WSWS : @Lšn`g`ry : @n`v#MbR 2001

@l~k sm`jv` @vB ad@Y @Lšn`g`ry - Ahl: @n`v#MbR 2001

@Lšn`g`ry, @l~k sm`jv` @vB ad@Y Ahl X`;`@vN pl ym n a @vN @g`kr qKv.

@Lšn`g`r@Y a@nW m`svlt y`mt av\& nM
@Lšn`g`r@Y m`k @g`vt yNn.

2001 @n`v#MbR 30

/ lAk`@V sspt @Q\p`lkv ug#N h`ryK

2001 @n`v#MbR 27

k`L v#@mN a#F{S}`n@Y @Q\p`lk @p`ry @V

2001 @n`v#MbR 20

qhS gnN ߿y` ag` qmN lAk`v a`Rk v#mK l t

2001 @n`v#MbR 09

 pp`lny a#mk` jnw`v @gn yN@N @k`bt q?

2001 @n`v#MbR 02

@tNDS pQ[y > v# t

2001 @n`v#MbR 06

eKsW jnpq r`j& @LkM@G pSw`n sh iNy` sAc`ry a`wN smny mt a@p`@h`sW @v