Bosnia and Herzegovina

MMF i EU vuku sve konce u izborima u Bosni

Autor Paul Mitchell, 14 October 2014

Koje god stranke ili individue preuzmu državni aparat nakon izbora, Međunarodni Monetarni Fond i Evropska unija će nastaviti da diktiraju ekonomsku i socijalnu politiku.

Bosanski pseudo-lijevi galopiraju udesno

Autor Ognjen Marković, 16 September 2014

Izgradnja istinski revolucionarne partije je moguća jedino na osnovu čvrstih istorijskih principa i teorijskih postignuća izborenih kroz generacije klasne borbe. Nasuprot raznim pseudo-ljevičarima, jedino Međunarodni Komitet Četvrte Internacionale, koji izdaje World Socialist Web Site, je vođen takvom perspektivom i zasnovan je na takvim principima.