Socialist Equality Party

Šta su to pseudo lijevi?

Autor Urednički odbor WSWS, 1 August yyyy

U proteklih nekoliko godina WSWS je razvio koncept međunarodne političke tendencije koju smo opisali kao „pseudo lijevi“, a od kojih je Sirica samo jedan primjer.

Dvadeset godina od raspada SSSR-a

Kriza kapitalizma i radikalizacija radniče klase u 2012.

Autor David North, 1 July yyyy

Objavljujemo izvještaj koji je David North, predsjednik Međunarodnog uredničog odbora Svjetskog Socijalističog Vebsajta (WSWS) i nacionalni predsjednik Socijalističe Partije Jednakosti (SEP) Sjedinjenih Država, podnio na nizu regionalnih sastanaka SEP-a tokom Januara 2012.