Indian subcontinent

Indias regjering og big business frykter bøndenes protest kan utløse utbrudd av arbeiderklasseopposisjon

Av Wasantha Rupasinghe, 16 December 2020

Konfrontert med en massiv og voksende motstand fra bønder forskanser ytrehøyreregjeringen til Narendra Modi, basert på det hindusjåvinistiske Bharatiya Janata Party, seg på bestrebelsene for å implementere ei rekke pro-agribusiness-landbruksreformer.

Modi forbereder masserepresjon av indiske bønder som trapper opp protester mot pro-agribusiness-«reformer»

Av Wasantha Rupasinghe og Keith Jones, 12 December 2020

Indiske bønder truer med å utvide protestene etter at den BJP-ledede sentralregjeringen gjentok at den ikke vil oppheve de tre pro-agribusiness-lovene den hastet gjennom parlamentet i september.

Tiltalls millioner av Indias arbeidere forventet å delta i dagens landsdekkende generalstreik

Av Keith Jones, 26 November 2020

Som direkte konsekvens av styringselitens reaksjon på pandemien, som er fokusert på profitter og aksjekurser, bryter det ut sosial motstand i arbeiderklassen. For alle de involverte fagorganisasjonene er dagens proteststreik en manøvre med siktemål å få kanalisert arbeiderklassens voksende raseri i inn bak de parlamentariske opposisjonspartiene.

Modi-regjeringen undertrykker desperate migrantarbeidere under den katastrofale koronavirusnedstengingen

Av Wasantha Rupasinghe og Keith Jones, 3 April 2020

Mennesker på tvers av India, og rundt om i verden, har blitt sjokkerte og opprørte over bildene av fattige migrantarbeidere fanget opp i den indiske regjeringens planløse og sosialt hensynsløse landsdekkende 21-dager-nedstenging grunnet koronaviruspandemien.

19 000 ambulansearbeidere streiket i det nordlige India, med krav om verneutstyr

Av Pradeep Ramanayake, 3 April 2020

Indiske ambulansearbeideres streik var del av arbeiderklassens militante klasserespons mot kapitalistregjeringene som har satt arbeidernes liv i fare under Covid-19 pandemien.

Modi-regjeringen skjermer oppildnere for Dehlis antimuslimske vold

Av Wasantha Rupasinghe, 13 March 2020

Politiet i Dehli målretter muslimer, opptøyenes ofre, heller enn de sanne gjerningsmennene, i tråd med deres opptreden under forrige måneds voldsutbrudd og med regjeringspartiet BJPs kommunalistiske politikk.

India: BJP taper regionvalg i Dehli, der velgerne avviser kommunalisme

Av Rohantha De Silva, 17 February 2020

Delhi har vært et fokuspunkt for de landsdekkende protestene mot BJPs antimuslimske statsborgerskapslov CAA.

«Skyt dem ned» – Indias regjering oppildner til vold mot protester mot antimuslimsk lov

Av Wasantha Rupasinghe, 14 February 2020

BJP-regjeringen er skaket av masseopposisjonen mot CAA-loven den hastet gjennom parlamentet i desember og umuddelbart nedfelte til lov.

Høyesterett i India gir grønt lys for Modi-regjeringens nedstengning av internett i Kashmir

Av Wasantha Rupasinghe, 29 January 2020

Indias Høyesterett erklærte ikke internett-tilgang som «konstitusjonelt beskyttet», og beordret ikke Modi-regjeringen å avslutte sin nesten seks måneder lange suspendering av Kashmirs internett-tjenester.

India: Masseprotester mot Modis antimulismske CAA-lov fortsetter

Av Deepal Jayasekera, 25 January 2020

BJP-regjeringen er skaket av utbruddet av masseopposisjon og har respondert med statsrepresjon og fascistiske utbrudd, eksemplifisert av en BJP-toppleders skryt: «Våre regjeringer ... skjøt disse folka som bikkjer.»

Massiv generalstreik over hele India protesterte mot Modis pro-investor og kommunalistiske politikk

Av Deepal Jayasekera og Keith Jones, 11 January 2020

Streikens størrelse og omfang varierte over landet, men det er ingentvil om at den hadde massive konsekvenser og attesterte arbeiderklassens voksende militans og enorme sosiale kraft.

