World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2015/nov2015/ford-n28.shtml

UAW’nin Ford’daki gayri meşru oylaması

Mücadeleyi ileriye taşımak için taban-fabrika komiteleri oluşturun!

Jerry White
28 Kasım 2015
İngilizce’den çeviri (24 Kasım 2015)

WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni, Ford işçilerini, bu bildiriyi fabrikalardaki işçi arkadaşlarına dağıtmaya çağırır. Bildiriyi pdf formatından indirin.

Geçtiğimiz haftanın sonunda Birleşik Otomotiv İşçileri sendikası (UAW) tarafından ilan edilen Ford’daki oylama sonuçlarının hiçbir meşruluğu yoktur.

Oylamanın son günlerinde UAW’nin iddia ettiği “evet” oylarının oranı, inandırıcı değildir. Ford işçilerinin yüzde 85’inin halihazırda oy vermiş olması ve geçtiğimiz hafta toplu sözleşmenin yenilgisinin olgunlaşmasıyla birlikte, Ford Rouge tesisindeki (600. Şube) işçiler, UAW’ye anlaşmanın yüzde 51’lik kıl payı bir oranla geçtiğini ilan etmeye zar zor yetecek oyları verecek şekilde, onu sözde ezici çoğunlukla desteklemişler.

İşçiler, kalemle işaretli sayısız oy pusulasının sandığa oy doldurmayı kolaylaştıracak şekilde öylece kovalara atılmış olduğunu bildirdiler. Oy kullananlar, toplu sözleşmenin reddedilmesinin onların işlerini kaybetmesi anlamına geleceği tehdidinde bulunan yetkililerin baskısıyla karşılaştılar. Diğer işçiler, sendika şube yetkililerinin, “evet” oyu kampanyası yapmak için Ford Rouge tesisinin etrafında arabayla dolaştıklarını bildirdiler.

Dahası, 600. Şube’deki oylama (UAW Başkan Yardımcısı James Settles’ın yönetim merkezi), aniden, UAW’nin anlaşmanın geçirilmesi için tam olarak kaç oyun gerektiğini anlaması adına, ulusal ölçekteki son oylamaya kadar ertelendi.

Bu haberler, olup bitenler üzerine bir cezai soruşturma başlatmak için yeterince kanıt sunmaktadır.

Settles, Cuma günü, anlaşmanın “demokratik ve dürüst bir süreç yoluyla” onaylanmış olduğunu ilan etti ve alaycı bir şekilde, UAW’de “üyelerden daha yüksek bir otoritenin olmadığı”nı ekledi.

Ne yalanlar! Oy pusulası doldurma konusu bir kenara bırakıldığında, bütün toplu sözleşme onayı, hilekarlıkla ve tehditlerle karakterize edilmiştir. Ford toplu sözleşmesi, bizzat sendikanın belirttiği rakamlarla bile, UAW’nin anlaşmaları geçirmek amacıyla aşmaya çalıştığı kitlesel muhalefetle karşılaşmıştı.

Ford oylaması, UAW’nin toplu sözleşmenin vasıflı işçiler tarafından reddedilmesini hükümsüz kıldığı General Motors’ta yapılan bölünmüş bir oylamanın ardından gerçekleşti. Toplu sözleşme, Fiat Chrysler’de, anlaşmayı pazarlamak için kiralanmış bir halkla ilişkiler firmasının yardımıyla geçirilmeden önce yenilgiye uğratılmıştı.

UAW, bu oylamalar sürecinde, anlaşmaları işçilere tüm detayları incelemek için zaman vermeksizin aceleyle geçirmek için, gerçeği işçilerden gizledi, grev için sahte son tarihler, “son dakika” anlaşmaları ve düzmece “önemli noktalar” yayınladı. Sendika, ekonomik şantaja başvurdu; işçilerin “hayır” oyu vermesi halinde fabrikaların kapatılacağı ya da UAW’nin grev ilan ederek işçileri 600 milyon dolarlık grev fonundan verilecek çok küçük bir ücretle grev çadırlarında haftalarca veya aylarca yalıtılmışlığa terk edeceği tehdidinde bulundu.

UAW, başından sonuna kadar, tüm siyaset kurumuyla birlikte otomotiv işçilerine yönelik saldırıyı bir bütün olarak işçi sınıfına yönelik saldırının son derece önemli bir bileşeni olarak gören otomotiv şirketleriyle ve Obama yönetimiyle yakın çalışma içinde oldu.

UAW’nin otomotiv işçilerine yönelik düşmanlığı ve kini, şirket patronlarının ve zengin hissedarlarınkinden daha az değildir. Ucuz emek taşeronlarının bir şirket kuruluşundan başka bir şey olmayan bu sözde sendika içinde demokratik hesap verebilirliğin zerresi bulunmamaktadır.

Otomotiv İşçileri Bülteni, Ford’daki ve diğer şirketlerdeki otomotiv işçilerini, otomotiv işçilerini sınıf işbirliğine değil sınıf mücadelesi yöntemleri temelinde birleştirmek üzere taban-fabrika komiteleri oluşturmaya çağırır.

İşçiler, üretim birimlerinde, onları gerçekten temsil eden, demokratik, üyeler tarafından kontrol edilen, bütün otomotiv işçilerini ABD ve uluslararası işçi sınıfının diğer kesimleriyle birleştiren, sınıf bilinçli politikalar izleyen ve şirketlerin, medyanın ve onların UAW’deki uşaklarının saldırılarıyla ve sosyalizm karşıtı propagandasıyla sindirilemeyen örgütlere olan ihtiyacı derinden hissediyorlar.

UAW’deki bürokratik dangalaklar, toplu sözleşmeyi Ford üzerinden geçirerek, otomotiv üretimini daha fazla yeni bir sanayi köleliği biçimine dönüştürmede otomotiv şirketlerine yardım etme planlarını kolayca ilerletebileceklerini umuyorlar. Onlar, dolandırıcılık ve zor yoluyla muhalefetin üstesinden gelebileceklerini ve otomotiv işçilerinin öfkesinin sadece “ortalığı karıştıran dışarıdaki gruplar”ın ürünü olduğunu düşünüyorlar.

Onlar hoşlansalar da hoşlanmasalar da, muhalefet var ve büyüyecek. Zorlu görev, bu direnişi birleştirmek, ona örgütsel bir biçim ve uğruna mücadele edilecek bir program kazandırmaktır.

WSWS ve Otomotiv İşçileri Bülteni, mücadeleyi ileriye taşıma yolunda işçilere yardım etmek için elinden geleni yapacaktır.Telif Hakkı 1998-2015, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır