Verfassungsschutz’ 2019 Rapport: Tysk hemmelig etterretning bagatelliserer naziterrorisme og angriper sosialistisk politikk

Av Sozialistische Gleichheitspartei
17 July 2020

Verfassungsschutz’2019 Rapport, presentert den 9. juli av Tysklands innenriksminister Horst Seehofer (CSU; Den kristelig-sosiale union) og Thomas Haldenwang, president for den hemmelige innenlandsetterretningstjenesten (BfV; Verfassungsschutz), gjorde det klart for alle å se at den største faren for demokratiske rettigheter stammer fra Tysklands hemmelige tjeneste BfV og andre statlige sikkerhetsagenturer.

Året 2019, som rapporten fokuserer på, var preget av en vekst av høyreekstrem terrorisme, men om denne trusselen er det knapt et ord å finne i Verfassungsschutz-rapporten. I stedet konsentrerer den seg om å fordømme organisasjoner som er imot høyreekstremisme, som kritiserer kapitalismen og tar til orde for sosialistisk politikk, som «venstreekstremister».

Rapporten fra det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen (BfV)

Den nye rapporten understreker viktigheten av søksmålet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP – det tyske Socialist Equality Party) har anlagt mot innenriksdepartementet. Tidlig i fjor anla SGP en sak der partiet avviste identifiseringen i Verfassungsschutz-rapporten 2017 som en «venstreorientert ekstremistorganisasjon». Vi advarte den gangen:

Med sitt angrep på SGP ønsker dette kriminelle regjeringsorganet å sette en presedens for en ny type rettslig tiltale for tankeforbrytelser, som ville besørge grunnlag for rettsforfølgelse av enhver som kritiserer den nåværende reaksjonære sosiale og politiske situasjonen. Streikende arbeidere ville bli rettsforfulgt så vel som bokselgere som tilgjengeliggjør marxistisk litteratur, eller kritiske kunstnere, journalister og intellektuelle. ... Om ikke den høyreorienterte konspirasjonen innen statsapparatet stoppes og SGP ikke forsvares, vil demningen briste for langt mer vidtrekkende tiltak.

Denne vurderingen er nå fullt og helt bekreftet. Det går knapt en dag uten at det dukker opp nye detaljer om høyreekstreme nettverk i hæren og andre statsetater. Venstreorienterte advokater og politikere mottar dødstrusler signert med «NSU 2.0», en henvisning til den nynazistiske terroristgruppa Nasjonal-sosialistisk undergrunn. Forfatterne av disse brevene anvender personlig informasjon hentet fra interne politidatalagre for å skape en atmosfære av intimidering.

Den høyreorienterte konspirasjonen innen statsapparatet, og regjeringens avvisning av å konfrontere den, har vakt internasjonal oppmerksomhet og bekymring. Til-og-med internasjonale medier som New York Times rapporterer nå om faren for et fascistisk kupp i Tyskland.

Den hemmelige etterretningstjenesten og den høyreorienterte konspirasjonen innen statsapparatet

Ei bølge av høyreekstremisme i løpet av 2019 la åpent i dagen for befolkningen trusselen som fascisme reiser i Tyskland, 75 år etter nazidiktaturets undergang. Verfassungsschutz-rapporten fra BfV nevner imidlertid knapt dette.

Dette til tross for det faktum at veksten av høyreorientert terrorisme påminner Weimar-republikkens mørkeste dager, da paramilitære enheter med tette bånd til Reichswehr (den gangens benevnelse for den tyske hæren; nå Bundeswehr), som senere skulle gå hen og bli en sentral støttebase for Hitlers terrorvelde, som intimiderte og myrdet venstreorienterte arbeideres ledere og fremtredende politikere.

• Den 2. juni 2019 ble Kassels distriktspresident Walter Lübcke myrdet. Stephan Ernst, den hovedmistenkte, var aktiv i nynazistiske kretser som var fulle av informanter for den hemmelige etterretningen. Han hadde vært under BfVs overvåkning i tre tiår.

