Titusenvis av Storbritannias helsevesenpersonal er syke av Covid-19

Av Rory Woods
17 January 2021

Etter hvert som antallet Covid-19-tilfeller og sykehusinnleggelser stiger over hele Storbritannia, blir nå titusenvis av arbeidere i det britiske helsevesenet NHS [National Health Service] ofre for viruset. Konsekvensene for pasientenes omsorg og sikkerhet er skremmende.

Mer enn 100 000 har dødd av Covid-19, med mer enn 3,3 millioner personer smittet siden pandemien startet. På fredag innrømmet Tory-statsminister Boris Johnson at «tirsdag så vi 4 134 sykehusinnleggelser på én enkelt dag, det høyeste antallet hittil i denne pandemien. Det er nå mer enn 37 000 Covid-pasienter på sykehus på tvers av Storbritannia ...»

En sykepleier iføres FFP3-maske på et NHS-sykehus [Foto: WSWS media]

Mer enn 650 helse- og sosialtjenestearbeidere har dødd av Covid-19 i Storbritannia, ifølge data fra landets statistikksbyrå Office of National Statistics.

Nesten 50 000 helsetjenestearbeidere har pådratt seg viruset og tusenvis andre er i isolasjon eller de skjermer seg. Et betydelig antall helsearbeidere har lidd av de svekkende langtidseffektene kalt Long Covid, og av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) siden den første bølga av pandemien.

I desember var det rapporter om at personalfraværet på noen sykehus hadde blitt doblet eller tredoblet, fra det normale nivået på 4 prosent. Dette betyr at godt over 100 000 av NHS-arbeidsstyrken på 1,3 millioner kan være fraværende for tiden. De gjenværende helsetjenestearbeiderne, som allerede er utbrent fra den første bølga, blir nå overveldet av den enorme flommen av tilfeller og sliter med å oppfylle pasientenes behov.

Dr. Chaand Nagpaul, styreleder for British Medical Association, avslørte omfanget av krisen da han sist uke henvende seg til forbundets medlemmer. Han skrev at det er «over 46 000 sykehuspersonell som er syke med Covid-19». Dette «stablet ytterligere press på en allerede anstrengt arbeidsstyrke som sliter med å håndtere til-og-med den nåværende etterspørselen etter kritisk omsorg.»

Guardian rapporterte: «På tvers av hele landet rapporterer sykehus, allmennpraktiserende legesentre og omsorgsboliger unormalt høyt fraværsnivå. I Kent, et av de hardest rammede områdene sørøst i England, antas det at om lag 25% av det kliniske og administrative personalet er fraværende. John Allingham, medisinsk direktør for den lokale medisinske komitéen som representerer allmennpraktiserende leger i fylket, sa at i noen praksiser var så mange som halvparten av personalet fraværende, som nå hadde innvirkning på vaksinasjoner.»

På sykehuset Royal Bournemouth Hospital (RBH) får helsetjenestearbeidere viruset i en alarmerende rate. På noen avdelinger har bare noen få enda ikke blitt rammet av viruset. Det er utbrudd i de fleste avdelinger og enheter på sykehuset. Mangelen av planlegging og ressurser har ført til disse utbruddene. Personalet har blitt ofre for mangelfulle retningslinjer for personlig verneutstyr (PPE) og mangel på smittevernkontrolltiltak.

Antallet pasienter og antallet ansatte med Covid-19 har de siste tre ukene blitt doblet. På torsdag var det 365 Covid-19-pasienter, derav 25 pasienter på intensivavdelinger (ICU) i regionen underlagt den lokale helsevesenadministrasjonens (NHS trust), som omfatter sykehusene RBH og Poole. På tirsdag var det 530 ansatte utilgjengelige for arbeid. På torsdag hadde dette tallet steget til 575 ansatte som var utilgjengelige. 285 av disse var i egenisolering med Covid-symptomer, 230 var i egenisolering på grunn av Covid-tilfeller blant familiemedlemmer, og 60 helsetjenestearbeidere var fraværende på grunn av skjerming.

