Voldelige, hemmelige, fascistiske nettverk opererer inne på Californias politistasjoner

Av Tom Carter
8 August 2020

En politivarsler internt fra avdelingen Los Angeles County Sheriff’s Department har avslørt en voldelig høyre-ekstrem gjeng kjent som «the Executioners» [Bødlene] som opererer på politistasjonen Compton.

Ifølge en rapport i Los Angeles Times fra den 30. juli er nettverket «Executioners» sammensatt av innsvergede lov og rett-håndhevere, som alle har matchende tatoveringer med «en hodeskalle med nazibilder» og et angrepsgevær. Gjengen «feirer politiskyte-episoder og opptakelsen av nye medlemmer med ‘blekking-fester.’»

Anslagsvis 20 politibetjenter er medlemmer av nettverket «Executioners», og de fleste av dem arbeider om natta. Ifølge varslerens påstand, innmeldt den 23. juni og som nylig kom for dagen, «tillater ikke Executioners afroamerikanske eller kvinnelige medlemmer».

En Los Angeles-politibetjents «Executioners»-tatovering

I stedet for å bruke offisielle politikanaler kommuniserer gjengmedlemmene med hverandre gjennom WhatsApp. «Medlemmer blir blekket som ‘Executioners’ etter henrettelser av medlemmer av allmennheten,» heter det i varslerens klager, «eller når de på annen måte begår voldshandlinger som gagner gjengen».

Ifølge varslerklagen «utøver gjengen vesentlig makt på politistasjonen Compton», som dekker et område av Los Angeles som historisk sett er hjemsted for en stor andel svarte innbyggere fra arbeiderklassen.

Varsleren, politibetjenten Thomas Banuelos, ble målrettet, truet og angrepet av et medlem av Executioners. «Det var et veldig alvorlig, voldelig og blodig angrep som kunne ha drept politibetjent Banuelos,» rapporterte varslerens advokat Alan Romero. Et medlem av Executioners «hadde ham på bakken og bokstavelig talt bare banket løs på hans hode med albuen, om igjen og om igjen.»

Da en annen politibetjent forsøkte anonymt å rapportere angrepet på Banuelos gjennom en intern tipslinje, ble hans identitet eksponert og overlevert til Executioners, og han fant graffiti skrapt på nøkkelpanelet foran stasjonen som anklaget ham for å være en «tyster» [‘a rat’].

Romero sa: «Jeg synes det skumleste er at han gjorde nettopp det han var ment å skulle gjøre. Han kontaktet myndighetene, og de forrådte ham. De overleverte ham regelrett til gjengen. Det er en varslers verste mareritt.»

På nettstedet WitnessLA identifiserte en intern kilde de tre politibetjentene i denne videoen som medlemmer av gruppa Executioners. På videoen, som ble publisert i juni, slår politibetjentene brutalt løs på en mann som er holdt fast på bakken.

«Vi har en gjeng her som har vokst til det punktet hvor den dominerer alle aspekter av livet på politistasjonen Compton,» fortalte Romero til Los Angeles Times. «Den kontrollerer i hovedsak tidsplanlegging, fordelingen av informanttips, og oppdrag for stasjonens politibetjenter, med preferanser vist gjengens medlemmer, så vel som de potensielle.»

Når medlemmer av det høyreekstreme nettverket «Executioners» ikke får det som de vil innen politiavdelingen, truer gjengmedlemmene med «arbeidsoppbremsinger – som innebærer å ignorere eller respondere treigt på tilkallelser». I tillegg setter de opp illegale «arrestkvoter».

«Executioners» er bare det siste i ei rekke avsløringer av høyre-ekstreme gjenger, nettverk og klikker som opererer på Californias politistasjoner.

De senere uker har også nettstedet OpenVallejo avslørt en okkult tradisjon med politibetjenters «bøying av badges» [o. anm.: de stjerneformede politiskiltene] i Vallejo, California.

I den innledende rapporten fra den 28. juli står det: «En hemmelighetsfull klikk i politidepartementet i Vallejo har minnet dødelige skyte-episoder med ølfester, bakgårdsgrilling, og med bøying av tabs på deres badges hver gang de dreper noen i tjenesten.» Dette ritualet ble betraktet som et «æresmerke» for de aktuelle politibetjentene.

Ritualet ble avslørt da politikaptein John Whitney prøvde å stoppe praksisen og fikk sparken, ifølge klagen han fremmet om uberettiget gjengjeldelse.

På tidspunktet for kapteinens utskyving hadde ifølge rapporten i OpenVallejo «nesten 40% av politistyrkens betjenter vært involvert i minst én skyte-episode. .. Mer enn en tredjedel av disse hadde deltatt i to eller flere. Avdelingen sysselsetter rundt 100 innsvergede betjenter.»

