USA på vei mot 3 000 døde av pandemien hver dag

Av Chase Lawrence
3 December 2020

Denne måneden er antallet koronavirusdødsfall i USA forventet å overgå 3 000 per dag, da spredningen av viruset er helt ute av kontroll, og antallet tilfeller stiger raskt i etterkant av Thanksgiving-ferien. Onsdag markerte et nytt topp-punkt med 2 831 registrerte dødsfall, der sju-dager-gjennomsnittet steg til 1 658, mens antallet sykehusinnleggelser på landsbasis steg til over 100 000.

Fatalitetsraten for registrerte tilfeller i USA ligger ifølge John Hopkins University of Medicine på to prosent, selv om dette tallet sannsynligvis vil stige når sykehusene blir overveldet av pasienter. Det kumulative antallet dødsfall i landet er i skrivende stund [onsdagskveld amerikansk tid] på nesten 280 000, med over 14,3 millioner tilfeller totalt.

Sykepleier Debbi Hinderliter (til venstre) tar en prøve av ei kvinne på en teststasjon for koronavirus, nær landets travleste fotgjengergrenseovergang i San Diego. [Foto: AP Photo/Gregory Bull]

Direktør Robert Redfield fra den føderale folkehelseetaten CDC [Sentre for sykdomsbekjempelse og forebygging], som på onsdag talte for næringslivsstiftelsen US Chamber of Commerce Foundation, advarte faretruende: «Vi har virkelig en pandemi som er over hele landet. … akkurat nå er det viktig at vi forplikter oss til å mildne skadene, da vi nå begynner å runde hjørnet med vaksinen. Men realiteten er at desember og januar og februar, det kommer til å bli vanskelige tider. Jeg tror faktisk det kommer til å bli den vanskeligste tiden i denne nasjonens folkehelseshistorie, hovedsakelig på grunn av stresset det vil pålegge våre helsetjenestesystemer.»

En Bloomberg-kronikkartikkel, med tittelen «Covid-19 vil snart bli som et nytt 9/11 hver dag», peker på det alarmerende antallet daglige dødsfall i USA, og fastslå den åpenbare sammenhengen mellom dødsraten og antallet tilfeller. «Så av de 140 000 som hver dag blir syke vil i siste instans anslagsvis 2 800 dø,» bemerker artikkelen. «Det er nesten like mange som den 11. september 2001 (9/11), for hver dag antallet nye infeksjoner forblir på rundt 140 000 – og på det nivået har vi allerede vært i 21 dager.»

Artikkelen peker også på de som vil oppleve langvarige og i mange tilfeller svekkende symptomer, og den hevder, som det fremgår av flere studier, at halvparten eller flere av sykehusinnleggelsene vil bli long-haulers [engelsk tekst], som ville utgjøre fra 3 300 til 15 000 personer per dag.

En studie publisert i CDCs Ukentlige rapport om sykelighet og dødelighet, forklarer: «I en telefonspørreundersøkelse, utført på tvers av flere delstater, av symptomatiske voksne som hadde hatt positivt poliklinisk testresultat for SARS-CoV-2-infeksjon, hadde 35% ikke gjenvunnet deres normale helsetilstand da de ble intervjuet, fra 2 til 3 uker etter testingen. Blant personer i alderen 18 til 34 år, uten kroniske medisinske tilstander, hadde én av fem ikke gjenvunnet den tidligere helsetilstanden.»

Eksplosjonen av tilfeller er konsekvens av den kriminelle «flokkimmunitet»-politikken som føres av både Demokrater og Republikanere, som har medført gjenåpningen av skoler og ikke-essensiell produksjon, for å opprettholde profittgenereringen og sikre aksjemarkedets fortsatte stigning. Både den nyvalgte president Joe Bidens administrasjon og sittende president Donald Trump har gjentatte ganger uttalt deres forpliktelse til å motsette seg en nedstenging for å få pandemien under kontroll, uansett prisen i menneskeliv.

