Obituaries

Tatjana Ivarovna Smilga-Polujan: 22. maj 1919 – 27. septembar 2014

Autor Clara Weiss, 28 October 2014

Tatjana Smilga je posvetila cijeli svoj život ponovnom uspostavljanju istorijske istine o svima onima koji su pobijeni i čija je imena ukaljala staljinistička reakcija.