Perspectives

Med USAs missilangrep mot Syria eskalerer Biden amerikansk aggresjon i Midtøsten

Av Bill Van Auken, 27 February 2021

Aggresjonen mot Syria og den globale opptrappingen av amerikansk militarisme er grunnlaget for to-parti-enigheten mellom Biden og Det republikanske partiet.

Facebook sensurerer WSWS-artikkel som avslører «Wuhan lab»-konspirasjonsteorien

Av WSWS’ redaksjonsråd, 26 February 2021

Facebook har merket WSWS’ perspektivartikkel «Washington Post’s ‘Wuhan Lab’-konspirasjonsteori står avslørt» som «feilinformasjon», og blokkerte brukere fra å dele den.

800 000 Covid-19-dødsfall i Europa: Kapitalisme, sosialt drap og saken for sosialisme

Av Alex Lantier, 25 February 2021

Den katastrofale virkningen av COVID-19-pandemien er ikke bare en tragedie, men en omfattende politisk og moralsk svikt i den eksisterende sosiale ordenen.

Washington Posts «Wuhan Lab»-konspirasjonsteori står avslørt

Av Andre Damon, 24 February 2021

Washington Posts påstander om at Covid-19 ble sluppet løs fra et kinesisk laboratorium har blitt fullstendig diskreditert av Verdens helseorganisasjons funn.

Texas-katastrofen og saken for sosialisme

Av Tom Carter, 22 February 2021

Texas-katastrofen legger for dagen den virkelige tilstanden av klasserelasjoner i det rikeste landet i verden, og gjør det klart hvorfor essensiell infrastruktur ikke lenger kan overlates til kapitalistoligarkene.

En halv million døde i USA av koronaviruspandemien: Katastrofe, kriminalitet og historisk vendepunkt

Av Joe Kishore, 22 February 2021

Det katastrofale tapet av menneskeliv i USA er resultatet av bevisste beslutninger truffet av styringsklassen og dens politiske representanter, om å prioritere profitt framfor liv.

Mars-roveren og Texas-katastrofen: Vitenskapelig mulighet kontra kapitalistisk virkelighet

Av Bryan Dyne, 21 February 2021

Om samfunnet opererte på prinsippet om rasjonalitet og menneskelige behov, ikke de de rikes umettelige grådighet, ville de vitenskapelige framskrittene som muliggjorde Mars-roveren, bli anvendt til å få satt en stopper for de mange lidelsene som plager menneskeheten.

Forventet levealder i USA synker til laveste nivå siden 2006

Av Kate Randall, 19 February 2021

En ny studie fra Centers for Disease Control and Prevention viser at forventet levealder i første halvdel av 2020 falt med mer enn ett år, da Covid-19 raste gjennom befolkningen.

Selskapsprofitt, deregulering av elektrisitetsforsyning, og katastrofen i Texas

Av Patrick Martin, 18 February 2021

Millioner har i flere dager vært uten strøm i delstaten som produserer mer strøm enn noen annen i USA.

Washingtons løgn om Wuhan-laboratoriet

Av Andre Damon, 17 February 2021

I møte med universell vitenskapelig enighet om Covid-19s naturlige opprinnelse har Biden-administrasjonen og amerikanske medier forskanset seg på løgnen om at sykdommen ble sluppet løs fra et kinesisk laboratorium.

Frankrikes antimuslimske «sikkerhets»-lov: Et frontalangrep på demokratiske rettigheter

Av Alex Lantier, 16 February 2021

«Antiseparatist»-loven som nå er satt til å vedtas i Nasjonalforsamlingen ville tillate staten å forby politiske organisasjoner og rettsforfølge deres medlemmer.

Demokratenes riksrettstildekking etterlater kupp-konspiratøren Trump styrket

Av Andre Damon, 15 February 2021

Demokratene beskyttet med overlegg Trumps medsammensvorne, deriblant de 147 Republikanerne i Representantenes hus og Senatet som forsøkte å få omgjort valget, og de kreftene innen staten som samspilte med Trump for å orkestrere føderale styrkers fravær.

