For en full offentlig etterforskning av Trumps 6. januar-kupp!

8 January 2021

Allerede før støvet har lagt seg etter hendelsene den 6. januar, mens kulehull og knuste vinduer og dører er synlige gjennom hele Capitol-bygningen, jobber det amerikanske politiske etablissementet for å dekke over det politiske ansvaret for det forsøkte fascistkuppet mot Kongressen.

Dette var ikke en isolert eller tilfeldig hendelse der høyreorienterte demonstranter handlet spontant. Angrepet på Kongressen var en konspirasjon styrt fra toppen. Den ble forberedt mange uker i forveien av høyt plasserte embetsrepresentanter innen statsapparatet, politiet og militæret.

Socialist Equality Party krever en kriminell etterforskning av Trump-administrasjonen og alle de som bidro og støttet dette fascistkuppet. Konspiratørene er fortsatt på frifot, og de planlegger deres neste skritt. Trump forblir president frem til den 20. januar, og faren er ikke over!

Under Watergate-krisen var senathøringer, bredt publisert og fulgt med iver på fjernsyn, virkemiddelet for å få brakt sannheten frem om president Richard Nixons konspirasjon mot demokratiet, som til slutt førte til at han ble tvunget ut av embetet. Watergate begynte med innbruddet i Den demokratiske nasjonalkomitéens (DNC) hovedkvarter, utført av en gjeng tidligere etterretningsagenter, på ordre fra Nixon.

Dersom det Nixon kalte et «tredjerangs innbrudd», og tildekkingen av det, berettiget måneder av fjernsynskringkastede høringer som avslørte presidentens kriminalitet, hvor mye mer nødvendig det nå er å gjennomføre en åpen, offentlig, fjernsynskringkastet, live-streamet ganskning av alle

aspekter av hendelsene den 6. januar 2021, det aller første forsøket av en president på å velte den amerikanske regjeringen og etablere et diktatur.

Det er innlysende og ubestridelig at Trump spilte rollen som det voldelige angrepets fremste ansporer, som sammenkalte til et stevne med tusenvis av sine tilhengere utenfor Det hvite hus, hvor han taltet til dem og ba dem marsjere mot Capitol. «Det vil bli VILT,» tvitret Trump på forhånd, og senere kalte han den fascistiske mobben for «spesielle mennesker».

Trumps direkte medskyldige inkluderer Missouri-senator Joshua Hawley og Texas-senator Ted Cruz. Bak dem står de fem senatorene som sluttet seg til Hawley og Cruz for å utfordre bekreftelsen av Bidens valgseier, og de 138 Republikanerne som gjorde det samme i Representantenes hus.

Minst seks republikanske delstatslovgivere deltok i de høyreorienterte demonstrasjonene og opptøyene. New York Times rapporterte at West Virginia-delegaten Derrick Evans la ut en video av seg selv inn i bygningen, men senere slettet den.

Planene for en oppstand var ingen hemmelighet. 6. januar-datoen for Kongressens fellessesjon er fastsatt ved lov, og planene for et fysisk angrep denne dagen ble bredt spredt på høyreorienterte sosialmedier. Stevnet ved Det hvite hus og marsjen ned Constitution Avenue ble nøye tidsbestemt slik at fascistkjeltringene skulle ankomme i løpet av den første timen av Kongressens fellessesjon for gjennomføringen av den seremonielle opptellingen av valgdelegatstemmene. Angriperne spaserte gjennom politiets «barrikader» uten den minste motstand, stormet inn i Capitol og tvang frem en slutt på opptellingsprosedyrene.

Begivenhetenes gang kunne meget vel ha tatt en langt mer blodig vending; noen av inntrengerne var bevæpnet, og noen av de arresterte ble funnet i besittelse av plastbånd for håndbinding av potensielle kidnappingsofre eller gisler blant senatorene og kongressmedlemmene.

Detaljer om hvor nært Huset og Senatet kom til en katastrofe ble avslørt av Larry Hogan, Republikaner og guvernør i Maryland og en uttalt motstander av Trump, som på torsdag fortalte på en pressekonferanse at han hadde snakket med lederskapet i Senatet og Huset der de var stuet sammen i et kjellerrom i Capitol-bygningen:

«Jeg var faktisk på telefonen med [Husets majoritets-] leder [Demokraten Steny] Hoyer, som bønnfalte oss om å sende inn [Nasjonal-] garden. Han ropte ut på tvers av rommet til [Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck] Schumer, og de var frem og tilbake, og sa at vi har autorisasjon, og jeg sa: ‘Jeg forteller dere, vi har ikke autorisasjonen.’»

Hogan forklarte til Hoyer og Schumer at Pentagon hadde avvist hans forespørsel om å mobilisere og sende inn hans [tilgrensende] delstats Nasjonalgarde til Washington D.C. Sjefen for Maryland-garden «bare trenerte saken [‘kept running it up the flagpole’], og vi har ikke autorisasjon,» fortalte Hogan kongresslederne.

Hogan sa han ca. to timer senere mottok en samtale «ut av det blå, ikke fra forsvarsministeren, ikke gjennom det som ville vært normale kanaler», men fra Ryan McCarthy, minister for hæren [Secretary of the Army], som innvilget forespørselen om utplassering. Separate rapporter indikerte at militæret først sa seg villig til å utplassere Nasjonalgarden etter å ha snakket med visepresident Mike Pence, ikke med Trump, den angivelige øverstkommanderende.