• Den 9. oktober 2019 skjøt den høyreorienterte ekstremisten Stefan Balliet to forbipasserende utenfor en synagoge i Halle. Hans plan, som var å massakre 70 jøder som feiret Yom Kippur inne i bygningen, mislyktes bare fordi sikkerhetsdøra motsto hans overfall.

• Den 19. februar 2020 skjøt en annen nynazist, Tobias Rathjen, ni mennesker med innvandrerbakgrunn i Hanau.

Mordene i Kassel, Halle og Hanau var bare toppen av isfjellet. I 2019 nådde antallet antisemittiske lovbrudd det høyeste nivå siden opptegnelsene begynte for 20 år siden. I gjennomsnitt blir det registrert mellom fem og seks antisemittiske lovbrudd hver dag.

De høyreorienterte terroristnettverkene har tette bånd til statsapparatet. I det såkalte «Hannibal»-nettverket, som ble opprettet av en soldat i den tyske hærens elite-spesialstyrker (KSK) gjennom gruppa Uniter og forskjellige online-chatgrupper, organiserer hundrevis av soldater, politifolk, etterretningsagenter, dommere, militær-reservister og andre. De lagrer våpen, opprettholder lister over politiske motstandere, og forbereder seg for et kupp på en «Dag X».

Men først den 30. juni i år, etter at mer informasjon ble offentlig om massive lagre av våpen og nazistisk memorabilia, følte Tysklands forsvarsminister seg tvunget til delvis å oppløse KSK.

Dette sier Verfassungsschutz-rapporten ingenting om. Lübcke-drapet, det første drapet på en vesentlig politiker utført av en høyreorientert ekstremist siden grunnleggingen av Forbundsrepublikken (BRD), er ofret bare én side i den 388-sider-lange rapporten. Og denne siden fokuserer hovedsakelig på reaksjonen fra ei dunkel ytrehøyregruppe i Dortmund.

«Hannibal»-nettverket blir også oversett. Man vil søke forgjeves etter stikkord som «KSK», «Nordkorset», «Hannibal», «Franco A.», «NSU 2.0» og «Kampf 18».

Seehofer og Haldenwang kunne ikke unngå å nevne trusselen reist av høyreorientert ekstremisme da de presenterte rapporten. Seehofer erklærte til-og-med at den «største trusselen mot sikkerhet i Tyskland» for tiden kommer fra høyreorientert ekstremisme, rasisme og antisemittisme. Målet med å tilby overfladiskheter om faren var å tildekke den hemmelige etterretningstjenestens nøkkelrolle i etableringen av ytrehøyrenettverk.

I motsetning til de døende dager av Weimar-republikken, da nazistene nøt en massebase i småborgerskapet, reagerer i dag det store flertallet av befolkningen med skrekk og avsky på høyreorienterte ekstremister. Styrkingen av det ytre høyre og nyfascister er fremfor alt resultat av en konspirasjon innen statsapparatet. Spydspissen for denne konspirasjonen er storkoalisjonsregjeringen [o. anm.: kalt ‘GroKo’; CDU/CSU og SPD]. Regjeringsens statlige arm inkluderer sikkerhetsagenturene, fremfor alt den hemmelige innenlandsetterretningen (BfV). Dens politiske arm er ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD).

Enhver seriøs analyse av høyreorientert ekstremisme i Tyskland må ta utgangspunkt i den hemmelige etterretningen. Da serien av drap utført av Nasjonal-sosialistisk undergrunn (NSU) kom til skue for ni år siden var det åpenbart at det nynazistiske miljøet som NSU-terroristene oppsto fra var bygget og finansiert av etterretningstjenestens informanter.