Demokratenes feighet etterlater Trumps medsammensvorne blant Republikanerne uten ei skramme

Av Joseph Kishore, 13 February 2021

Ikke én eneste Demokrat hadde mot nok til å rette en anklagende pekefinger mot Republikaner-senatorene, og si rett ut: «Alle av dere, som gikk god for, og som legitimerte Trumps løgner, dere som støttet hans påstand om at valget var stjålet, dere fungerte som hans politiske medskyldige i forberedelsen for statskuppet.»

«Vårt samfunn er sykt»: The Lancet fordømmer amerikansk kapitalisme

Av Andre Damon, 12 February 2021

The Lancet, et av verdens fremste medisinske tidsskrifter, argumenterer for at de døde av Covid-19 i USA burde legges til summen av «savnede amerikanere» rammet av død som kan tilskrives økningen av sosial ulikhet de fire siste tiårene.

Demokratene forsøker å hvitvaske Det republikanske partiets rolle i 6. januar-kuppet

Av Patrick Martin, 11 February 2021

Mens rettssaken i Senatet besørger knusende bevis for Trumps kriminelle rolle i organiseringen av det politiske 6. januar-kuppet, forsøker Det demokratiske partiet å besørge Trumps medskyldige Republikanere amnesti.

Impeachment-video avslører omfanget og intensiteten av Trump-tilskyndet angrep på Capitol

Av Joseph Kishore og David North, 10 February 2021

Videoen som åpnet riksrettshøringen i Senatet etterlater ingen tvil om at det som fant sted den 6. januar var et coup d’état – et statskupp – som hadde som mål å etablere et presidentdiktatur.

Senatsrettssaken mot Donald Trump: Spørsmålene som må besvares

Av Barry Grey, 9 February 2021

Det er nødvendig å avsløre det store omfanget av konspirasjonen ledet av Trump, og rollen til alle de som enten tilrettela for den eller deltok direkte.

British Medical Journal kaller pandemirespons sosialt mord

Av Andre Damon, 8 February 2021

Den redaksjonelle lederartikkelen publisert i et av verdens eldste og mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter er en knusende tiltale av myndighetspolitikken til regjeringer rundt om i verden som respons på pandemien.

Super Bowl super-spreder og det å holde et speil opp til det amerikanske samfunnet

Av David Walsh, 6 February 2021

Etter enhver rasjonell standard som tok hensynet til folkehelsen med i betraktning ville ikke søndagens Super Bowl-kamp mellom Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs avholdes i det hele tatt.

Pentagon med «tre av» ordre, over fascisttrussel i USAs militære

Av Bill Van Auken, 5 February 2021

Pentagon-messingen erkjenner framveksten av fascistkrefter innen sine rekker, en måned etter at pensjonert og aktivt militærpersonell deltok i 6. januar-kuppforsøket i US Capitol.

Trump og den 6. januar: Bevisene for et planlagt politisk kupp

Av Patrick Martin, 4 February 2021

Riksrettstiltalebeskrivelsen fra Representantenes hus legger fram en knusende sak mot Trump, men Demokratene skjuler bevisst ledende Republikaneres rolle som Trumps medskyldige.

Hva vitenskapen faktisk sier: Nedstenging av skoler er viktig for å begrense Covid-19

Av Andre Damon, 3 February 2021

Med over 10 000 Chicago-lærere og skoleansatte engasjert i en kamp for å motsette seg byens forsøk på gjenåpning av offentlige skoler, fører alt av amerikanske medier en kampanje for å presse lærere til å gjenoppta tilstedeværende undervisning.

Chicago-lærere tar stilling for å redde liv over profitter

Av Evan Blake, 2 February 2021

Kampen som utspiller seg i Chicago er av monumental betydning og må bli spydspissen for en bredere bevegelse av hele arbeiderklassen i en landsdekkende politisk generalstreik, som vil sende sjokkbølger på tvers av verden og framprovosere lignende kamper globalt.