Ifølge OpenVallejo er «avdelingens mest produktive skyttere» betjentene «Sean Kenney, Joe McCarthy og Steve Darden», som til sammen «står for nesten en tredjedel av avdelingens 30 dødelige skyte-epiosoder de to siste tiårene».

«Politibetjentene som skyter noen bøyer deres badge-tabs,» hevdet en anonym melding mottatt av OpenVallejo, som er antatt å være fra en «høyt rangert Vallejo-betjent med kunnskap om badge-bending-tradisjonen».

«Sånn som et hakk eller skår på sengeposten. Det er en indikator til hverandre om hvor mange kjeltringer de har skutt. De synes det er morsomt.»

I rapporten står det: «For de som er invitert inn i gruppa etterfølges ofte en dødelig skyte-episode – deres egen eller en kollegas – av en grillfest eller en annen type feiring, ifølge nåværende og tidligere ansatte i politidepartementet. Selve skilt-bøyningen skjer der, eller ved roll call, som er den offisielle briefingen om rettshåndhevelse som finner sted ved begynnelsen eller slutten av et skift. Fotografier indikerer at for en nyinnvidds badge er den første bøyingen ofte på stjernearma som anviser kl. 16:00-punktet.»

Den fascistiske kulturen som omgir disse hemmelighetsfulle nettverkene har dype røtter i Californias politiavdelinger. Politigjengen Vikings, som ble avslørt i Los Angeles på 1990-tallet, var på tilsvarende måte karaterisert av tatoveringsritualer og den var ansvarlig for rasistiske angrep på minoriteter.

«The Banditos, Spartans, Regulators og Reapers er bokstavelige gjenger som det hevdes eksisterer innen avdelingene for lov og rett-håndhevelse i Los Angeles,» sto det i en rapport fra 2019 i Law Enforcement Today. «Alle medlemmene av Banditos har tatoveringer av et skjelett iført en sombrero, bandolær og pistol.»

Andre politigjenger i Los Angeles som har operert, eller for tiden er operative, inkluderer Hats, Little Devils, Jump Out Boys, Grim Reapers, «2000 Boys» og «3000 Boys».

«Jump Out Boys» ble avslørt i 2012 og fikk internasjonal notoritet for deres utpreget morbide tatoveringer og feiring av skyte-episoder.

En «Jump Out Boys»-pamflett som ble distribuert til andre betjenter uttalte: «Vi er alfa-hunder som tenker og handler som ulven, men som aldri blir ulven,» og: «Vi er ikke redde for å bli skitne på hendene, uten skam, vanære eller nøling ... noen ganger må (medlemmer) gjøre de tingene de ikke vil, for å komme seg dit de vil være.»

Når et medlem av «Jump Out Boys» skjøt noen ble vedkommende medlems tatoveringer endret til å inkludere røyk fra en pistolmunning.

Det er verdt å merke seg at Californias myndighetsorganer på nivå av by, county og delstat, generelt blir kontrollert av Det demokratiske partiet, som har hevdet nominell sympati med George Floyd-protestene og med de overveldende folkelige sentimentene mot politiets brutalitet og rasisme.

Disse samme Demokratene har i årevis mislyktes i å få fjernet politibetjenters voldelige, fascistiske, rasistiske nettverk som opererer i deres egne lokalsamfunn.

Den fascistiske kulturen som har utviklet seg blant politibetjentene i parallell med epidemien av brutalitet er ingen tilfeldighet, men er bundet opp med politiets rolle i kapitalistsamfunnet. Disse kontingentene av degraderte og de-sensibiliserte bøller blir rekruttert og dyrket for et spesifikt formål: den voldelige undertrykkingen av klassekampen.

Ifølge varslerklagen relatert til Executioners henvender medlemmene i det fascistiske nettverket seg til andre politibetjenter for rekruttering «basert på utsiktene for vedkommendes bruk av vold mot mistenkte eller andre betjenter. Nesten alle CPT-betjentene [Compton-politistasjon] som har vært involvert i høyprofilerte skyte-episoder og irregulære bankinger ved CPT de siste årene, har blitt ‘blekkede’ medlemmer av Executioners.»

Executioners bruker «vold mot andre betjenter og medlemmer av allmennheten for å heve deres anseelse innen den kriminelle organisasjonen.»

Oppmuntret av Trumps oppfordring om å «dominere» og å bruke «overveldende makt» utgjorde politiet i Amerika sjokktroppene for de landsomfattende innsatsene for å få undertrykt massedemonstrasjonene som brøt ut etter politimordet på Floyd i slutten av mai.