Indias arbeidere trenger et revolusjonært sosialistisk program for å bekjempe Modi, kapitalistiske innstramminger og kommunalistisk reaksjon

Av Deepal Jayasekera og Keith Jones, 9 January 2020

Med titalls millioner arbeidere og ungdommer som deltok i gårsdagens generalstreik for å bekjempe BJPs «pro-investor» og kommunalistiske politikk, søker fagforbundene og stalinistpartiene å få knyttet massemotstanden mot Modi til det big business -forpliktede Congress Party og den indiske staten.

Masseprotester bryter ut mot den Modi-ledede indiske regjeringens agenda for hindu-overherredømme

Av Keith Jones, 18 December 2019

Demonstrasjoner fortsatte på mandag mot BJP-regjeringens hindu-overherredømme lov «Citizenship Amendment Act», og spredte seg til byer over hele India.

Over 5 000 arrestert, og politivold mot streikende transportarbeidere i delstaten Telangana i India

Av Kranti Kumara, 12 November 2019

Streiken er i stor fare, til tross for transportarbeidernes mot og utholdenhet, på grunn av det forræderske fagforeningslederskapets appell til den høyreekstreme, hindu-sjåvinistiske BJP-nasjonalregjeringen om å gripe inn.

Hundretusener av indiske bilarbeidere truet av oppsigelser og lønnskutt

Av Saman Gunadasa, 19 September 2019

Angrepet på indiske arbeidere er del av det eskalerende globale angrepet på arbeidsplassene, lønningene og arbeidsvilkårene til bilarbeidere i USA, Canada, Mexico, Europa og Asia.

For håndhevingen av mandagens konstitusjonelle kupp

India intensiverer dramatisk represjonen i Kashmir

Av Keith Jones, 9 August 2019

Indias styringselite har samlet seg bak det BJP-ledede statlige angrepet mot Jammu og Kashmir, selv om de har innrømmet at det er et «terningkast» som er fylt med innenriks- og geopolitisk «risiko».

Indias hindu-overherredømme-regjering opphever Kashmirs autonomi

Av Keith Jones, 7 August 2019

Mandagens handlinger vil oppildne spenninger med Pakistan, og utgjøre et ytterligere trinn i den indiske styringselitens dreining mot autoritære styreformer og promotering av hindu-kommunalistisk reaksjon.

Alvorlig vannmangel rammer Chennai, Indias fjerde-største storbyområde

Av Arun Kumar, 26 June 2019

Selv om myndighetene har forsøkt å klandre krisen på en sviktende monsun er den egentlige årsaken til den akutte vannmangelen påfølgende sentrale og delstatlige myndigheters kriminelle likegyldighet for befolkningens grunnleggende behov.

«Vann har blitt en handelsvare for profitt» – Chennai-beboere snakker ut om byens vannkrise

Av et WSWS reporterteam, 26 June 2019

WSWS-reportere snakket med arbeidere og andre fattige beboere i Chennai, om den alvorlige vannkrisen som rammer Indias fjerde-største storbyområde.

ICFIs program er sammenfallende med ei ny bølge av arbeiderklassekamp

Av Wije Dias, 13 May 2019

Vi publiserer her den norske oversettelsen av transkripsjonen av talen Wije Dias, generalsekretær for Socialist Equality Party (Sri Lanka), holdt for 2019 Online International May Day Rally.

Valget i India og det revolusjonære programmet for å opponere mot innstramminger, krig og kommunalistisk reaksjon

Av Keith Jones, 9 May 2019

BJPs dreining mot militarisme og utilslørt kommunalistisk reaksjon blir fremfor alt animert av partiets frykt for en voksende sosial opposisjon.

SEP (Sri Lanka) holdt vellykket 1. mai-møte i Colombo, til tross for regjeringens tiltak for å forhindre feiringer

Av våre reportere, 4 May 2019

Om lag 200 arbeidere, studenter, ungdom, fagfolk og husmødre fra områder på tvers av hele øya deltok på møtet.

Samtidig med voksende sosial opposisjon

Indisk elite forbereder nervøst for nasjonale valg

Av Wasantha Rupasinghe og Keith Jones, 28 March 2019

Blant Indias arbeidere og slitere er det et dypt forankret raseri, ikke bare mot det regjerende partiet BJP, men mot det katastrofale resultatet av tre tiår med «pro-investor»-reformer.

India og Pakistan aker mot en katastrofal krig

Av Keith Jones, 5 March 2019

India og Pakistan vakler på randen av det som ville være den aller første krigen mellom nukleærbevæpnede stater.