Kapitalisme kontra Sosialisme: Pandemien og den globale klassekampen

Av David North, 1 February 2021

Siden Verdens helseorganisasjon for ett år siden erklærte koronaviruset som en «Folkehelse-nødssituasjon av internasjonal bekymring», har styringsklassens respons på pandemien ført til mer enn 2,2 millioner menneskers død.

Steng ned skoler og næringsvirksomheter for å stoppe spredningen av nye Covid-19-varianter

Av Bryan Dyne, 30 January 2021

De mer enn 102 millioner bekreftede infeksjonstilfellene over hele verden under koronaviruspandemien har gitt viruset rikelige muligheter til å mutere og bli enda farligere.

Det demokratiske partiet og fascist-«indre fienden»

Av Patrick Martin, 29 January 2021

Tre uker etter den fascistiske høyresidens mislykkede kuppforsøk har Demokratene effektivt sett frasagt seg ethvert tiltak for å stille de som er politisk ansvarlige til ansvar.

Republikanere forener seg bak Trump

Av Barry Grey, 28 January 2021

I ethvert politisk sunt system ville Det republikanske partiet ha vært uopprettelig diskreditert og vanæret. Likevel gjenopptar det, mindre enn tre uker senere, sitt arrogante og trossende forsvar av Trump og hans fascistsupportere.

Chicago-lærernes opprør og kampen for å bekjempe pandemien

Av Evan Blake, 27 January 2021

Fullstendig inneforstått med militansen blant utdannningspersonalet er foretaksmediene og det politiske etablissementet engasjert i en febrilsk propagandakampanje for å hetse lærere og forvrenge vitenskap.

Facebook gjenoppretter tjenesten til sosialistiske sider og hevder at utrenskingen var en «automatiseringsfeil»

Av Andre Damon, 26 January 2021

Facebook trakk seg i møte med offentlige protester, men hadde ingen troverdig forklaring på sine handlinger.

Facebook eskalerer angrep mot det sosialistiske venstre

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 25 January 2021

Facebook er engasjert i en eskalerende kampanje av statlig internettsensur rettet mot sosialistiske organisasjoner, deriblant International Youth and Students for Social Equality.

Facebook rensker ut venstreorienterte sider og enkeltpersoner

Av Andre Damon, 23 January 2021

Facebook utførte på fredag en utrenskning av Facebook-sider og -kontoer for venstreorienterte, antikrigorganisasjoner og progressive, deriblant medlemmer av Socialist Equality Party.

Biden-administrasjonen: Illusjon og virkelighet

Av Niles Niemuth, 22 January 2021

Det pågår en innsats for å kloroformere offentligheten om realiteten av den prokapitalistiske, imperialistiske politikken til Biden-administrasjonen, og de katastrofale økonomiske og sosiale betingelsene den begynner under.

2021-innvielsen: På kanten av en avgrunn

Av Joseph Kishore og David North, 20 January 2021

Biden-administrasjonen tiltrer midt under en eksistensiell krise for hele det amerikanske politiske, sosiale og økonomiske system.

Biden forplikter seg til å fortsette Trumps kampanje for å åpne skoler og bedrifter

Av Andre Damon, 19 January 2021

Mens Biden har hevdet at han vil «høre på vitenskapen» angående Covid-19-pandemien, har han i realiteten lovet å videreføre Trump-administrasjonens pådriv for prematur gjenåpning av skoler og næringsvirksomheter.

Løslat Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

Av Bryan Dyne, 18 January 2021

Jones blir rettsforfulgt av delstaten Florida for å ha avslørt myndighetenes bestrebelser for å dekke over Covid-19-tilfeller og for å ha motsatt seg delstatens politikk for å gjenåpne skolene for tidlig.

Hva hadde skjedd om Trumps fascistmobb hadde tatt gisler?

Av Joseph Kishore og David North, 15 January 2021

Forsøk fra forskjellige venstrejournalister å benekte at 6. januar-begivenhetene var et forsøk på kupp, undergraver motstanden mot faren for fascisme.

Pandemien og Trumps kuppforsøk

Av Andre Damon, 15 January 2021

For å gjennomføre sin morderiske politikk for flokkimmunitet tyr styringsklassen til stadig mer voldelige og diktatoriske styreformer.

