Mulig gjennombrudd for Covid-19-vaksine gjør nå tiltak for å stoppe virusspredningen mer presserende

10 November 2020

Kunngjøringen på mandag fra Pfizer og deres tyske partner BioNTech om at det er gjort fremskritt i utviklingen av en effektiv vaksine mot Covid-19 er en lovende og oppmuntrende utvikling. Det gjør det desto mer nødvendig med hastetiltak for å forhindre spredningen av viruset og redde liv inntil en vaksine er allment tilgjengelig.

Pfizer kunngjorde at pasienter i kliniske studier som fikk to injeksjoner av vaksinen, med tre ukers mellomrom, hadde 90 prosent færre tilfeller av Covid-19 enn ei kontrollgruppe. Til sammenligning er den typiske årlige influensavaksinen bare 40 til 60 prosent effektiv.

Fotgjengere passerer Pfizers verdenshovedkvarter i New York, mandag 9. november 2020. [Foto: AP Photo/Bebeto Matthews]

Funnene var basert på initielle data fra en klinisk studie med mer enn 43 538 deltakere, som ble gjennomgått av et uavhengig råd, men som enda ikke er offentliggjort. Selskapet har til hensikt å søke om autorisering for nødssituasjonsanvendelse så snart halvparten av studiens deltakere har vært observert for sikkerhetsanliggender i minst to måneder, en gang i løpet av den tredje uka av november.

Dersom den godkjennes vil Pfizers vaksine (så vel som den som utvikles av rivalen Moderna) være den første mRNA-vaksinen for utstrakt anvendelse. Det ville åpne en ny tidsalder for rask behandling av smittsomme sykdommer med en helt ny klasse lavkostnadsvaksiner.

Fremgangen i retning av en vaksine må hilses med entusiasme av arbeidere over hele verden. Det gjenstår imidlertid signifikante spørsmål og saksanliggender.

Det medisinske tidsskriftet Stat bemerket i sin rapport om vaksinen at «det foreløpig ikke er noen informasjon om vaksinen forhindrer alvorlige tilfeller, den typen som kan forårsake sykehusinnleggelse og død. Det er heller ingen informasjon om den forhindrer personer fra å være bærere av viruset som forårsaker Covid-19, SARS-CoV-2, uten symptomer.» Dette sistnevnte ville være avgjørende for å bestemme hvor effektiv vaksinen er i forhindring av overføringsrater.

Det er også enda for tidlig å si hvor lenge viruset beskytter mot infeksjon. Stat bemerket også at resultatene kunngjort av Pfizer og BioNTech enda ikke er fagfellevurdert av forskere, eller publisert i et medisinsk tidsskrift.

Pfizer sa at forutsatt at de første resultatene holder stikk vil selv under de beste betingelser bare 50 millioner doser være tilgjengelige innen utgangen av året, og at 1,3 milliarder doser kunne produseres i 2021. Vaksinen må lagres ved superkald temperatur, hvilket kan gjøre det ekstremt vanskelig å levere til mange steder.

Tilgjengeligheten og distribusjonen av vaksinen vil dessuten bli hemmet av produksjonens underordning til de gigantiske farmasøytiske selskapenes profittmotiver, og de motstridende interessene til konkurrerende nasjon-stater.

Når det er sagt ser det ut til at det gjøres fremgang. Dr. Anthony Fauci, direktør for NIAID [US National Institutes of Allergy and Infectious Diseases] bemerket at de første resultatene fra Pfizer også lover godt for vaksinen som er utviklet av bioteknologiselskapet Moderna og NIH [National Institutes of Health] basert på lignende teknologi. Det russiske helsedepartementet utstedte en uttalelse om at Sputnik V-vaksinen også ville være over 90 prosent effektiv.

Alt dette betyr at en effektiv vaksine sannsynligvis vil være tilgjengelig for bred distribusjon en gang neste år.

Fremgangen i retning av en vaksine gjør politikken for «flokkimmunitet» desto mer kriminell, som er den som implementeres av regjeringer over hele verden. Nettopp når man begynner å se et lys i enden av tunnelen blir argumentet om at det er nødvendig å «leve med viruset» absolutt uakseptabelt.

Nyhetene om vaksinen kommer samtidig som pandemien går i været i USA og Europa. USA har passert 10 millioner tilfeller, og i løpet av få dager vil en-kvart-million personer ha dødd bare i USA. Per mandag rapporterte 43 delstater 10 prosent flere nye Covid-19 tilfeller enn uka før.

Til tross for denne katastrofen foreligger det ingen plan for å begrense pandemien. USAs president Donald Trump, som forblir i embetet i minst to-og-en-halv måned til, har offentlig tatt til orde for «flokkimmunitet», og har erklært at spredningen av sykdommen er et positivt gode. Nyvalgt president Joe Biden har avvist krav om mer utbredte nedstengninger.

Mens Storbritannia, Frankrike og Tyskland har kunngjort mindre restriksjoner for barer og treningssentre har de kategorisk nektet å stenge ikke-essensielle arbeidsplasser som fabrikker og skoler.

Pandemiens nåværende katastrofale tilstand er den direkte konsekvensen av at regjeringspolitikken ikke er bestemt av folkehelsen, men av profittinteresser. Så snart redningen av bankene ble sikret i mars gikk styringsklassen til verks med å implementere deres tilbake-til-arbeid-retningslinje.

Som resultat har hundretusener dødd. Dersom det ikke iverksettes krisetiltak nå vil ytterligere hundretusener dø, før en vaksine er allment tilgjengelig.

Dette meningsløse tapet av liv må stanses! Ikke-essensielle næringsvirksomheter må stenges, med full kompensasjon for alt av tapte lønninger for arbeidere og inntekter for små-forretningsfolk på grunn av pandemien. Den forferdelige avveiningen mellom det å måtte risikere livet eller opprettholde ens levebrød kan ikke aksepteres.

Der produksjonen er avgjørende for samfunnets funksjon må trygge arbeidsbetingelser overvåkes av arbeidernes grunnplan-sikkerhetskomitéer og fagkvalifisert helsepersonell, uten hensyntaken til storselskapers profitt.

Det må bli en massiv investering i offentlig helseinfrastruktur, medregnet universell testing, kontaktsporing og gratis behandling for alle. Så snart en vaksine er tilgjengelig må den distribueres vederlagsfritt og ikke være underlagt privatselskaps profittinteresser eller nasjon-statenes konkurranse.

Arbeiderklassen må nå gripe inn for å sikre at hundretusener ikke dør unødvendig de neste ukene og månedene, fordi kapitalistene må ha deres profitter.

Andre Damon