å passere totalt 200 000 dødsfall av sykdommen innen utgangen av juli. Globalt raste antallet totale tilfeller forbi 10 millioner, og antallet dødsfall toppet i løpet av helgen 500 000, uten noen ende i sikte for sykdommens akselerasjon.

Etter den for tidlige og morderiske gjenopptakelsen av arbeid, som Trump-administrasjonen og delstatenes Demokrat-guvernører tvang gjennom i forrige måned, har koronaviruset utvidet sitt grep raskt og i det stille, på tvers av fabrikker, lageranlegg og på andre arbeidsplasser. Både selskapsledelser og fagforeningsfunksjonærer tilbakeholder hver seg bevisst informasjonen om nye tilfeller fra arbeidere, som syder av eksplosivt raseri og opposisjon.

Bilarbeidere ved Warren Truck [Foto: WSWS]

Sist torsdag stanset arbeidere produksjonen ved Fiat Chryslers (FCA) sammenstillingsanlegg Jefferson North Assembly Plant i Detroit, etter å ha fått nyss om rapporterte nye tilfeller av Covid-19, der de holdt seg ved produksjonslinja men nektet å håndtere kjøretøyene. I løpet av den neste halvannen dagen spredte arbeidsaksjonen seg gjennom alle tre av fabrikkens skift, med arbeidere som på Facebook og Twitter appellerte om støtte.

På lørdagskvelden lanserte arbeidere ved sammenstillingsanlegget FCA Sterling Heights Assembly Plant, rett nord for Detroit, deres egen arbeidsnedleggelse etter at de fått vite at en kollega i materialforvaltningen hadde testet positivt for koronaviruset. Arbeidere på fabrikkanlegget hadde fulgt rapportene om arbeidsaksjonene ved Jefferson North lydhørt.

Arbeidere ved både Jefferson North og Sterling Heights har initiert uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer for å kunne hevde deres egne interesser, konfrontert med hardnakka avvisning fra selskapsledelsen og fagforeningen United Auto Workers (UAW), om å besørge grunnleggende sikkerhetstiltak eller informasjon om nye tilfeller.

En uttalelse meldt på fredag kveld fra Grunnplan-Sikkerhetskomitéen Jefferson North [Jefferson North Rank-and-File Safety Committee] sa at arbeidernes «helse ikke må settes i fare for selskapsprofitter», og oppfordret «alle bilproduksjonsarbeidere, og arbeidere overalt: Om nødvendig, stans produksjonen. Vi har retten til trygge omgivelser, og til ikke å bringe med oss denne sykdommen hjem til våre kjære. Den rettigheten har vi.»

De uavhengige aksjonene som bilproduksjonsarbeiderne har gått til de siste dagene er fortroppen for et oppsving av arbeideres klassekamp i USA, og i andre land.

Sykepleiere i Riverside, California, iverksatte i forrige uke en streik mot sykehuskjeden HCA med krav om tilstrekkelig verneutstyr (PPE; Personal Protective Equipment) og om tilstrekkelig bemanning, mens sykepleiere i Joliet, Illinois, har meldt en streikefrist for den 4. juli. Anslagsvis 4 300 skipsverftsarbeidere ved Bath Iron Works i Maine gikk på søndag inn i den andre uka av deres streik. Protester fra forskjellige seksjoner av arbeidere har oppstått den siste uka, deriblant sjåfører fra Uber og Lyft, Disneyland-arbeidere, servicearbeidere ved University of California og offentlig ansatte i delstaten Nevada.

Arbeidere globalt søker å få slåss tilbake mot de felles problemene de konfronterer: Manglende sikkerhetstiltak mot pandemien, massearbeidsledighet og en sosial ulikhet som spinner opp til nye høyder. I Nederland streiket på søndag arbeidere ved Tata Steel, i opposisjon mot planlagte stillingsnedskjæringer. I Nigeria startet helsepersonell i delstaten Nasarawa en streik etter at 50 av deres kolleger testet positivt for Covid-19.