Mobilisere arbeiderklassen mot Trumps konspirasjon! Forbered en politisk generalstreik!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 12 January 2021

De pågående truslene om høyreekstrem vold på tvers av hele USA, fokusert på innvielsesdagen den 20. januar, må tas på alvor og motvirkes av organiseringen av arbeiderklassens opposisjon.

Biden forsvarer kuppkonspiratører

Av Joseph Kishore, 9 January 2021

Mindre enn 48 timer etter at hundrevis av mennesker stormet Capitol-bygningen, ansporet av president Trump og støttet av Det republikanske partiets øverste representanter, oppfordret Biden til «enhet» med hans «republikanske kolleger».

For en full offentlig etterforskning av Trumps 6. januar-kupp!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 8 January 2021

Det demokratiske partiet slutter seg til Republikanerne og Trump-administrasjonen for å dekke over de politisk ansvarlige for fascistisk vold i Capitol-bygningen.

Fascistkuppet den 6. januar

Av David North, 7 January 2021

Fascistoppstanden i Washington D.C. er et vendepunkt i USAs politiske historie.

Trump intensiverer kuppkonspirasjon samtidig som Kongressen samles for å sertifisere valgresultatene

Av Andre Damon, 6 January 2021

Hendelsene i denne uken har gjort det klart at USAs president Donald Trump er aktivt engasjert i en konspirasjon for å avvise utfallet av presidentvalget i 2020, styrte konstitusjonen og etablere et diktatur i USA.

Britisk dommer beslutter mot utlevering til USA: Løslat Julian Assange nå!

Av Thomas Scripps, 5 January 2021

En politisk beslutning er truffet som opprettholder trusselen mot demokratiske rettigheter representert av påtalemyndighetens sak, etterlater Assange i fare for fortsatt forfølgelse og fordrer en intensivering av kampanjen for å sikre hans frihet.

Pandemiens politiske lærdommer og kampen for sosialisme i 2021

Av Joseph Kishore og David North, 4 January 2021

Pandemien er en «triggerbegivenhet», som i en svært konsentrert form manifesterer det globale kapitalistsystemets motsetninger og utløser lenge undertrykte krefter for sosial transformasjon.

Den massive Wall Street-spekulasjonens klassedynamikk

Av Nick Beams, 30 December 2020

Året avsluttes midt under den største økonomiske sammentrekningen siden Den store depresjonen på 1930-tallet, men Wall Street avslutter året på rekordhøyt nivå.

New York Times gjør medisinske arbeidere til syndebukker for dr. Susan Moores tragiske død

Av Benjamin Mateus, 30 December 2020

New York Times har brukt dr. Moores tragiske død for å promotere avisas rasistiske narrativ om det amerikanske samfunnet og Covid-19-pandemien.

Ett år inn i pandemien, 65 000 dødsfall i USA på én måned

Av Andre Damon, 29 December 2020

Ett år etter at de første tilfellene av Covid-19 ble identifisert i Kina var desember den dødeligste måneden for pandemien, både i USA og resten av verden.

Trump benåder Blackwater-mordere for Nisour Square-massakren

Av Patrick Martin, 24 December 2020

De fire leiesoldatene, alle tidligere US marines, drepte 14 ubevæpnede irakere i en uprovosert nedslakting i Bagdad i 2007.

Kongressen til Amerikas arbeidere: «La dem spise kake»

Av Niles Niemuth, 23 December 2020

Mens Kongressen bruker penger som vann for å støtte opp big business, og Federal Reserve sluser billioner inn i aksjemarkedet, blir ingenting gjort for å skåne arbeiderklassen.

Der oligarkene tjener billioner tilbyr Kongressen de arbeidsløse småpenger

Av Patrick Martin, 22 December 2020

Det viktigste faktum om lovproposisjonen på $ 900 milliarder for koronavirus-nødbistand som ble loset gjennom Representantenes hus mandag kveld er at beløpet er grovt utilstrekkelig for å imøtekomme de enorme sosiale behovene som pandemien har eksponert.

Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!

Av Robert Stevens, 21 December 2020

Med sykehus som allerede er overveldet over hele verden slår forskere alarm om en ny, mer overførbar variant av Covid-19 som har dukket opp i Storbritannia, og har ført til en vesentlig økning av infeksjoner.

World Socialist Web Site og krisene i 2020

Av David North, 19 December 2020

Pandemien i 2020 har avslørt for hele verden den uforsonlige økonomiske, sosiale og moralske kløfta som skiller det kapitalistiske pådrivet for profitt fra de mest essensielle behovene til det overveldende flertallet av menneskeheten.

«Vi vil ha dem smittet»: Hvordan USA kom til 300 000 Covid-19-dødsfall

Av Andre Damon, 18 December 2020

Den massive spredningen av Covid-19 i USA er resultatet av en bevisst politikk med ofring av liv for å beskytte storselskapers profittinteresser.

Nesten 1 000 daglige Covid-19-dødsfall i Tyskland: Det kriminelle resultatet av å holde næringsvirksomheter og skoler åpne

Av Christoph Vandreier, 17 December 2020

Hver eneste dag uten at det iverksettes nødtiltak for å stoppe pandemien betyr ytterligere tusener av dødsfall.

Treff nødtiltak for å redde liv! Steng skoler og steng ned ikke-essensiell produksjon! Full kompensasjon for arbeidere!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 16 December 2020

Hver eneste dag foruten at det iverksettes nødtiltak for å stoppe pandemien betyr ytterligere tusener av dødsfall.

Etter valgdelegatkollegiets bekreftelse av Det demokratiske partiets seier

Biden stavrer mot Det hvite hus

Av Patrick Martin og Joseph Kishore, 15 December 2020

Biden forsøkte i sine bemerkninger mandag kveld å dekke over det amerikanske demokratiets kollaps med appeller om «enhet».

Stopp bølga av død! Avvis pandemiprofitørenes politikk!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 12 December 2020

Hundretusenvis av liv kan reddes såfremt det iverksettes akutt-tiltak, men arbeiderklassen må gripe inn med sitt eget program i opposisjon mot styringsklassen og kapitalistsystemet.

Europas Covid-19-dødstall nærmer seg en halv million

Av Johannes Stern, 11 December 2020

To uker før jul raser Covid-19-pandemien ute av kontroll i Europa.

Hendene vekk fra Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 10 December 2020

SEP fordømmer det fascistiske politiraidet mot Jones’ hjem, som har til hensikt å undertrykke hennes arbeid som avslører spredningen av Covid-19 i Florida, og i grunnskoler over hele USA.

Pandemien og normaliseringen av død

Av Andre Damon og David North, 9 December 2020

Kravet fra det politiske etablissementet og foretaksmediene om at samfunnet må prioritere «økonomien» fremfor bevaringen av menneskeliv innebærer at massedød i det alt vesentlige er nødvendig og uunngåelig.

Trump ansporer til fascistvold i Georgia

Av Patrick Martin, 7 December 2020

Trump oppfordret i hans første tale på et valgstevne siden nederlaget i 2020-presidentvalget i november til å omvelte valgresultatet, han forlangte «hevn» mot hans politiske motstandere og snakket om å sende «militæret» til «radikale venstre» byer.

Covid-19-pandemien og den globale gjenoppblomstringen av klassekamp

Keith Jones, 5 December 2020

Bare i løpet av de elleve siste dagene har titalls millioner sluttet seg til streiker eller masseprotester.

Kapitalismens vinter av død

Umiddelbar handling er nødvendig for å redde hundretusenvis av liv!

Av Uttalelse fra Socialist Equality Party, 4 December 2020

Med mindre det treffes presserende nødvendige hastetiltak for å stenge ned ikke-essensiell produksjon, kan en kvart million liv gå tapt for Covid-19-pandemien i løpet av de tre neste månedene.

Donald Trumps Mein Kampf

Av Patrick Martin, 3 December 2020

Trump oppfordrer bevisst fascistiske krefter med hans grunnløse påstander om et «stjålet valg».

Koronaviruspandemien og saken for ekspropriering av finansoligarkiet

Av Erik London, 2 December 2020

Samtidig med stigende antall dødsfall i alle land har styringsklassen benyttet seg av pandemien for å orkestrere en overføring av rikdom uten sidestykke, fra arbeiderklassen til de rike.

Nei, det er ikke trygt å gjenåpne skoler

Av Andre Damon, 1 December 2020

Til tross for en måneder-lang mediekampanje som har hevdet at det er trygt å gjenåpne skolene har enhver anerkjent vitenskapelig studie vist at nedstenging av skoler er en av de mest effektive måtene å få demmet opp for pandemien.

Gjenåpning av skoler i New York City midt under en eksplosjon av koronavirustilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall

Av Bryan Dyne, 30 November 2020

Borgermester Bill de Blasios kunngjøring er en advarsel til arbeiderklassen i USA og internasjonalt om at selv om mange koronavirusvaksiner nå nærmer seg fullføring vil arbeidere og ungdommer fortsatt sendes til arbeidsplasser og skoler for unødvendig å bli syke og dø.

200 år siden Friedrich Engels’ fødsel

Av Peter Schwarz, 29 November 2020

Engels, født den 28. november 1820, var medstifter av den vitenskapelige sosialismen sammen med sin venn Karl Marx, som var to-og-et-halvt år eldre enn ham. To-hundre-år senere er deres livsverk av brennende dagsaktuell relevans.

Politiets antiflyktning-opptøyer i Paris: En advarsel til arbeiderklassen

Av Alex Lantier, 27 November 2020

Det oppstår en ustoppelig konflikt mellom arbeiderklassen og finansaristokratiet, med mektige deler som støtter oppbyggingen av en fascist-politistat.

Hva de rike er takknemlige for

Av Andre Damon, 26 November 2020

Samtidig med masseledighet, sult og død feirer USAs finansoligarki et kjempeår.

Joe Bidens kabinett: En regnbuekoalisjon av imperialistreaksjon

Av Eric London, 25 November 2020

Nomineringen av ei rekke høyreorienterte kvinner og menn med minoritetsbakgrunn som representanter for militær-etterretningskomplekset legemliggjør og avslører identitetspolitikkens høyreorienterte essens.

Thanksgiving i Amerika: Massive matkøer og utkastelser, og bistandsytelser som utløper

Av Kate Randall, 23 November 2020

Der økningen av Covid-19 sykehusinnleggelser og dødsfall fortsetter uforminsket konfronterer arbeiderklassefamilier over hele USA sult og fattigdom, i en målestokk ikke sett siden 1930-tallets store depresjon.

Der europeiske regjeringer presiderer over massedød må arbeidere slåss for nedstenging av ikke-essensiell produksjon og skoler

Av Jordan Shilton, 20 November 2020

Voksende antall arbeidere og ungdommer støtter kravet om nedstenging av ikke-essensiell produksjon og stans av tilstedeværende undervisning på skolene, for å begrense pandemien og få den under kontroll.

Midt under valgkuppkomplott truer Trump med katastrofal krig mot Iran

Av Bill Van Auken, 18 November 2020

Bombing av Natanz, eller et hvilket som helst annet iransk atomanlegg, ville være en krigsforbrytelse av verdenshistoriske proporsjoner.

Trump-rådgiver oppfordrer folk til å «reise seg» mot koronavirusrestriksjoner

Av Patrick Martin, 17 November 2020

Dr. Scott Atlas, den øverste «rådgiveren» for koronavirus i Det hvite hus, ba folket i Michigan om å «reise seg» mot de nye folkehelsetiltakene bekjentgjort av Demokrat-guvernøren Gretchen Whitmer.

Pandemien og Trumps komplotter

Av Joseph Kishore, 16 November 2020

Tre hendelser de siste tre dagene satte lys på karakteren av Trumps konspirasjoner etter valget, og på de sosiale og økonomiske interessene som driver dem.