En intensivsykepleier ved RBH fortalte World Socialist Web Site (WSWS): «Vår enhet er nå utvidet til andre teatre [o. anm.: sykehusfaglig uttrykk]. Én-til-én omsorg for kritisk syke pasienter er ikke mer. Jeg måtte passe på to kritisk syke pasienter i løpet av mitt 12-og-en-halv-times skift i dag. Hver dag opererer vi uten tilstrekkelig personale. Jeg er veldig bekymret for pasientsikkerhet.»

De enorme smitteratene blant helse- og sosialtjenestearbeidere er en tiltale av Tory-regjeringen. Årevis med nedkjøring av NHS og akselererte privatiseringer har skapt omfattende manko på personal og sengeposter og ressursmangler, allerede før pandemien rammet. Den forverrede bemanningskrisen NHS nå står overfor er imidlertid direkte resultat av Tory-regjeringens PPE-retningslinjer [Personal Protective Equipment; personlig verneutstyr].

Ifølge eksperter kan konsekvent bruk av kroppsdekkende personlig verneutstyr – sammen med andre smitteverntiltak – i vesentlig grad redusere helsepersonalets risiko for infeksjon. Men Boris Johnsons regjering ignorerte disse rådene og Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer.

Da pandemien begynte å rase gjennom befolkningen var det en alvorlig mangel på det nødvendige verneutstyret. Dette var resultat av mange års underfinansiering av NHS og sosialtjenestene. Fra 2013 til 2016 ble det nasjonale lageret av PPE kuttet med 40 prosent, som del av NHS «effektiviseringsinnsparinger» på £ 20 milliarder.

I stedet for å oppfylle PPE-kravene endret Toryene and den britiske folkehelseetaten Public Health England – sammen med kontrollorganet Health and Safety Executive – retningslinjene midt under utbruddet. Regjeringen nedgradert Covid-19 til kategorien HCID – non-High Consequence Infectious Desease; en smittsom sykdom uten høy konsekvens – fra den 19. mars 2020, og senket nivået av hva som utgjør sikkert personlig verneutstyr for personalet. En måned senere endret regjeringen CPR-retningslinjene – Cardiopulmonary Resuscitation; hjerte- og lungegjenvinning – for å skjære ned på anvendelsen av typene ansiktsfiltreringsmasker FFP3 og FFP2 – Face Filtering Piece-masker – igjen i strid med Verden helseorganisasjons (WHO) anbefalinger.

Som resultat har mange helsetjenestearbeidere blitt tvunget til å pleie pasienter med det svært smittsomme koronaviruset uten tilstrekkelig personlig verneutstyr. De har måttet bruke spinkle forklær, enkle kirurgimunnbind, visir og hansker, selv om de utfører oppgaver som personlig pleie, vending av pasienter, mating, oksygenbehandling, forstøvning og fysioterapi. Bare de helsetjenestearbeiderne som utfører aerosolgenererende prosedyrer, for eksempel i intensivavdelinger og teatre, har lov til å bruke de svært effektive FFP3-maskene og heldekkende antrekk, i tillegg til hansker og visir.

Regjeringen og Public Health England endret ikke retningslinjene selv etter at en ny og virulent variant av Covid-19 – som nå er Storbritannias dominerende variant – ble oppdaget sist september. De endret dem heller ikke som respons på voksende bekymring blant eksperter over den luftbårne overføringen av koronavirus.

Sist sommer utvannet regjeringens parlamentsmedlemmer [MP-er] lovproposisjoner i House of Commons om å teste alle NHS-arbeidere ukentlig for Covid-19.

Nylig sendte hundrevis av helsefaglig personal, deriblant leger, sykepleiere og konsulenter, et åpent brev til politiske ledere med krav om PPE av høyere standard. De påpeker at helsetjenestearbeidere i virke på de generelle avdelingene har omtrent dobbelt så stor sannsynlighet for å pådra seg Covid-19 som de ansatte på intensivavdelinger, som har det beste utstyret.

