Navalnyj arrestert i Russland, samtidig som Biden nominerer Victoria Nuland til toppstilling i utenriksdepartementet

Av Clara Weiss
19 January 2021

På søndag ble Alexei Navalnyj, den USA- og EU-støttede opponenten til den russiske presidenten Vladimir Putin, arrestert på en flyplass i Moskva da han ankom fra Berlin. På mandag ble det kunngjort at han måtte sone en 30-dager-lang fengselsstraff.

Navalnyj hadde tilbrakt de fem foregående månedene i Tyskland, dit han ble fløyet etter at han hadde blitt syk ombord et fly på en innenriksflyvning i Russland. Overføringen til Tyskland ble arrangert med direkte involvering av den tyske kansleren Angela Merkel. Vestlige medier, med tysk presse i spissen, startet en massiv propagandakampanje og hevdet at Navalnyj hadde blitt forgiftet med det dødelig nervemiddelet Novitsjok. Forgiftningen av Navalnyj med Novitsjok ble imidlertid aldri bevist, og beskyldningen var hovedsakelig basert på påstandene fra et laboratorium tilknyttet den tyske hæren (Bundeswehr).

Alexei Navalny

Faktisk innebærer medienarrativet om Navalnyjs forgiftning så mange motsigelser og bisarre episoder – fra Novitsjok-spor først funnet på ei vannflaske, for deretter å ha viste seg å ha blitt plantet på Navalnyjs truse, til oppdagelsen via «kreativ googling» av et eliteteam av leiemordere fra den russiske hemmelige etterretningstjenesten FSB – at det fremfor alt skiller seg ut for den skamløse tilsidesettingen av grunnleggende sunn fornuft. I den siste versjonen av beretningen ble Navalnyj presentert der han visstnok ringte til én av FSB-agentene som angivelig var involvert i dette komplottet, der vedkommende umiddelbart innrømmet alt over telefonen.

Som de fleste episodene i denne absurde fortellingen har den siden i vesentlig grad forsvunnet fra mediedekningen, som nå bare snakker om Navalnyjs «Novitsjok-forgiftning» som et etablert faktum.

Navalnyjs retur, som med sikkerhet ville føre til hans arrestering, var uten tvil et kalkulert trekk. Etter at Navalnyj i forrige uke kunngjorde at han ville returnere erklærte russiske myndigheter straks at han ville bli arrestert så snart han landet, basert på anklager om underslag fra 2014. Han kan nå stå overfor opp til tre-og-et-halvt-års fengsling. Et stort følge av journalister fulgte Navalnyj på flyturen for å dekke historien. Navalnyj har siden oppfordret sine støttespillere til å ta til gatene og protestere mot hans arrestering.

Redaksjonsrådet i New York Times meldte en uttalelse på søndag kveld som hyllet «Alexei Navalnyjs ekstraordinære mot», og erklærte at han nå var en «internasjonal helt» og en «feiret politisk fange». USA har siden også kunngjort at de vil ilegge den russisk-tyske gassrørledningen Nord Stream 2 ytterligere sanksjoner, et tiltak som nyter støtte fra begge partiene.

Tidspunktet for Navalnyjs retur til Russland og hans arrestasjon må sees i sammenheng med tiltakende geopolitiske spenninger, og fremfor alt den svimlende politiske krisen i USA. Dette finner sted bare dager før innvielsen av Joseph Biden den 20. januar, som har blitt ledsaget av en uforlignelig militær nedstenging av den amerikanske hovedstaden, i påvente av væpnede protester. Den 6. januar stormet en fascist-mengde Capitol-bygningen, tilskyndet av den sittende presidenten Donald Trump og støttet av mektige seksjoner innen den amerikanske staten og militæret, i et forsøk på å drepe og kidnappe kongressmedlemmer for å få brakt tilveie en nulling av valget.

Det demokratiske partiet har respondert på denne utviklingen ved å forsøke å dekke over omfanget av kuppet, og har appellert til Republikanerne om «enhet», og ved å trappe opp antiRussland-kampanjen og forberedelsene til militære intervensjoner i utlandet.

Den nyvalgte presidenten Joseph Biden har siden nominert flere personer til nøkkelposisjoner i den amerikanske utenrikspolitikken og det nasjonale sikkerhetsapparatet som er assosierte med en aggressiv holdning overfor Russland. Biden nominerte i forrige uke William Burns, en tidligere ambassadør til Russland, til å lede Central Intelligence Agency (CIA). Burns var sterkt involvert i blant annet krigen mot Libya og i USAs intervensjon i Syria, som begge deler i vesentlig grad hadde som mål å undergrave russisk innflytelse i Midtøsten og Nord-Afrika.

