İklim Değişikliği

Avustralya’daki yangın felaketi egemenlerin emekçilere yönelik kayıtsızlığını sergiliyor

James Cogan, 9 Ocak 2020

Siyasi açıdan, 2019–2020 yangın krizinin en önemli ve kalıcı yönü, işçi sınıfı çoğunluğu ile üretici güçleri kontrol eden ve hükümetin politikasını belirleyen mali sektör ve şirket oligarşisi arasındaki uçurumu açığa vurmuş olmasıdır.

Kapitalizm ve iklim felaketi: Dünya çapındaki protestoların gündeme getirdiği meseleler

Bryan Dyne, 3 Ekim 2019

Geçtiğimiz haftaki iklim grevleri ve 20-27 Eylül arasında 7,6 milyon insanın katıldığı uluslararası protestolar, gençliğin geniş kesimlerinin kendilerinin, Dünya’nın ve insanlığın geleceği için mücadele etme arzusunu gözler önüne sermektedir.

Savaşın ve diktatörlüğün gölgesinde BM toplantısı

Bill Van Auken, 26 Eylül 2019

Yaklaşan küresel felakete yönelik uyarıların hakim olduğu bir BM İklim Zirvesi’nin ardından BM Genel Kurulu oturumunun ilk iki konuşmacısının Trump ile Bolsonaro olması da ibretliktir.

İklim değişikliğinin tek çözümü dünya sosyalizmidir

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler, 20 Eylül 2019

İklim grevlerine katılan öğrencilerin ve gençlerin parlamenter politikadan uzaklaşıp işçi sınıfına yönelmeleri kritik önemdedir.

İklim değişikliği raporları: Dünya felaketin eşiğinde

Bryan Dyne, 14 Ağustos 2019

Dünyanın çevresi, kapitalist sınıf tarafından kirletiliyor, zehirleniyor ve yakılıyor ve çevre, bu asalak ve yıkıcı toplumsal tabaka ortadan kaldırılmadıkça kurtarılamayacak.

İşçi sınıfı ve çevre krizi

Patrick Martin, 14 Ocak 2019

İklim değişikliği krizi, kapitalist üretimin, kar ve en güçlü kapitalist ulus devletlerin stratejik çıkarları eliyle yönlendirilen anarşik ve plansız karakterinin ölümcül sonuçlarının altını çizmektedir.

BM raporu, iklim değişikliğinin 20 yıl içindeki yıkıcı sonuçları konusunda uyarıyor

Bryan Dyne, 17 Ekim 2018

kaynakların, iklim değişikliğinin yanı sıra savaşın, yoksulluğun ve eşitsizliğin üstesinden gelmek için geliştirilmesi, ekonomik yaşamın tümüyle sosyalist bir temelde yeniden örgütlenmesini gerektirmektedir.