Prvomajski miting 2015 i borba protiv imperijalističkog rata

26 May 2015

Međunarodni Komitet Četvrte Internacionale je 3. maja održao godišnji međunarodni prvomajski onlajn miting. U atmosferi nemilosrdne eskalacije vojnog nasilja u cijelom svijetu, miting je pružio sveobuhvatnu globalnu analizu uzroka rata i odaslao hitan poziv za novi anti-imperijalistički i socijalistički pokret međunarodne radničke klase.

Miting je naišao na značajnu podršku, okupljajući oko 1.600 radnika i mladih ljudi iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike iz svake države u Sjedinjenim Državama, zatim iz Kanade, Evrope, Indije, Šri Lanke, Australije i Novog Zelanda, te iz zemalja diljem Azije, Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike. Među više od 400 objavljenih komentara na internetu su pozdravi iz Turske, Tajlanda, Južne Afrike, Gane, Saudijske Arabije, UAE, Španije, Francuske, Belgije, Norveške i Venecuele.

Usred beskrajne ratne propagande iz svih većih i manjih kapitalističkih sila, slušaoci mitinga predstavljaju sve veći bijes i protivljenje širom svijeta imperijalističkom nasilju i napadu bez kraja na društvena i demokratska prava radničke klase.

Govori – iznešeni od dvanaest predstavnika Međunarodnog Komiteta Četvrte Internacionale (ICFI) iz SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Novog Zelanda, Australije i Šri Lanke su pokrili ogroman raspon međunarodnih političkih i istorijskih pitanja. Inzistiralo se na prikazivanju da sve veća opasnost od svjetskog rata se nalazi u samom centru velikog broja društvenih i političkih pitanja sa kojima se suočava radnička klasa.

U svom uvodnom izvještaju, David North, predsjednik međunarodnog uredničkog odbora WSWS, je analizirao eksplozivnu eskalaciju militarističkog nasilja koje predvodi SAD i druge velike imperijalističke sile. U skoro petnaest godina od kako je počeo “Rat protiv terorizma” koji je “poslužio kao povod za razuzdavanje američke vojne moći u cijelom svijetu”, istakao je North, samo SAD su izvršile invaziju na Irak i Afganistan i sprovele operacije protiv Sirije, Jemena, Libije i bezbroj drugih zemalja.

Tokom prošle godine, posebno “rat protiv terorizma” je metastazirao u sve izravniji sukob sa Rusijom i Kinom. Sukob sa Rusijom kroz militarizaciju istočne Evrope nakon prevrata 2014. u Ukrajini, dok sa Kinom kroz SAD “rebalans prema Aziji” i sklapanje vojnih saveza u azijsko pacifičkom regionu. North je upozorio da, imperijalizam sa izvanrednom nesmotrenošću, priprema teren za sukob sa silama koje posjeduju nuklearno naoružanje, što bi ugrozilo samu budućnost ljudske civilizacije.

Nick Beams, vođa australijskog SEP-a i član međunarodnog uredničkog odbora WSWS je povezao globalni ratni pogon sa produbljivanjem svjetske ekonomske krize. U skoro sedam godina od financijskog kolapsa 2008., on kaže, vidimo nevjerojatan porast ekonomskog parazitizma i socijalne nejednakosti, dok financijska aristokracija nastoji da riješi suštinske kontradikcije svjetskog kapitalizma kroz mehanizme ratova i policijski oblik vladavine.

Ostali govornici su razmotrili utjecaj globalnog srljanja prema ratu u pojedinim regionima svijeta. Wije Dias, generalni sekretar Socijalističke Stranke Jednakosti u Šri Lanki je govorio iz Colomba u isto vrijeme dok se američki državni sekretar John Kerry nalazio tamo kao Vašingtonov izaslanik u naporima da osigura to ostrvo kao strateškog partnera u kampanji izolacije Kine.

Sljedeći govornik je bio Uli Rippert, nacionalni sekretar Partei für Soziale Gleichheit (PSG). On je pregledao pokušaje njemačke vladajuće elite da operu zločine nacista u drugom svjetskom ratu, kako bi mogli da otklone sva ograničenja njemačkom imperijalizmu danas. Chris Marsden, nacionalni sekretar SEP-a u Britaniji, je dao pregled ogromne društvene i političke krize u Britaniji, dok je Bill Van Auken detaljno objasnio utjecaj sukoba između SAD i Kine u Latinskoj Americi.

Tom Peters, član Međunarodnog Komiteta u Novom Zelandu je pregledao "uzavreli kotao napetosti i suparništava" u Aziji, koje su uslijedile nakon američkog rebalansa. On je istakao da, poput Njemačke, Japan također pokušava da odbaci sva ograničenja u vezi upotrebe vojne sile.

Zamjenik nacionalnog sekretara SEP-a u Britaniji, Julie Hyland i Johannes Stern iz PSG-a su dali snažne govore u vezi katastrofa koje su SAD i Evropske sile nanijele Bliskom istoku i sjevernoj Africi. Oni su razmotrili način na koji su sektaški sukobi podgrijavani od strane SAD-a u cijeloj toj regiji proizveli katastrofu, dok evropske vladajuće klase ohrabruju ekstremne nacionalističke i fašističke tendencije u stravičnom napadu na izbjeglice koje bježe od imperijalističkih zločina.

Ovi govori ne samo da su dali objektivnu analizu kapitalističke krize i imperijalističkog ratnog pogona, već su također istakli put naprijed za radničku klasu. U svom govoru, North je insistirao da reakcionarni nacionalizam Putinovog režima ili jednako reakcionarna vojna potrošnja Kine, ili bilo koja politika nacionalnih kapitalističkih vlada ne mogu da zaustave imperijalizam. To može jedino međunarodna radnička klasa, organizirana i mobilizirana na socijalističkom i revolucionarnom programu.