I et enda mer provoserende trekk har Biden nominert Victoria Nuland til å bli viseminister for politiske affærer, som vil gjøre henne til den tredje-høyest-rangerte amerikanske diplomaten. Mer enn noen annen skikkelse i USAs utenrikspolitiske etablissement er Nulands navn knyttet til den nakne gangsterismen fra 2014-kuppet i Ukraina, der USA og Tyskland finansierte og støttet fascistkrefter for å styrte den pro-russiske regjeringen til Viktor Janukovitsj og installere et pro-vestlig regime.

Nuland innrømmet i 2013 at USA hadde «investert over 5 milliarder dollar» i den ukrainske opposisjonen. I 2014 ble et opptak av hennes telefonsamtale med Geoffrey Pyatt, USAs ambassadør til Ukraina, lekket, der hun uttalte «F*** the EU» og åpent diskuterte USAs strategi om å samarbeide med nyfascistkrefter som partiet Svoboda. I 2019 ble Nuland nektet adgang til Russland.

Promoteringen av Alexei Navalnyj er av samme stykke som denne typen kriminell intervensjon i den tidligere Sovjetunionen fra amerikansk imperialismes side de tre siste tiårene. Denne politikken har ført til en stadig voksende sosial og politisk katastrofe for arbeiderklassen.

Medienarrativet om Navalnyj som en populær figur, en «demokratisk» politiker og til-og-med en «internasjonal helt» (New York Times) er fullstendig falsk. Navalnyj, som nå har vært gredd og pyntet av amerikansk imperialisme i godt over et tiår, har aldri klart å skaffe seg noen betydelig støtte utover de smale sjiktene av Russlands øvre middelklasse, og har konsekvent prestert dårlig i popularitetsrangeringer.

Navalnyj, som er produkt av den stalinistiske ødeleggelsen av Sovjetunionen og kapitalistisk restaurering, taler for en fraksjon av det russiske oligarkiet som befinner seg i en bitter konflikt med Putin-regimet om kontrollen over materielle ressurser og landets utenrikspolitikk. Han har gjennom hele sin politiske karriere i den USA-støttede «liberale» opposisjonen først og fremst skilt seg ut for hans insistering på behovet for å samarbeide med høyreekstreme i det å motsette seg Putin-regimet. Han har innrømmet å være en russisk nasjonalist, har deltatt i flere av de «Russiske marsjene» til russiske nyfascister, og har fordømt folk fra Kaukasus som «kakerlakker».

Navalnyjs protest i forrige uke mot Trumps Twitter-forbud som en «uakseptabel sensur» var ikke bare i tråd med den tyske regjeringens posisjon, men uttrykte uten tvil også reell politisk sympati med de fascistiske raljeringene til den amerikanske presidenten. Den åpne støtten fra Det demokratiske partiet og New York Times for slike ekstreme høyreorienterte krefter i Russland er en klar advarsel til alle arbeidere, spesielt i USA, om hvor Demokratenes politiske og klassemessige troskap ligger, i kampen mot fascisme.

USA, drevet av voksende klassespenninger og ridd av politiske kriser, forskanser seg nå på sine bestrebelser for å destabilisere Putin-regimet, vel inneforstått med at kapitalismens globale krise dramatisk har forverret den økonomiske krisen i Russland og konfliktene innen landets styringsklasse. Putin-regimet har for sin del ingen respons på imperialismens voksende press annet enn innstramminger og promoteringen av nasjonalisme og militarisme på hjemmebane, og patetiske manøvrer mellom nettopp de samme imperialistmaktene som åpent forbereder seg for krig.

Denne dynamikkens objektive logikk perker, i fravær av arbeiderklassens uavhengig intervensjon, ubønnhørlig i retning av krig mellom atomvåpenbestykkede stormakter. Responsen på sammenbruddet av verdenskapitalismen, den økende faren for krig og veksten av det ytre høyre, må bli en forent bevegelse av arbeidere, medregnet i Russland, Europa og USA, for å styrte dette utdaterte sosialsystemet.

 

Forfatteren anbefaler også:

Tilfellet Alexei Navanyj og imperialistintervensjon i russisk politikk
[4 September 2020]

Løgner i Navalnyj-saken
[11 September 2020]

Amerikanske medier glorifiserer den høyreorienterte Putin-opponenten Alexei Navalnyj
[1 February 2018]