Med eksplosiv stigning av Covid-19-tilfellerDet hvite hus angriper Fauci for å antyde at Trump ikke tar pandemien «på alvor»

Av Benjamin Mateus
2 November 2020

Det hvite hus fyrte på lørdag løs mot dr. Anthony Fauci, direktøren for Nasjonalinstituttet for allergi og smittsomme sykdommer (NIAID) [National Institute of Allergy and Infectious Diseases], etter at landets fremste smittevernekspert fortalte Washington Post at USA ville passere 100 000 nye tilfeller av koronavirus daglig, og se økende antall dødsfall, med mindre det kom til en «brå endring» av politikken relatert pandemien.

Fauci uttalte seg samtidig som USA på fredag registrerte en ny dagsrekord med 100 000 tilfeller, i parallell med sykehusinnleggelser som går til værs og truer med å overvelde helsesystemene.

«Vi er satt opp for en hel masse lidelse,» uttalte Fauci til avisa. «Det er ikke en gunstig situasjon. Alle solemerker peker i feil retning der man nå går inn i høst- og vintersesongen, med folk som samles hjemme og oppholder seg innendørs. Man kunne umulig ha vært dårligere posisjonert.»

NIAID-direktøren dr. Anthony Fauci vitner om Coronavirus-krisen under en høring for en underkomité i Representantenes hus, fredag den 31. juli 2020, på Capitol Hill i Washington. [Foto: Kevin Dietsch/Pool via AP]

Fauci kritiserte direkte dr. Scott Atlas, Trumps sjefrådgiver for pandemien, som motsetter seg anvendelsen av munnbind eller andre tiltak for å bremse opp for viruset. «Jeg har reelle problemer med den fyren,» sa han, og la til at Atlas’ tilnærming til pandemien «ikke gir noen mening». Om Det hvite hus’ stabssjef Mark Meadows’ nylige uttalelse om at administrasjonen ikke prøver å få kontrollert pandemien, sa Fauci: «Jeg hever hatten for ham, for å innrømme strategien.»

Fauci fortsatte med å sammenligne holdningen til Demokratenes Biden-kampanje positivt relatert Trumps hårdnakkede motstand mot tiltak for å begrense det dødelige viruset. Han sa at Biden «tar det seriøst, fra et folkehelseperspektiv,» mens Trump «ser på det fra et annet perspektiv ... økonomien og gjenåpningen av landet».

Faktisk samstemmer Biden og Demokratene i essensen av Trumps «flokkimmunitet»-politikk, samtidig som de falskt hevder troskap til forskernes råd om å iverksette tiltak for å bremse spredningen av viruset – der de også går for å tvinge arbeidere tilbake til fabrikkene og lærere og skoleelever og studenter tilbake inn i skoler og utdanningsinstitusjoner, for fullt og helt å få gjenopptatt selskapenes og bankenes profittstrømmer. Demokratene stemte i mars nesten enstemmig for redningspakka på flere billioner dollar for storselskaps-finans-eliten, samtidig som de tillot den minimale bistanden til de mange millionene som ble permittert under pandemien å utløpe, for å skru opp presset på arbeidere for å få drevet dem tilbake til utrygge arbeidsplasser. For den videre utviklingen fremover har Biden lite mer å foreslå enn hans oppfordring til folk om å bruke munnbind.

Trump derimot forskanser seg de siste dagene av valgkampen på sin åpne motstand mot tiltak for å bekjempe viruset. Han søker å få pisket opp tilbakestående og høyreekstreme krefter i et forsøk på å kapre valget, for å forbli ved makten uavhengig av valgresultatet. På hans nyligste valgstevner – super-spreader-events med tusenvis av støttespillere som står skulder-til-skulder, for det meste uten munnbind – har han gjentatt påstanden om at landet «runder hjørnet» hva angår pandemien. Som tillegg til dette har han tilføyd beskyldninger om at leger og sykehus blåser opp antallet tilfeller for å tjene mer penger, og har fordømt media for å fokusere oppmerksomhet på pandemien.