Ikke mindre enn flere dusin informanter var aktive i miljøet rundt NSU, deriblant noen som var i direkte personlig kontakt med terroristene mens de levde i det skjulte. Andreas Temme, ansatt i delstaten Hessens hemmelige etterretning (LfV), var til-og-med på åstedet i Kassel da et av NSU-drapene skjedde. Senere, da Walter Lübcke ble myrdet, var Temme ansatt ved hans delstatsregjeringskontor. Stephan Ernst, den mistenkte attentatsmannen, kom fra de samme nynazistiske kretsene i Kassel som Temme spionerte på. Ingenting av dette er nevnt i Verfassungsschutz-rapporten.

Hans-Georg Maaßen, Haldenwangs forgjenger som BfV-president, ble i 2018 tvunget til å trekke seg etter offentlig å ha forsvart en nynazistisk protest i Chemnitz. Hele tiden siden har han gjort offentlige opptredener som stjernegjest på AfD-events. Haldenwang var i fem år Maaßens nestkommanderende og samarbeidet tett med ham.

Mediene gjorde mye av det faktum at Verfassungsschutz-rapporten for første gang navnga to grupper innen AfD som «mistenkte tilfeller»: Partiets nå formelt oppløste gruppering kalt Flügel (Vingen), og AfDs ungdomsbevegelse Det Unge Alternativet. Men dette er bare innrettet på å dekke over det virkelige omfanget av den høyreorienterte ekstremist-konspirasjonen.

I hvilken grad rapporten bagatelliserer trusselen fra høyresiden avsløres også av kapittelet om Reichsbürger («Riksborgere»), som rapporten anslår består av 19 000 personer. Selv om grupperingen Reichsbürger opponerer mot Forbundsrepublikkens statsmyndighet, er sterkt bevæpnet og tar til orde for omtegningen av Tysklands grenser langs linjene som omsluttet Det tyske riket – dvs. gjenerobringen av store områder av dagens Polen – bemerker Verfassungsschutz-rapporten: «I de fleste tilfellene i dette miljøet, synes imidlertid innflytelsen fra høyreorientert ekstremistideologi å være veldig lav eller ikke-eksisterende.»

SGPs søksmål mot Verfassungsschutz

Den hemmelige etterretningstjenestens angrep på SGP og andre påståtte «venstreorienterte ekstremist»-organisasjoner er uløselig knyttet til dens bagatellisering og promotering av ytrehøyreterrorisme.

Helt siden Benito Mussolini i 1919 grunnla sitt fascistparti i Italia har slike bevegelsers oppgave alltid bestått i voldelig å undertrykke sosialistiske og progressive krefter. De kombinerer historisk antimarxisme med nasjonalisme, rasisme og antisemittisme, med det mål å splitte arbeiderklassen og få dirigert sosiale spenninger mot syndebukker. I Tyskland førte dette til Holocaust, den største forbrytelsen i menneskehetens historie.

Den hemmelige etterretningen angriper SGP fordi partiet opponerer mot den tyske styringselitens byks til høyre, og dermed gir stemme til den utbredte opposisjonen som eksisterer i befolkningen mot denne farlige utviklingen. Enhver motstand mot sosial ulikhet, skading av miljøet, statsundertrykking, militarisme og andre urettferdigheter forårsaket av kapitalismen skal intimideres og undertrykkes.

Innenriksdepartementet fremmet åpent undertrykkingen av all sosialistisk, progressiv og venstreorientert tenkning i sin respons på SGPs stevning. Departementet erklærte at «forfekting av et demokratisk, egalitært og sosialistisk samfunn», «agitasjon mot såkalt ‘imperialisme’ og ‘militarisme,’» og «tenking i klassekategorier» og «troen på uforsonlig antagonistiske klasser» er å forstå som forfatningsstridig.