Disse kravene har falt på døve ører.

Ei talskvinne for departementet for helse og sosialomsorg hevdet: «Sikkerheten til NHS’ og sosialtjenestepersonell har alltid vært vår høyeste prioritet, og vi fortsetter å jobbe utrettelig for å besørge PPE for å beskytte de som er på frontlinja. Britisk veiledning om de sikreste nivåene for PPE er skrevet av eksperter, og har fått tilslutning fra alle de fire øverste medisinske embetsrepresentantene. Veiledningen blir løpende gjennomgått basert på nyeste bevis og data.»

Public Health England-retningslinjene er i strid med Verdens helseorganisasjons veiledning. Som resultat har mange helsetjenestearbeidere blitt tvunget til å ivareta pasienter med svært smittsomt koronavirus uten tilstrekkelig personlig verneutstyr.

Disse løgnene har falt helt flatt, i møte med den virkeligheten helsetjenestearbeidere fra nord til sør i landet konfronterer.

En senior helsetjenesteassistent ved Liverpool Hospital sa til WSWS: «Jeg mener den PPE vi har alltid har vært utilstrekkelig, og det tilsvarer PHEs nedgradering av Covid. Da de begynte å gå tomt for hva de hadde på lager, nedgraderte de et svært smittsomt og ukjent virus, og det var kriminelt og styrt av økonomiske betraktninger. Jeg plukka opp på det i mars, og jeg ble forferdet over det, og det faktum at det Public Health England gjorde var kriminelt og satte helsepersonells liv i fare. Dette må understrekes og forklares for arbeidere. På et rent rasjonelt grunnlag ga det ingen mening. Jeg ble sjokkert av det. Så alt av vår PPE, eller mangel på det, stammet fra denne kriminelle beslutningen som har kostet liv.»

I en kommentar til de 46 000 NHS-ansatte som ble syke med Covid, sa han: «Det er et ganske betydelig tall, for en allerede strukket arbeidsstyrke. Det kommer til å ha, eller det har allerede, en enorm innvirkning. Avdelingen jeg jobber på har blitt rød igjen. Dette er tredje gang siden mars i fjor. Vi tar nå bare inn Covid-19-positive pasienter. Jeg jobber med klinisk gerontologi, men trykket begynner å føles igjen.»

Tory-regjeringens morderiske konspirasjon mot helse- og sosialtjenesarbeidere hadde ikke vært mulig uten støtte fra fagforeningene og Labour Party. Fagforeningene, til tross for deres egne funn gjennom undersøkelser som viser de enorme farene fra Covid-19 ansatte konfronterer på arbeidsplassen, har ikke gjort annet enn å klynke og bøye seg for regjeringen.

Alt peker mot at denne bølga av pandemien er verre enn den forrige. Utfordringen NHS-arbeidere står overfor er utviklingen av en uavhengig politisk kamp mot styringsklassen og dens politiske forsvarere, i kampen for sosialisme og en arbeideres regjering. Helsetjenestearbeidere kan ikke ha noen tillit til fagforeningene. Grunnplankomitéer må opprettes for å ivareta deres helse og sikkerhet og for å føre en politisk kamp for essensielle ressurser.

WSWS oppfordrer innstendig alle National Health Service-arbeidere om å kontakte oss med deres erfaringer. Helsetjenestearbeidere burdemelde seg med i gruppaNHS FightBack og bidra til å bygge grunnplan-sikkerhetskomitéer, uavhengige av fagforeningene.

 

Forfatteren anbefaler også:

Stopp Storbritannias dødsvinter! For nødhandling for å redde liv!
[18 December 2020]

Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!
[21 December 2020]

Den nye britiske varianten av koronavirus reiser presserende spørsmål om pandemipolitikk
[23 December 2020]