The fight against fascism

US Meeting Series April 8-18:
The Threat Of Fascism And How To Fight It

The Socialist Equality Party (US) is holding a major meeting series featuring Christoph Vandreier, Deputy National Secretary of the Sozialistische Gleichheitspartei (Socialist Equality Party, SGP) and author of the newly released book Why are They Back? Historical Falsification, Political Conspiracy and the Return of Fascism in Germany, (Mehring Books, 2019) available for purchase.

David North, chairman of the International Editorial Board of the World Socialist Web Site and national chairman of the Socialist Equality Party (US), will be speaking alongside Vandreier in Detroit and Ann Arbor, Michigan; Cambridge, Massachusetts and New York City as part of the upcoming meeting series, “The Threat of Fascism and How to Fight It.” SEP (US) National Secretary Joe Kishore will speak with Vandreier at the meetings in California at San Diego and Berkeley.

Vandreier is a widely respected leader of the fight against fascism in Europe, and his US speaking tour is a significant political event. In Germany, the scene of the holocaust and Hitler’s Nazi movement, a neo-Nazi party, the Alternative fur Deutschland (AfD), is now the country’s main opposition party, with 91 seats in the federal legislature and high-level support within the state apparatus and academia.

The meetings will address the role of the SGP in exposing this state-backed operation and will focus on the historical lessons that must be learned in order to build a mass working class movement capable of preventing the disaster of Nazism from taking place on an even greater scale today.

Tidligere sjef for tysk hemmelig etterretning publiserer fascistmanifest

Av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), 9 December 2019

Maaßens artikkel inneholder en tynt tilslørt oppfordring til bygging av en fascistbevegelse for å knuse arbeiderklasseopposisjon mot sosial ulikhet og militarisme.

Senatet i Hamburg setter inn politiet mot studentenes antinaziprotest

Av Christoph Vandreier og Johannes Stern, 4 November 2019

Hundrevis av Hamburg-studenter har de siste-to-ukene protestert mot Bernd Luckes opptreden ved deres universitet, som er grunnleggeren av det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD).

Trump viderefører rasistisk hetsing med tweets mot Al Sharpton

Av Tom Hall, 31 July 2019

Trumps mål er å få skapt en borgerkrigstemning for å berettige diktatoriske tiltak.

Donald Trumps fasciststrategi

Av Eric London, 18 July 2019

Trump fortsetter i henhold til en bevisst politisk strategi, utarbeidet sammen med Det hvite hus’ fascistiske hjernetrust.

Tyskland: Etter mordet på politikeren Walter Lübcke – ropet på en sterk stat

Av Johannes Stern, 8 July 2019

BfVs 2018-rapport – den hemmelige innenlandsetterretningen – beskriver igjen Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) som «venstreekstremistisk» og et «objekt for overvåking».

Spanias høyesterett godkjenner fascistkuppet i 1936

Av Alejandro López, 18 June 2019

Skulle Franco bli rehabilitert er det fordi mektige fraksjoner av styringsklassen vurderer nok et brudd med legalitet og demokratiske styreformer, for å kunne forsvare sin rikdom.

«Faren for fascisme og hvordan bekjempe den»

Video: Hele Christoph Vandreiers forelesning på Wayne State

Av Christoph Vandreier, 23 May 2019

WSWS tilgjengeliggjør opptaket av hele Vandreiers forelesning den 11. april 2019. Forelesningen er på engelsk, varer i 44 minutter og er ikke tekstet.

Et sosialistisk perspektiv mot gjenkomsten av fascisme i Europa

Av Christoph Vandreier, 10 May 2019

Vi publiserer her den norske oversettelsen av transkripsjonen av talen Christoph Vandreier holdt for 2019 Online International May Day Rally.

Christchurch-terroristangrepet og styringselitens promotering av fascisme

Av Tom Peters, 10 May 2019

Vi publiserer her den norske oversettelsen av transkripsjonen av talen Tom Peters holdt for 2019 Online International May Day Rally.

«Hvis dere aksepterer vår analyse må dere bestemme dere for hva dere vil gjøre.»

David North taler om faren for fascisme

Av David North, 22 April 2019

På et møte med studenter og arbeidere ved Wayne State University oppfordret North, styreleder for Den internasjonale redaksjonskomitéen for World Socialist Web Site, tilhørerne innstendig om å delta i byggingen av Socialist Equality Party for å bekjempe trusselen for fascisme og krig.

Mer enn 140 deltok på New-York-møtet med tittelen «Faren for fascisme og hvordan bekjempe den»

Av våre reportere, 22 April 2019

Christoph Vandreier, nestleder for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), og WSWS-styreleder David North avsluttet deres forelesningsturné med et godt besøkt møte ved New York University.

Tysklands innenriksminister legger frem «Autoriseringslov» for etterretningstjenestene

Av Wolfgang Weber, 15 April 2019

Den nye loven vil gi de tre etterretningsagenturene nesten ubegrensede fullmakter til å overvåke og spionere på innenlandske og utenlandske borgere.

Princeton University finansierer den høyreorienterte historikeren og propagandisten Jörg Baberowski med $ 300 000

Av David North, 12 April 2019

Jörg Baberowski, den ekstreme høyreorienterte historikeren som leder Institutt for østeuropeiske studier ved Berlins Humboldt Universitet, ble i mars invitert av Princeton University for å delta på et lukket konferanse-seminar om temaet «Diktaturer i Overgang».

Trump kutter bistand til Sentral-Amerika og truer med å stenge USA-Mexico-grensa

Av Patrick Martin, 2 April 2019

Trump-administrasjonen opphever $ 600 millioner i bistand til Honduras, Guatemala og El Salvador, samtidig som den truer med å ruinere den meksikanske økonomi ved å stenge grensa mellom USA og Mexico.

Tyskland: Forbindelser avdekket mellom høyreorienterte nettverk innen hæren og politioffiser drept av ytrehøyreterrorister

Av Dietmar Gaisenkersting, 2 April 2019

Ifølge etterforskning utført av ukeavisa Die Zeit sysselsetter AfDs parlamentariske gruppe minst 27 aktivister og tilhengere av høyreorienterte organisasjoner. Die Zeit snakker om et «nazinettverk inne i den tyske Bundestag».

Hvorfor ble ikke New-Zealand-terroristens angrep forhindret?

Av Tom Peters, 28 March 2019

Det er alvorlige ubesvarte spørsmål om hvordan fascistterroristen Brenton Tarrant var i stand til å forberede og gjennomføre 15.-mars-angrepet i Christchurch uten noen innblanding fra politiet eller etterretningsorganene.

New Zealands regjering forbyr fascistterroristens Brenton Tarrents manifest

Av Tom Peters, 27 March 2019

Beslutningen er et vesentlig angrep på demokratiske rettigheter, med det formål å tildekke de politiske røttene for terrorangrepet den 15. mars og undertrykke diskusjonen om faren for fascisme.

Bokmessa i Leipzig: Mehring Verlag presenterer ny tysk utgave av The Heritage We Defend

Av våre korrespondenter, 25 March 2019

David North introduserte den nye tyske utgaven av The Heritage We Defend på Leipzig Bokmesse på lørdag.