The Russian Revolution and the Unfinished Twentieth Century

Ett-hundre-og-femti-år siden Lenins fødsel

Av David North, 23 April 2020

Tirsdag markerte 150-år siden Vladimir Iljitsj Ulyanovs fødsel, den 22. april 1870, i den russiske byen Simbirsk. Han er kjent i historien under navnet Lenin, var grunnleggeren av Bolsjevik-partiet, leder av Oktoberrevolusjonen i 1917, og utvilsomt en ruvende størrelse i det tjuende århundres politiske og intellektuelle historie.

Presentasjon av Mehring Books’ nye publisering

Forfatterens innledning til Bolsheviks Against Stalinism 1928-1933: Leon Trotsky and the Left Opposition

Av Vadim Z. Rogovin, 2 September 2019

Her presenteres den norske oversettelsen av innledningen forfattet av den avdøde russiske marxisten, historikeren og sosiologen Vadim Z. Rogovin, fra den ferske engelske oversettelsen av den andre boka av hans syvbindsverk med tittelen Var det et alternativ til stalinisme?

Del 1: Kontra-revolusjon and antisemittisme

Paul Hanebrinks Et spøkelse hjemsøker Europa: Myten om jøde-bolsjevisme

Av Clara Weiss, 9 July 2019

Hanebrinks bok fokuserer på undersøkelsen av forholdet mellom frykten for «kommunismens spøkelse», som hjemsøkte Europa – som Marx og Engels som kjent alluderte til i sitt Kommunistiske manifest fra 1847 – og antisemittisme.

Stormakter minnes Første verdenskrig, mens de planlegger den neste

Av Andre Damon, 13 November 2018

Merkels og Macrons minnetaler om Den første verdenskrigens «tragedie» og «selvmord» kunne ikke skjule det faktum at imperialistmaktene er engasjert i aktive forberedelser for en ny og dødelig militær verdenskonflikt.

Restaurering av kapitalismen i Russland: Et balanseregnskap

Del 1: Hva skjedde med gruvearbeidernes streik?

Av Clara Weiss, 1 May 2018

Denne serien gjennomgår lærdommene fra sovjet-gruvearbeidernes streik i 1989 og kapitalismens restaurering i Russland.