På lørdag sa Det hvite hus’ talsmann Judd Deere at det var «uakseptabelt og et brudd på alle normer at dr. Fauci, et seniormedlem av presidentens spesialgruppe for koronaviruset [Coronavirus Task Force] og en som har berømmet president Trumps handlinger gjennom hele denne pandemien, tre dager før et valg skal velge å spille politikk».

I en telefonkonferanse med sine kampanjeansatte sa Trump i forrige uke: «Folk er lei av Covid. Jeg har de største valgsstevnene jeg noensinne har hatt, og vi har Covid ... Folk er lei av å høre Fauci og alle disse idiotene.»

Samtidig har en ny studie fra Stanford University, som analyserer epidemiologiske data fra Trumps kampanjestevner, funnet at de har resultert i over 30 000 flere infeksjoner og 700 dødsfall.

Den siste måneden har sett en eksplosjon av nye tilfeller på grunn av pådrivet for gjenopptakelse av arbeid, som har vært gjennomført av begge big-business-partiene. Den første uka av oktober så det kumulative antallet 329 797 tilfeller, mens for den siste uka av måneden hadde dette tallet hoppet opp til 571 416, en økning på 73 prosent.

Siden det første rapporterte tilfellet i USA av en person diagnostisert med Covid-19 har det nå blitt mer enn 9,4 millioner tilfeller på litt over ni måneder. Med den nåværende reproduksjonsraten [R-raten] vil dette antallet overstige 10 millioner innen utgangen av uka.

Med over 236 000 dødsfall til dags dato forutser folkehelseanalyseforetaket Institute for Health Metrics and Evaluation at mer enn 170 000 ytterligere personer kan dø innen den 1. februar, og med dét bringe totalen for dødsfall til over 400 000. Dr. Michael Mina, professor ved Harvards folkehelseinstitutt TH Chan School of Public Health, uttalte til National Public Radio: «Vi vil sannsynligvis se store eksplosjoner av tilfeller, og utbrudd som potensielt vil få det vi hittil har sett til å virke som om det ikke har vært noe særlig.»

Skulle Biden vinne valget, og lykkes med å komme til makten i januar, vil han ikke gjøre noe for å takle hverken folkehelsekrisen eller den sosiale katastrofen som følge av den offisielle responsen på pandemien. Politikken til en Biden-administrasjon vil ligne på de europeiske statsledernes, eksempelvis Angela Merkels i Tyskland og Emmanuel Macrons i Frankrike, som har blitt tvunget til å gjeninnføre delvise nedstengning i møte med en massiv økning av tilfellene i deres respektive land, mens de samtidig holder åpne fabrikker, skoler og utdanningsinstitusjoner, som er nøkkelvektorer for overføringen av viruset.

På CNNs fjernsynsprogram State of the Union på søndag ga Demokrat-guvernøren i Wisconsin Tony Evers en knusende vurdering av innvirkningen av pandemien i hans delstat de siste ukene. På spørsmål om han derfor ville vurdere å innføre en ny nedstengning, sa han imidlertid: «Nei. Jeg vurderer ikke nedstengning.»

Den 24. mars skrev World Socialist Web Site om redningspakka som den gangen var i sluttfasen av utarbeidelse, som lovfremlegget CARES Act: «Denne massive tildelingen [‘boondoggle’] har ingenting å gjøre med å hjelpe mennesker som er truet enten medisinsk eller økonomisk av epidemien, og av de økonomiske konsekvensene den har forårsaket. Finansaristokratiet har grepet til folkehelsekrisen som en anledning til å raide den føderale statskassa, til å plyndre det amerikanske folket, og få kloret til seg hva det kan få tak i.»

Denne analysen er fullstendig bekreftet av den påfølgende utviklingen.