Steng ned alle ikke-essensielle arbeidsplasser! Full kompensasjon for arbeidere og småbedrifter!

Av Andre Damon, 14 November 2020

Alle deler av styringsklassen er imot å iverksette tiltak som er nødvendige for å demme opp for pandemien. Det er derfor arbeidere må iverksette nødtiltak.

Over 300 000 koronavirusdødsfall i Europa: Kapitalismens forbrytelse mot menneskeheten

Av Will Morrow, 13 November 2020

De tusenvis av dødsfall som nå finner sted hver dag var ikke uunngåelige; de er produkt av den europeiske styringsklassens bevissts politikk.

Arbeideres liv er uerstattelige! Til handling for å stoppe Covid-19-pandemien!

Av Marcus Day, 12 November 2020

Det blir stadig tydeligere at industrianlegg og andre store arbeidsplasser er vesentlige vektorer for virusoverføring, til tross for de løgnaktige påstandene fra selskapsdirektører og fagorganisasjonsansvarlige om at effektive sikkerhetsprotokoller er på plass.

Stopp Trumps konspirasjon for nulling av 2020-valget!

Av Socialist Equality Partys (US) Politiske Komité, 11 November 2020

Begivenhetene de siste 48 timene har gjort det klart at president Donald Trump nekter å akseptere valgnederlaget og er aktivt engasjert i et kuppkomplott for å oppheve valgresultatet og etablere et personalistisk diktatur.

Mulig gjennombrudd for Covid-19-vaksine gjør nå tiltak for å stoppe virusspredningen mer presserende

Av Andre Damon, 10 November 2020

Kunngjøringen om fremskritt for en Covid-19-vaksine gjør det desto mer presserende nødvendig med hastetiltak for å stoppe spredningen av viruset inntil vaksinen er allment tilgjengelig.

Med Covid-19 til værs i verden setter regjeringer profitter foran liv

Av Andre Damon, 9 November 2020

Denne helgen nådde verden milepælen 50 millioner rapporterte tilfeller av Covid-19, og antallet dødsfall passerte 1,25 millioner, der Amerika og Europa står overfor den verste fasen av pandemien hittil.

Biden appellerer for «enhet», der velgerne avviser Trump

Av Eric London, 8 November 2020

Det er ei enorm kløft mellom sentimentene som fikk millioner av arbeidere og ungdommer til å stemme mot Trump og bekymringene til styringsklassens fraksjon representert av Det demokratiske partiet.

Bak forsinkelsene av amerikanske valgresultater

Av Joseph Kishore, 7 November 2020

Bak kulissene pågår det for tiden intense diskusjoner om hvordan å løse den uforlignelige politiske krisen i USA, og om utformingen av enhver fremtidig Biden-administrasjon.

2020-valgresultatene i USA torpederer narrativet om identitetspolitikk

Av Eric London, 6 November 2020

En undersøkelse av valgresultatene støtter ikke det hudfargebaserte narrativet som dominerer politikken til Det demokratiske partiet og de politiske vedhengene.

Preliminære observasjoner om presidentvalget i USA

Av Patrick Martin, 5 November 2020

Det amerikanske presidentvalget var per tidlig onsdag morgen uavklart. At det var så knappe marginer er imidlertid en knusende tiltale av Det demokratiske partiet.

Trumps nekting å trekke seg setter scenen for ettervalgkrise

Av Joseph Kishore og David North, 5 November 2020

Mens det synes som Det demokratiske partiets kandidat Joe Biden er på randen til å vinne nok delstater til å bli valgt til president, vil Trumps nekting av å akseptere resultatene intensivere den politiske krisen.

Europas Covid-19-pandemi spinner ut av kontroll

Av Alex Lantier, 3 November 2020

De europeiske regjeringenes pretensjoner om å ha håndtert pandemien mer intelligent enn Trump-administrasjonen har blitt avslørt som et kynisk og dødelig bedrageri.