Stikk i strid med virusets alvorlighetsgrad, og de grunnleggende vitenskapelige fakta, har CDC redusert den anbefalte karantentiden for de med symptomer til 10 dager, og til syv dager for de uten, i tillegg til en negativ test for å få arbeidere raskere tilbake i arbeid.

I strid med CDCs politisk motiverte revidering sier Verdens helseorganisasjon (WHO) i en orientering [engelsk tekst] om kriteriene for å slippe Covid-19-pasienter ut fra isolasjon, at minimumstiden for isolering er 13 dager.

Endringen i CDC-anbefalingen vil føre til en betydelig økning av tilfeller og dødsfall, ettersom arbeidsgivere kan tvinge smittede arbeidere tilbake på jobb og fremdeles hevde å følge de føderale retningslinjene, og med det nødvendigvis føre til en økning av antallet tilfeller der asymptomatiske individer fortsetter å spre viruset på arbeidsplasser.

I en avsløring av amerikanske storselskapers ubehøvlede profittspekulering åpenbarte en nylig Reuters-undersøkelse at nesten halvparten av de 140 000 ventilatorene i strategiske amerikanske utstyrslagre [US Strategic National Stockpile] er under pari, og «ikke oppfyller det medisinske spesialister sier er minimumskrav til ventilatorer som er nødvendige for å behandle akutt respiratorisk nødssyndrom (ARDS), den viktigste dødsårsaken blant Covid-19-pasienter, ifølge Reuters’ gjennomgang av offentlig tilgjengelige enhetsspesifikasjoner, og intervjuer med leger og industridirektører».

Departmentet for helse- og sosialtjenester (HHS) overleverte $ 450 millioner [NOK 4 milliarder] til gigantselskaper som GE, Ford Motor Company og andre, for de rundt 66 000 ventilatorene som nå viser seg å være under forventet standard. Disse ventilatorene er av helsefagprofesjonelle, og til-og-med noen av produsentene selv, som Hill-Rom Holdings Inc og ResMed Inc, erkjent å være utilstrekkelige i henhold til WHOs standarder, slik de ble fastsatt i mars for behandlingen av Covid-19.

Richard Branson, en professor ved University of Cincinnati, som uttalte seg om pNeuton-ventilatoren produsert av GE og Ford, fortalte Reuters at under-pari-ventilatorene er «en risiko fordi dersom de får noe de ikke forventer, og utstyret ikke er i stand til å møte pasientenes behov, da setter det pasientenes liv i fare». Ganske klart uttalte han at uten riktig utstyr «vil ikke pasienten overleve».

Ifølge Reuters-granskningen anses bare halvparten av de leverte ventilatorene å være tilstrekkelige, og av disse bare 10 prosent å være av den typen leger og ventilatorspesialister normalt ville anvende i en fullintensiv nødssituasjon, mens de resterende 40 prosentene er transportventilatorer som normalt ikke anvendes over lengre perioder for behandlingen av ARDS, men blir «ansett som sofistikerte nok» for at pasienter skal gjenvinne seg etter krisetoppen.

Det politiske etablissementets absolutte fiendtlighet overfor enhver bestrebelse for å få bekjempet spredningen av viruset fordrer arbeiderklassens handling for å få stoppet ikke-essensiell produksjon og få stengt ned skolene. Denne kampen må nødvendigvis organiseres på et sosialistisk grunnlag, og være politisk uavhengig av, og i uforsonlig opposisjon til det amerikanske finansoligarkiets tvillingpartier, som i fellesskap er ansvarlige for hundretusener av dødsfall i landet fra pandemien. Billionene i redningsaksjoner, sammen med profittene håvet inn under pandemien av gigantselskaper som Ford og General Electric, må beslaglegges for å få betalt arbeidere for at de kan forbli hjemme inntil en vaksine er fritt distribuert, og pandemien blir brakt til et opphør.