«Chrysler fortalte alle det var trygt å gå tilbake på jobb, men det er det ikke.»

Bilarbeidere ved FCA Trenton Engine oppfordrer til grunnplan-sikkerhetskomitéer for å bekjempe Covid-19

Av Tim Rivers
3 July 2020

Delta i kampen for å forsvare arbeideres helse og sikkerhet! For hjelp til å starte en grunnplan-sikkerhetskomité ved ditt fabrikkanlegg, send en e-post til WSWS Autoworker Newsletterautoworkers@wsws.orgfor nærmere orientering.

For å få kontakt med grunnplan-sikkerhetskomitéen ved FCA Jefferson North Assembly Plant, send en e-post til jnapsafety@gmail.com

Arbeidere ved Fiat Chryslers fabrikk Trenton Engine, beliggende 48 kilometer sør for Detroit, ga uttrykk for deres støtte for etableringen av sikkerhetskomitéer ved selskapets sammenstillingsanlegg Jefferson North (JNAP) og Sterling Heights (SHAP), og for deres ønske om etablere en tilsvarende på deres egen arbeidsplass. Disse komitéene ble dannet av arbeidere under arbeidsstansen i forrige uke, som respons på passiviteten fra ledelsen og fagforeningingen (UAW) overfor spredningen av viruset på fabrikkene.

Forholdene på fabrikkanlegget Trenton Engine er ikke annerledes. Da en arbeider på sør-fabrikken ved Trenton Engine testet positivt for COVID-19 for ei uke siden på mandag, nektet selskapet å stenge ned anlegget for rengjøring. I stedet flokket ledelsen nærmere to dusin arbeidskolleger fra det berørte arbeidsområdet inn i et pauserom for «isolering», og de organiserte en rask «nedtørking» av produksjonslinja. En av arbeidene sa: «I stedet for å sende oss hjem satte de fire team i en midlertidig karantene inne på anlegget.»

Da selskapene og hele det politiske etablissementet var i ferd med å tvinge arbeidere tilbake til fabrikkanleggene i mai, lovet de i foretakspressen at de tok fulle forholdsregler, og at viruset var under kontroll. En medarbeider beskrev stemningen som ble fostret på det tidspunktet.

«De ville at du skulle føle deg trygg nok til å komme på jobb,» sa hun. «De sa at de skulle vaske og tørke over hver time, og stoppe produksjonslinja for å få rengjort. Jeg trodde at alt var som det burde være for at jeg kunne dra tilbake på jobb.» Men da de kom tilbake til fabrikken var det motsatte tilfelle. «Det er som om det var en falsk reklameannonse,» konkluderte hun. «Dere gjør ikke noe av dette i det hele tatt!»

Grunnplan-Sikkerhetskomitéene ved SHAP og JNAP krever nedstenging av fabrikken i minst 24 timer når et tilfelle blir bekreftet, for rengjøring, reell sosial distansering når de kommer inn på fabrikkene og når de forlater, med regelmessige produksjonspauser for at arbeidere kan ta av seg ansiktsmaskene og få avkjølt seg, og regelmessig testing for alle arbeidere. Komitéene fordømte også truslene fra FCA-ledelsen mot arbeidsstanser, og insisterte på at arbeidere har rett til å nekte å arbeide under utrygge betingelser.

«Jeg støtter disse kravene hundre prosent. Ja!» sa en arbeider ved Trenton Engine. Han la til at «faktisk bør vi stenge ned i 72 timer, siden viruset holder seg aktivt så lenge på overflater.»

Raseriet koker over på fabrikkanlegget, der sommervarmen kombineres med angsten over oppsvinget av antall koronavirustilfeller og den utbredte overbevisning om at både ledelsen og fagforeningen United Auto Workers skjuler informasjon om infeksjoner. «På dager som dette blir det opp til 110 grader her [43,5 °C],» sa en annen arbeider. «Folk svimer av på grunn av ansiktsmaskene i denne heten. Vi trenger pauser.»

På mandag sirkulerte FCA et brev [engelsk tekst] fra en toppdirektør som truet enhver som stanser produksjonen med disiplinærtiltak, og krevde at arbeiderne skulle signere ei liste der de erkjente brevet. «Hva har de tenkt å gjøre,» spurte en arbeider, «si oss opp alle sammen?»