Pandemien og SEPs politiske historikk i 2020-valget

Av David North, 2 November 2020

David North, styreleder for Socialist Equality Party (US), åpnet på søndag partiets siste offentlige møte for 2020-valget, der han i sin tale fastslo: «En stor historisk krise – og pandemien er av denne størrelsesordenen – åpenbarer og setter alle partiers perspektiver og programmer på prøve.» Utviklingsforløpet har berettiget Socialist Equality Partys perspektiv og program.

Jeremy Corbyn suspendert av Labour-lederskapet i det seneste vanviddet under blairistenes antisemittisme-heksejakt

Av Chris Marsden, 30 October 2020

Det politiske påskuddet Corbyns suspendering ble begrunnet med, som var påstander om at det eksisterte en utbredt «venstre-antisemittisme» i Labour Party under hans lederskap, er en bakvaskelse ikke bare mot Corbyn, men mot utallige partimedlemmer.

Med Covid-19 til værs i Europa beskytter regjeringer profitter før liv

Av Johannes Stern og Alex Lantier, 29 October 2020

Såfremt ikke gjenoppblomstringen av Covid-19 på tvers av Europa stanses er det snakk om bare få uker før sykehus blir overveldet og masser av mennesker blir avskåret fra behandling.

Med valgdagen som nærmer seg, konspirerer Trump for å avvise folkets valg

Av Socialist Equality Partys Politiske Komité, 28 October 2020

Mens Trump konspirerer for å forbli ved makten og omvelte resultatene av et valgnederlag gjør Demokratene alt hva de kan for å avvæpne og blokkere folkelig opposisjon i arbeiderklassen.

Trump eskalerer kupp-planlegging med innsverging av Høyesterettsdommer Amy Coney Barrett

Av Patrick Martin, 27 October 2020

Innsettingen av Høyesterettsdommer Amy Coney Barrett, uten noen vesentlig motstand fra Demokratene, er et viktig skritt i Trumps planer om å kapre presidentvalget.

Relanseringen av World Socialist Web Site og sosialismens fremtid

Av David North, 26 October 2020

Relanseringen av WSWS og veksten av nettstedets innflytelse gjenspeiler en prosess av politisk masseradikalisering under betingelser av den største krisen siden 1930-tallet.

Med det nærmende valget intensiverer New York Times sin antiRussland-desinformasjonskampanje

Av Joseph Kishore – SEPs kandidat for president i USA, 24 October 2020

Propagandakampanjen fra Times og amerikanske etterretningsagenturer er innrettet på å få utkjempet konflikter innen styringsklassen over utenrikspolitikk, samtidig som den avleder oppmerksomheten fra Trumps pågående konspirasjoner.

Ti år siden WikiLeaks og Julian Assange publiserte Irak-krigsloggene

Av Oscar Grenfell, 23 October 2020

Publiseringen var et uforgjengelig bidrag til kampen mot imperialistisk militarisme, som krigsforbryterne og deres politiske representanter aldri har tilgitt Assange for.

Nigerias regjering går til massakre av demontranter som protesterer mot politibrutalitet

Av Bill Van Auken, 22 October 2020

Nigerias protester mot politibrutalitet blir også drevet frem av folkelig raseri over en arbeidsledighet av masseskala, en endemisk fattigdom og den uforlignelige sosiale ulikheten i Afrikas største land.

Pianisten Igor Levit og forsvaret av kultur mot fascisme

Av David North og Clara Weiss, 22 October 2020

Levit har fremstått som en kraftfull stemme mot nynazismens gjenoppblomstring i Tyskland, som finner sitt mest forvorpne uttrykk i den voksende politiske makten til Alternative für Deutschland.

Demokratene oppfordrer til «tålmodighet» mens Trump går frem med sitt kuppkomplott

Av Eric London, 20 October 2020

Det demokratiske partiet nektet i et posisjonsdokument utgitt på mandag å referere til det pågående komplottet mot Whitmer, der de bagatelliserer trusselen om diktatur som «desinformasjon».

Trump eskalerer trusler om vold og diktatur

Av Patrick Martin, 20 October 2020

I delstaten der hans ytrehøyresupportere planla drap av guvernøren fornyet Trump sine appeller om vold og hans fordømmelser av sosialisme.