En domstolsbehandlingen av SGPs stevning er forstsatt ikke avholdt. Den administrative domstolen i Berlin som er ansvarlig for saken har foreløpig ikke meldt en dato for rettshøringen. Innenriksdepartementet følte seg imidlertid tvunget til å respondere på stevningen ved å gjøre noen endringer i Verfassungsschutz-rapporten for 2019. Rapportene fra 2017 og 2018 hevdet:

SGP retter sin programmatiske agitasjon mot den eksisterende staten og sosiale orden, som det alltid sverter som «kapitalisme», og mot EU, angivelig nasjonalisme, imperialisme og militarisme, så vel som mot sosialdemokrati, fagforeningene og Venstrepartiet [Die Linke].

Denne passasjen er fjernet fra den siste rapporten, som i stedet sier:

SGP baserer seg på en marxistisk klasseanalyse som er uforenlig med forfatningen og forfekter klassekampen. Partiet oppfordrer til omveltning av kapitalismen ikke bare som et økonomisk system, men også for å overvinne den frie demokratiske sosiale orden.

Ekspertene i innenriksdepartementet har åpenbart innsett at selv en fordomsfull domstol ville finne det vanskelig å erklære kritikk av Venstrepartiet (Die Linke) og Det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD) å være forfatningsstridig. Men fordømmelsen av en «marxistisk klasseanalyse» understreker enda tydeligere hva den hemmelige etterretningstjenesten er bekymret for.

Det blir tydeligere for hver dag som går at kapitalismen ikke kan forenes med frihet og demokrati: Klassespenninger skjerpes, millioner av mennesker er truet av å miste deres jobber og levebrød, en håndfull banker og hedgefond bestemmer hundretuseners skjebne, de rike blir vedvarende rikere og de øverste ti prosent av befolkningen besitter 56 prosent av all formue.

Under disse betingelsene frykter styringsklassen at den voksende opposisjonen blant arbeidere og ungdommen vil falle sammen med det sosialistiske programmet til SGP og Den internationale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI). Dette er årsaken til at marxistisk tenkning erklæres forfatningsstridig og må forbys.

Formuleringen kunne ha kommet direkte fra AfDs partiprogram, som den hemmelige etterretningen samarbeidet tett med under Maaßen, Haldenwangs forgjenger. Den trekker på nazistenes propaganda, som med deres ideologi om et Volksgemeinschaft («folkets samfunn») var basert på fornektelsen og den voldelige undertrykkingen av klassekampen. Og i likhet med nazistenes politiske og ideologiske rettssystem, straffer ikke BfV ulovlig aktivitet men kriminaliserer bare tenkingen i klassekategorier.

Men klassekampen er ikke produktet av SGPs propaganda. Den utvikler seg objektivt som en internasjonalt respons på samfunnets polarisering. Den tyske kapitalismen konfronterer, syttifem år etter nederlaget i den andre verdenskrigen, de samme problemene den søkte å få løst ved hjelp av diktatur og krig. Den reagerer nok en gang med militarisme og diktatur på intensiveringen av internasjonale spenninger og tiltakende klassekonflikter, som har blitt dramatisk forverret av koronaviruspandemien.

SGP appellerer til alle som ønsker å forsvare demokratiske rettigheter og som motsetter seg fremveksten av det ytre høyre, om å protestere mot den hemmelige etterretningstjenestents angrep og støtte SGPs søksmål mot innenriksdepartementet.

Vi krever at den hemmelige etterretningstjenesten stanser sin overvåkningen av SGP og alle andre venstreorienterte grupper, og at denne høyreorienterte hekkeplassen for antidemokratiske konspirasjoner blir oppløst.

Forfatteren anbefaler også:

Stopp den høyreorienterte konspirasjonen! Forsvar SGP mot den tyske hemmelige etterretningen Verfassungsschutz!

[29. juli 2019]

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) besvarer juridisk dokument fra Tysklands hemmelige etterretning Verfassungsschutz

[30. august 2019]

Socialist Equality Party takes legal action against surveillance by German secret service

[10. januar 2019]