India og Pakistan melder nye krigstrusler

Av K. Ratnayake, 2 March 2019

India og Pakistan fortsetter sine krigsforberedelser, selv om Islamabad som en «fredsgest» sa seg villig til å løslate en tilfangetatt indisk pilot.

India bomber Pakistan og Islamabad sverger gjengjeldelse

Av K. Ratnayake, 1 March 2019

Pakistan annonserte på onsdag at de hadde angrepet mål i India, etter at India gjennomførte et storskala bombingraid dypt inne i Pakistan tirsdag morgen.

Indias regjering benytter Kashmir-angrep til å skru opp spenninger med Pakistan

Av Deepal Jayasekera, 18 February 2019

New Delhis fordømmelser og skremmende trusler er så godt som kunngjøring av et forestående indisk militærangrep på Pakistan.

«Det er nødvendig at vi ikke baserer vår kamp på ett selskap eller én nasjon, men på mobiliseringen av hele verdens arbeidere»

Maruti Suzuki arbeidere i India sender hilsner til 9.-februar-protesten

13 February 2019

Jitender Dhankar, medlem av den midlertidige komitéen av Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) i India, sendte en solidaritetsmelding til arbeidere og ungdom som deltok i demonstrasjonen den 9. februar mot General Motors’ fabrikknedleggelser og masseoppsigelser.

Indisk delstatsregjering sier opp hundrevis av lærere der Tamil-Nadu-streiken er ved en korsvei

Av Arun Kumar, 31 January 2019

Ved å isolere streikende lærere og offentlig ansatte har fagforbundsalliansen JACTTO-GEO, som har hundretusenvis av medlemmer, gitt statsregjeringen anledning til å intensivere sine antidemokratiske angrep.

India: Streikende Tamil-Nadu-lærere og offentlig ansatte trosser statsrepresjon

Av Arun Kumar, 29 January 2019

I et forsøk på å bryte streiken har delstatsregjeringen arrestert hundrevis av lærere, med anklager om ulovlige forsamlinger og andre falske påstander.

Den politiske betydningen av Indias to-dagers generalstreik

Av Keith Jones, 14 January 2019

Forrige ukes generalstreik i India, en av de største streikene i historien, er del av et voksende oppsving i verdens arbeiderklasse.

Voksende sosialt raseri uttrykt i to-dagers streik mot den indiske regjeringen

Av våre korrespondenter, 12 January 2019

Mens kapitalistmediene prøvde å overse streiken, ble den støttet av store deler av arbeiderklassen.

Sri Lankas parlamentforsamling utsatt igjen, under den pågående krisen

Av K. Ratnayake, 20 November 2018

Mens de hevder å være «demokrati»-forkjempere er styringsklassens rivaliserende fraksjoner alle forpliktet til implementeringen av IMFs innstrammingskrav, og til undertrykkingen av enhver motstand fra den arbeidende befolkningen.

Sri Lanka: Mistillitsvotum nummer to vedtatt, med voldelige sammenstøt i parlamentet

Av W.A. Sunil, 17 November 2018

Opposisjonspartiet UNP og Sri Lankas parlament-president hevder seier for nok et mistillitsvotum, men ingenting er løst.

Indisk politi anholder tusener av streikende bilarbeidere i Tamil Nadu

Av Arun Kumar, 25 October 2018

Stalinistiske fagforeningsledere har forsøkt å isolere de streikende i frykt for at deres kamp skal bli samlingspunkt for en bredere bevegelse i arbeiderklassen.

Indisk rettsinstans avviser Maruti-Suzuki-arbeideres anmodning om kausjon

Av Keith Jones, 23 October 2018

Det er ugjendrivelige bevis for at Maruti-Suzuki-arbeiderne har blitt fengslet for livstid som resultat av en rå skueprosess, men dommeren avviste å få dem presentert.

Demonstrasjoner i Sri Lanka og India med krav om frihet for Julian Assange

Av våre reportere, 20 June 2018

Kampanjen for Assanges løslatelse «er uadskillelig forbundet med kampen for forsvaret av demokratiske rettigheter, og kampen mot undertrykkelsen av arbeiderklassens grunnleggende rettigheter.»

Justismord som ikke må få stå!

Ett år siden Indias rettsinstanser dømte fingerte Maruti-Suzuki-arbeidere til fengsel for livstid

Av Keith Jones, 17 March 2018

De trettens eneste «forbrytelse» er å ha gjort opprør mot ‘sweatshop’-forholdene som råder i Indias nye, globalt forbundne bilindustri.