Beslutningen om å gjenoppstarte ikke-essensiell produksjon og om å rulle tilbake de sosiale distanseringstiltakene ble ikke tatt av forskere og medisinsk ekspertise, på grunnlag av folkehelsebetraktninger eller noen retrett av viruset, men snarere av Wall Street og finans- og selskapsaristokratiet, av hensyn til en ytterligere oppblåsing av deres formuer.

Etter å ha anvendt den økonomiske krisen utløst av pandemien for å tilrettelegge for overføringen av billioner av dollar til storselskapene og bankene, forflyttet såvel Trump-administrasjonen som Demokrat- og Republikaner-funksjonærene seg til å få avsluttet økonomiske nedstenginger, for å få sikret at profittflyten kunne gjenopptas.

Selv om gigantiske pengesummer er sugd opp av styringseliten har også bilkonsernene og andre storselskaper sett deres omsetninger rammet av krisen, og de har tatt på seg enorme gjeldsbyrder for å holde deres operasjoner flytende. I løpet av de drøyt åtte ukene med nedstenging tok bilindustrien på seg gjeld for $ 72 milliarder [NOK 698,94 milliarder]. For første gang har [sentralbanken] Federal Reserve i år selv begynt å kjøpe selskapsobligasjoner, og helt spesielt for å forhindre at markedet for søppelobligasjoner [‘junk bonds’] skal kollapse.

For å sikre at disse gjeldpostene blir betalt må produksjonen og verdiutvinningsprosessen fra arbeiderklassen opprettholdes, uansett hvor mange liv som måtte gå tapt, og det må ikke bli noen tilbakevending til økonomiske nedstenginger – så sier styringsklassen.

Men alle arbeideres klasseinteresser, forsvaret av deres egne og deres familiers liv, er i uforsonlig konflikt med denne politikken. Dersom pandemien skal kunne bringes under kontroll og skal tusener og millioner av liv kunne reddes, da vil det gjøres av arbeidere ved hjelp av klassekamp.

Bilproduksjonsarbeidere på FCA-sammenstillingsanleggene Jefferson North og Sterling Heights har tatt de første skrittene. I deres uttalelser meldte arbeidernes komitéer forlangender om elementære sikringstiltak mot Covid-19, som omfatter:

1. Umiddelbar bekjentgjøring av nye tilfeller ved fabrikkanlegget
2. En 24-timers nedstenging av fabrikkanlegget for rengjøring etter at et tilfelle er bekreftet
3. Reell sosial distansering i pauser og ved skiftvekslinger
4. Ti minutters pauser hver time, slik at arbeidere får kjølt seg ned
5. Gjevnlig, universell testing for koronavirus
6. Arbeidernes rett til å nekte å jobbe, uten gjengjeldelse, dersom de vurderer betingelser å være        utrygge

Disse grunnleggende kravene for å sikre beskyttelsen av arbeidere og deres familier er i strid med storselskapenes profittinteresser, som blir heftig forsvart av deres politiske representanter, i både Det demokratiske og Det Republikanske partiet.

Som Socialist Equality Party (SEP) skrev i sin uttalelse Etabler grunnplankomitéer på fabrikker og arbeidsplasser for å forhindre overføring av Covid-19-virus og redde liv!:

Kampen mot pandemien er uadskillelig knyttet til arbeidernes kamp mot styringsklassen – selskaps- og finansoligarkiet – og dens diktatur over det økonomiske og politiske liv. Dette er derfor en kamp mot kapitalismen og for sosialisme og omstruktureringen av samfunnet på grunnlag av sosiale behov, ikke privatprofitt.

Arbeidernes kamp for å beskytte deres liv er derfor en politisk kamp, som fordrer utviklingen av et politisk parti av arbeiderklassen i opposisjon til kapitalisme, og som er basert på et sosialistisk program som slåss for å få etablert arbeidernes demokratiske kontroll over samfunnet.

Marcus Day