Han fortsatte: «Det er helt vanvittig hvordan antallet [infeksjoner] vokser. Dette er over hele verden, overalt. Jeg mener at vi må danne en grunnplankomité her på Trenton Engine, for å slå oss sammen med JNAP og SHAP.»

«Jeg skal sørge for at jeg er del av det. Vi trenger det på alle anleggene her, og på fabrikker over hele verden. Vi må holde sammen, for som vi ser er de [fagforeningen United Auto Workers] ikke med oss. De er på ledelsens side, og på selskapets side. Så vi må holde sammen, på egen hånd.»

I stedet for systematisk testing pålegger selskapet og fagforeningen hver enkelt arbeider belastningen med diagnostisering, i form av en spørreundersøkelse om koronavirussymptomer. Det samme brevet forsøkte å gjøre syndebukker av arbeidere som ikke selv-rapporterte om symptomer, og truet dem med oppsigelse.

Arbeidere er allerede under et enormt økonomisk press for ikke å utebli fra arbeidet. «Jeg lurer på hvor mange som lyver på spørreskjemaet, som sier at de har det bra og at de ikke har vært i nærheten av noen med Covid,» kommenterte en arbeider.

Hun foreslo at komitéene formulerte et tilleggskrav for å få bekjempet denne ondskapsfulle Catch-22-situasjonen. «Vi må legge til noe til kravene våre i grunnplan-komitéen, sånn at dersom du må gå i karantene, da skal du få full lønnsdekningen for den tiden ... Selskapene sier: ‘Dersom du ikke stiller på jobb, da kommer vi til å kutte av retten din til arbeidsledighetsstøtte.’ Hvordan kan du tvinge folk som er syke til å gå på jobb på en fabrikk? Det er bare så grusomt! Det er feil! Derfor sprer viruset seg så raskt.»

En «flyter», en som jobber på flere forskjellige produksjonslinjer, og går fra den ene arbeidsstasjonen til den neste, viste i forrige uke symptomer og ventet i skrivende stund [onsdag] fortsatt på testresultatene. «Det er ganske mange skremte folk her,» rapporterte en kollega. «Mange er høyere opp i årene, og vet at de har høy risiko.»

Arbeidere som har vært i nærheten av henne på anlegget har ikke blitt testet, eller permittert. «Viruset blir ikke tatt på alvor,» fortsatte han, «som om det bare er en forbipasserende fad for dem. De vil at du skal jobbe hardere, og bygge flere motorer. De bryr seg ikke om sikkerheten din.»

«De tillitsvalgte for fagforeningen er på selskapets side. Jeg føler at jeg ikke er trygg, ikke er beskyttet. Jeg er bare helt på egen hånd der inne, og prøver å slåss for å overleve og holde på jobben. Med denne nye kontrakten kan Chrysler sparke deg helt uten grunn.»

For å strø salt i såret har Fiat Chrysler erstattet regulært håndrensingsmiddel med en kraftig industriell rengjøringsmasse som de sender ut i fabrikkene for vedvarende anvendelse. Det har vært rapportert om en kaustisk reaksjon og om alvorlige hudirritasjoner. Ett bilde som arbeiderne har sirkulert på Facebook, viser advarselsetiketten på ei gallon-kanne av stoffet, der det står: «Om det kommer på hud (eller hår): Fjern/Ta øyeblikkelig av alle forurensede klær. Skyll huden med vann/dusj.»

Produktets datablad for materialsikkerhet lister potensielle helseeffekter, som inkluderer: «Forårsaker øyeirritasjon» og «tørrhet eller hudirritasjon», så vel som: «Innånding av spraytåke kan forårsake irritasjon i nese- og luftveiene. Kan forårsake svimmelhet eller døsighet.» Og til slutt står det at stoffet «kan være dødelig hvis det svelges, og kommer inn i luftveiene».

En arbeider med 13 år på anlegget oppsummerte stemningen til mange av de vi intervjuet. «Jeg har sett noen bli syke og bli ført ut til ambulanse på ei båre,» sa han. «Ikke engang to minutter senere, boom! Da hadde de plassert en annen der, som de hadde ventende, for å få erstattet vedkommende. De vil at produksjonslinja skal fortsette å gå. Det vedgår dem ikke om du dør i den ambulansen, eller ikke.»

«Vi må få spredd melding om dette. Vi trenger et nettverk av grunnplan-komitéer.»