Asian history

Støtteerklæringer for Joseph Scalice fra Sri Lanka

Av våre korrespondenter, 1 September 2020

Vi ber våre lesere om å komme til Scalices forsvar, ved å sende støtteerklæringer til WSWS som opponerer mot det bakvaskende angrepet på ham fra Det kommunistiske partiet på Filippinene.

Se: Foredrag eksponerer rollen Kommunistpartiet i Filippinene spilte i understøttelsen av Duterte-regimet

28 August 2020

Foredraget er en knusende avsløring av den bedragerske rollen til Kommunistipartiet på Filippinene, partiets grunnlegger og «teoretiker» Jose Maria Sison, og til stalinismens og maoismens bankerotte perspektiv – som de alle er baserte på.

75 år siden atombombene sluppet på Hiroshima og Nagasaki

Av Bill Van Auken, 7 August 2020

Årsdagens betydning har aldri vært større. Bak ryggen til folket i USA og verden forøvrig bygger amerikansk imperialisme vedvarende opp et massivt arsenal av atomvåpen, og forfølger en doktrine for aggressiv atomkrig.

Video: 70 år etter Den kinesiske revolusjon – Hvordan kampen for sosialisme ble forrådt

4 November 2019

Denne foreesningen ble holdt av Peter Symonds ved åtte universiteter i Australia og på et møte i Wellington på New Zealand.

Studenter i Australia og på New Zealand uttaler seg etter foredraget for 70-årsmarkeringen av Den kinesiske revolusjon

Av våre reportere, 4 November 2019

«Sosialismens virkelige fundamentale ideer ble ikke implementert nedenfra-og-opp i Kina. Jeg lærte at trotskisme er internasjonalisme, men at Mao var ikke enig i det perspektivet.»

WSWS publiserer på nytt ICFI-erklæringen om Tiananmen-massakren den 4. juni 1989

5 June 2019

Tretti år etter det brutale militærtilslaget mot ubevæpnede arbeidere og studenter i Beijing inneholder disse dokumentene de essensielle politiske lærdommene for de revolusjonære kampene fremover.

Ett hundre år siden 4. mai-bevegelsen i Kina – Del en

Av Peter Symonds, 6 May 2019

4. mai-bevegelsen som brøt ut i 1919 var del av en bredere intellektuell gjæring, dypt påvirket av Den russiske revolusjonen, som førte til etableringen av Det kinesiske kommunistpartiet i 1921.