Svjetska Ekonomija

Sukob oko kineske Azijske investicione banke

Autor Nick Beams, 7 April 2015

SAD su pretrpele “bolno odbacivanje od nekih od svojih najbližih saveznika.” Kako će odgovoriti? Ne ekonomskim ustupcima, već jačanjem političkih i vojnih provokacija.

2014-2015: Rezultati i prospekti

Autor David North i Joseph Kishore, 30 January 2015

U prvih 15 godina 21. vijek je opovrgao, i to na najporazniji način, trijumfaliste 'kraja istorije' koji su nakon raspada Sovjetskog Saveza proklamovali da kapitalizam i buržoaska demokratija predstavljaju nenadmašne vrhunce ljudskog postignuća.

Ekonomski uzroci srljanja ka ratu

Autor Nick Beams, 14 October 2014

Nastavak pada globalnog ekonomskog rasta znači da će militarizam da se intenzivira u narednom periodu, stvarajući uslove za izbijanje novog svjetskog rata.

Glavni ekonomista MMF-a otkriva teorijsko bankrotstvo

Autor Nick Beams, 25 September 2014

Bankrotstvo buržoaske ekonomske misli je ukorijenjeno u samim klasnim interesima koje zastupa i brani. Sve njene teorijske permutacije i kombinacije su zasnovane na nenaučnoj koncepciji da kapitalizam nije istorijski način proizvodnje, već jedini racionalni i stoga istorijski održiv oblik društveno-ekonomske organizacije.