Peter Schwarz je, ispitujući napade na socijalna prava radničke klase u cijeloj Evropi, u svom izvještaju sažeo iskustva Sirice u Grčkoj, političkog prestavnika međunarodne tendencije pseudo-lijevih organizacija koje su se integrirale u okvire buržoaske vladavine. Upravo kada Sirica sprovedi diktate evropskih banaka u Grčkoj, kazao je on, organizacije više srednje klase podržavaju imperijalističke operacije u Libiji, Siriji i Ukrajini. Čak i kada je opasnost od svjetskog rata dostigla nivo koji nije zabilježen još od 1939. ili 1914., ovi takozvani lijevi elementi ne pružaju nikakav otpor.

Cjelokupan miting je bio jedinstven: bazirajući se na trezvenoj i objektivnoj procjeni ozbiljnosti situacije u svijetu, zalagao se za nužnost socijalističke revolucije. Govornici su objasnili da ista kriza koja proizvodi svjetski rat također gura radničku klasu u revolucionarne borbe.

Nacionalni sekretar SEP-a (SAD) Joseph Kishore je u završnoj riječi mitinga dodao da je središte svjetskog imperijalizma, SAD, istovremeno kotao socijalnog nezadovoljstva. Američka radnička klasa, koju je on opisao kao “uspavani div svjetske politike,” počela je da se budi, što se vidi u erupciji nezadovljstva zbog nedavnog policijskog ubojstva u Baltimoru, u državi Merilend. Kishore je dodao da isti klasni sukobi postoje u svakoj zemlji, stvarajući objektivne temelje za rušenje svjetskog kapitalizma.

Sam karakter mitinga – sadržan u govorima i globalnom sudjelovanju – je ukorijenjen u internacionalnoj perspektivi Međunarodnog komiteta, zasnovanoj na marksističkoj perspektivi i istorijskoj tradiciji trockističkog pokreta. Trocki je nakon završetka ruske revolucije naveo da je značaj prvog maja u “pripremi terena koji će da privuče [radnike svih zemalja] u jednu zajedničku međunarodnu proletersku organizaciju revolucionarnog djelovanja sa jednim centrom i jednom svjetskom političkom orijentacijom.” Prvomajski miting 2015. ICFI-a i WSWS, označava konkretan izraz tog fundamentalnog cilja međunarodnog socijalističkog pokreta.

Svaki govornik na mitingu je istakao osnovni problem koji suočava međunarodnu radničku klasu: problem revolucionarnog vođstva. Da bi se izvršili ovi monumentalni zadaci koje historija stavlja u prvi plan i da bi se okončala katastrofa koju kapitalističkog sistem stvara, radnička klasa mora biti prožeta istorijskim znanjem i naoružana revolucionarnim programom. To zahtjeva oživljavanje tradicija internacionalnog socijalizma, oličenog i zastupanog od strane Međunarodnog Komiteta Četvrte Internacionale. Ne postoji ni jedan drugi pokret u svijetu koji danas barem upozorava na imperijalističku opasnost, a kamoli da može da pruži političku perspektivu za odupiranje.

Na kraju svog uvodnog govora, David North je izvukao analogiju sa cimervaldskom konferencijom septembra 1915. Trideset i osam ljudi se okupilo u švicarskom selu godinu dana nakon početka prvog svjetskog rata u vidu rasprave programa koji bi bio vodič u opoziciji protiv rata. Od te grupe, delegacija predvođena Lenjinom se sastojala od samo pet ljudi. Objektivni događaji su dali temelje za transformaciju ovog malog pokreta – ali vođenog ispravnom političkom perspektivom sa orijentacijom prema međunarodnoj radničkoj klasi – u vođstvo masovnog revolucionarnog pokreta.

Objašnjavajući lekcije ovog istorijskog iskustva, North je završio sa sljedećim:

Postoje trenuci u historiji kada mase krenu naprijed i probiju barijere nametnute od strane tlačitelja. Mi se približavamo tome historijskom trenutku. Značajno je da danas ima više od 38 ljudi – daleko više nego 5 ljudi – koji prisustvuju ovom mitingu. Svi vi, dragi drugovi i prijatelji iz cijeloga svijeta, koji ste se danas uključili, morate da vidite sebe i da djelujete kao delegati koji će da predstavljaju i da se bore za program Međunarodnog Komiteta Četvrte Internacionale. Pozivamo vas da se neumorno borite za podizanje političke svijesti radničke klase i omladine. Mjesta nema za pasivnost ili fatalizam.

Objektivne kontradikcije kapitalizma će dati moćni impuls za radikalizaciju radničke klase. Ali mi moramo da intervenišemo u borbama koje će da se razviju unošenjem svjesne revolucionarne socijalističke orijentacije. Veliki zadatak i također neizbježna odgovornost koja suočava sve one koji razumiju istorijsku situaciju i koji se slažu sa perspektivom i programom svjetskog socijalizma je da vode “rat protiv rata”, da se pridruže Četvrtoj Internacionali i da pomognu u njenoj izgradnji svjetske partije socijalisticke revolucije.

Govori iznešeni na mitingu će biti objavljeni na World Socialist Website u narednih sedmicu dana. Pozivamo sve naše čitaoce da ih prouče, da razmisle o političkim pitanjima koje oni predstavljaju i da donesu odluku da se pridruže Socijalističkoj Partiji Jednakosti u svojoj zemlji ili regiji i da učestvuju u borbi za izgradnju ICFI.

Uredništvo WSWS