Topprepublikanere gjentok Trumps løgner om massiv stemmesvindel og pakking av valgurner, som ble utviklet som det politiske dekket for raidet på Capitol. De iscenesatte utfordringene av slagmarkdelstatenes stemmer i valgdelegatkollegiet var designet for å besørge legitimitet for en voldelig undertrykking av Kongressens sertifisering av valgresultatet.

I tillegg til kuppforsøkets direkte kollaboratører spilte Republikanernes øverste ledere i Kongressen, Senatets majoritetsleder Mitch McConnell og Husets minoritetsleder Kevin McCarthy, en kritisk rolle for å muliggjøre Trumps nekting av å innrømme valgresultatet, som er uten sidestykke, og som var klart i løpet av få dager etter avstemmingen den 3. november, da opptellingen av stemmene var fullført. De gikk god for legitimiteten av hans påstander om valgsvindel.

Andre spørsmål blir reist om omfanget av støtten for kuppet innen seksjoner av militæret, etterretningstjenestene og statsapparatet.

For det første, Capitol-politiet tillot åpenbart fascistpøblene å invadere området rundt Capitol-bygningen, og det ble posert for vennlige fotografier sammen med oppstanderne, og barrierer ble fjernet for å lette fascistenes inntreden.

For det andre, Pentagon avviste initielt en forespørsel om å utkommandere tropper fra Nasjonalgarden til Capitol, som det indikeres av guvernør Hogans uttalelser. (I Washington D.C. – District of Columbia – som er føderalt og ikke et delstat-territorium, er disse troppene ledet av ministeren for hæren [Secretary of the Army]). Først etter at Elissa Slotkin, tidligere CIA-agent og Pentagon-embetsrepresentant og nå kongresskvinne for Demokratene, via mobiltelefon kontaktet general Mark Milley, styreleder for de væpnede styrkers øverstekommando [Joint Chiefs of Staff], gikk faktisk Pentagon over til handling og utplasserte 1 100 soldater.

For det tredje, de som stormet Capitol inkluderte elementer trukket fra Proud Boys, Oathkeepers og tilhengere av den fascistiske QAnon-konspirasjonsteorien. Disse gruppene – som Trump før valget beordret til å «tre tilbake og vær beredt» – har deres direkte representanter i Kongressen, som Marjorie Taylor Greene, den nyvalgte kongresskvinna fra Georgia som er QAnon-supporter, og Lauren Boebert fra Colorado, en «våpenrettighet»-aktivist som forsøkte å få bære skytevåpen inne i Capitol-bygningen.

[Demokratenes] House Speaker Nancy Pelosi forlangte under hennes pressekonferanse på torsdag at Republikanerne i Kongressen som promoterte konspirasjonsteoriene som inspirerte til angrepet måtte «stå til rette», og hun erklærte at de hadde «fratrådt deres embedsed» og at de «tilrettela for

presidenten». Realiteten er at anklager om konspirasjon for å styrte regjeringen kan og må reises mot et flertall av Republikanernes kongressmedlemmer. De må etterforskes, siktes og utvises.

På separate nyhetskonferanser på torsdag søkte både Pelosi og Biden å få avledet oppmerksomheten fra kuppforsøkets bredere politiske betydning, som de utelukkende tilskrev Trumps personlige rolle for ansporingen til volden. Begge Demokrat-lederne beskrev Trump som et redskap for Russlands president Vladimir Putin, som om trusselen mot det amerikanske demokratiet kom fra Moskva heller enn fra hjemmeavlede fascister.

Dette er en grov og ubehøvlet bestrebelse for å avlede folkelig raseri mot en ekstern fiende, selv om Russland ikke har noe som helst å gjøre med hendelsene den 6. januar. Det viderefører Det demokratiske partiets orientering siden Trump først tiltrådte, som har vært å avlede all opposisjon i en høyreorientert retning basert på utenrikspolitiske meningsforskjeller, særlig i relasjon til Syria og Russland.

Arbeidende mennesker må kreve fulle offentlige kongresshøringer gjennomført på nasjonalt fjernsyn, for å avsløre alle aspekter av Trumps kuppforsøk. Disse må begynne umiddelbart og de må omfatte avhør av ham som snart er eks-presidenten, og av alle hans toppmedhjelpere, så vel som ledende tilskyndere til kuppet blant Republikanerne i Kongressen.

Men Det demokratiske partiet, både i Kongressen og i den innkommende Biden-administrasjonen, er hardnakket imot enhver seriøs og detaljert etterforskning av hendelsene den 6. januar, en granskning som ville varsle det amerikanske folk om de voksende farene for fascistiske konspirasjoner i USA.

Denne konspirasjonen pågår. Den er rettet mot tvangsundertrykking av arbeiderklassens opposisjon mot sosial ulikhet og styringsklassens morderiske «flokkimmunitet»-politikk. Forsvaret for demokratiske rettigheter i USA fordrer mobiliseringen av arbeiderklassen, politisk organisert og bevæpnet med et sosialistisk perspektiv.

Uttalelse fra Socialist Equality Party